Proportionalitet

(Omdirigeret fra Omvendt proportionale)

Indenfor matematik er to størrelser proportionale, hvis den ene størrelse er en konstant multipel af den anden. I så tilfælde foreligger proportionalitet.

Her er y ligefrem proportional med x.

Størrelserne og kaldes ligefrem proportionale, hvis , hvor er en konstant. Dette betyder at forholdet mellem dem er konstant. (se linje)

To størrelser og kaldes omvendt proportionale, hvis . (se hyperbel)

ProportionalitetskonstantenRediger

Proportionalitetskonstanten er en konstant som angiver forholdet mellem en lederens længde divideret med tværsnitsarialet og lederens resistens ved 0°C.

Proportionalitetskonstantens symbol er ρ (Græsk bogstav: rho).

Proportionalitetskonstanten afhænger af lederens materiale. Proportionalitetskonstanten for et materiale kan udregnes med følgende formel: ρ=R∗A/I


 Formatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
 
  Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.