Otto Holmboe (27. december 1710 i Vardal1. oktober 1773) var en norsk præst. Faderen, sognepræst Jens Holmboe (f. 11. Juni 1671 d. 18. Dec. 1743), er Stamfader til den betydelige Holmboe-Slægt i Norge, Moderen, Marie Hansdatter f. Moss (f. 1690 d. 1721), var en købmandsdatter fra Moss.

Otto Holmboe

Personlig information
Født 27. december 1710 Rediger på Wikidata
Vardal Kommune, Norge Rediger på Wikidata
Død 1. oktober 1773 (62 år) Rediger på Wikidata
Christiania, Norge Rediger på Wikidata
Ægtefælle Maren Ancher (fra 1736) Rediger på Wikidata
Uddannelse og virke
Beskæftigelse Forfatter, præst Rediger på Wikidata
Information med symbolet Billede af blyant hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Han blev undervist i Hjemmet til 1727, da han blev Student. Efter i 1728 at have taget Examen philos. maatte han paa Grund af Kjøbenhavns Ildebrand vende tilbage til Norge og blev Huslærer, indtil han i 1731 kunde rejse til Kjøbenhavn, hvor han s. A. tog Attestats. Efter et længere Ophold hjemme hos Faderen drog han 1733 til Christiania, hvor han vandt Biskop Herslebs Yndest og paa hans Forslag 1734 blev ansat som resid. Kapellan til Aker. Her kjøbte han 1735 den betydelige Gaard Vindern og giftede sig 25. Jan. 1736 med Maren Ancher (f. 21. Juni 1708 d. 24. April 1783), Datter af Sognepræst til Land Bernt A. og Karen f. Tanche. 1742 blev han Slotspræst og Sognepræst til Aker. 1760 blev han Dr. theol. og 1762 Stiftsprovst og Sognepræst i Christiania, i hvilken Stilling han døde.

Han var en venlig og meget godgjørende Mand, havde store Gaver til at gjøre sig elsket og var en betydelig Taler. Han har maaske i sin Ungdom hældet til pietismen, da han fik sit første Embede ved Bluhmes Hjælp, men han har ikke paa sine ældre Dage hyldet pietistiske Anskuelser. Tidlig lagde han sig til Jordejendom, blev en dygtig Jordbruger og har udgivet adskillige Landbrugsskrifter. Efterhaanden lagde han sig til flere Ejendomme, men tabte meget af sin Formue ved Kavtion og paa anden Maade. Hans hele Liv var lykkeligt, naar undtages Aarene 1759-62, da hans Stiftsprovst, M.A. Haberdorph, gjorde ham det surt. Efterslægten skylder ham Tak for hans flittige Optegnelser om, hvad der vedrører hans Familie og hans Embedskreds. Han havde 12 Børn. Professorerne Bernt og Christopher Holmboe var hans sønnesønner.


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til et mere nutidigt sprog og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen. Dette angives som fx:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=https://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.