Peberspray

Peberspray, også kaldet OC-spray (Oleoresin Capsicum), er en spraydåse med en væske af vand eller olie tilsat chilipulver i en stærk koncentration. Pebersprayen er beslægtet med tåregas, men er langt stærkere.

Demonstration af peberspray


Pebersprayens virkningRediger

Pebersprayen virker på 6–7 meters afstand og udsender en tynd, komprimeret stråle. For at opnå den optimale virkning skal personen rammes i panden, hvilket forårsager akut øjenkrampe og dermed midlertidig blindhed i omkring 1 time. Virkningen indtræffer øjeblikkeligt, og derfor er det et effektivt middel til pacificering af fjender. Selv hvis den ramte havde øjnene lukket under påvirkningen, vil sprayen virke idet vedkommende blinker. Udover krampen i øjnene giver pebersprayen svien på huden, irritation af slimhinderne og hoste. Denne hoste forstærkes, hvis vedkommende ikke er klar over angrebet, idet vedkommende så kommer til at indånde chilipeberet. Personen der rammes bliver desorienteret, ligesom vedkommende føler et stort ubehag. Virkningen forsvinder helt efter 2 timer.

Det aktive stof i pebersprayen er capsaicin, som udvindes af planteslægtens paprikas (Capsicum) frugter, bl.a. chili. Den største koncentration af stoffet findes i skallens indre dele. En dosis på 0,5-5 g pr. kg kropsvægt anses for at være dødelig. Til sammenligning indeholder en dåse peberspray i alt 0,487 g fordelt på ti doser. Pebersprayen indeholder en meget stærk koncentration af chili. En dåse peberspray indeholder omkring 2 mio. Scoville Heat-units. En stærk, thailandsk ret indeholder typisk 50-200 SHU.

DanmarkRediger

Pebersprayens statusRediger

Fra den 1. januar 2019 bliver det lovligt at have en peberspray i sit eget hjem, hvis man er over 18 år.[1] Samtidig skærpes straffen ved besidelse og anvendelse i offentligt rum.

I våbenloven efter 1. januar 2019 står således:

»§ 2 h. Personer, der er fyldt 18 år, kan uanset forbuddet i § 2 erhverve peberspray og besidde peberspray i eget hjem.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om de peberspray, der er omfattet af stk. 1.«[1]

Særligt om straf efter 1 januar 2019

»Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 5, for så vidt angår peberspray, skal det særlig anses for skærpende, hvis en overtrædelse begås af en person, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af denne lov, lov om knive og blankvåben, forskrifter udstedt i medfør af disse love eller straffelovens § 119, stk. 1 eller 2, eller §§ 123, 192 a, 216, 237, 244-246, 266 eller 288 på steder eller under omstændigheder, hvor der er nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentiel voldelig karakter.« [1]

Politiets anvendelseRediger

Politiet har siden 1. januar 2008 haft peberspray som en fast del af deres udrustning, efter at politiet i Østjylland i en prøveperiode på et år fra efteråret 2006 har haft anvendt peberspray. Ifølge politiets retningslinjer må peberspray kun anvendes, hvis der er overhængende fare for angreb på en person eller på væsentlige institutioner, virksomheder eller anlæg, eller for at gennemføre en tjenestehandling,og politimanden skønner, at det er nødvendigt, forsvarligt og andre magtmidler end peberspray skønnes utilstrækkelige. Ofret skal desuden advares så vidt muligt.

Peberspray er ligeledes implementeret som magtmiddel i kriminalforsorgen samt visse dele af forsvaret.

Andre landeRediger

I mange sydeuropæiske lande kan peberspray let købes, men i Skandinavien er det generelt i strid med våbenlovgivningen at besidde våbnet. Dog har man i Sverige og Finland mulighed for at søge om tilladelse til at besidde pebersprays. I Tyskland er pebersprays fuldstændig lovlige for enhver at besidde hjemme og i offentligheden, hvor de kan købes overalt på tankstationer, indkøbscentre, mm.

ReferencerRediger

Eksterne henvisningerRediger