Pardannelse

Question book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Pardannelse er en kvantemekanisk proces hvorunder energi, i form af en foton med tilstrækkelig lav bølgelængde, omdannes til masse, i form af en elektron og en positron. Fænomenet kan indtræffe hvis fotonenergien som minimum svarer til den samlede hvilemasse for de to dannede partikler; 1,02 MeV, når fotonen passerer tæt forbi en atomkerne (vist på illustrationen til højre).

Diagram som viser elektron-positron pardannelse processen.

(Den modsatte proces af pardannelse er annihilation hvor en partikel og en antipartikel indfanges af hinanden og danner en foton.)