Portal:Bagom Kunst og Design - metoder og materialer

Artboard 5 copy 4.svg

rediger

Bagom Kunst og Design - metoder og materialer

Velkommen til portalen Bagom Kunst og Design – metoder og materialer. Her kan du finde artikler om alverdens metoder og materialer der indgår i kunstnere, designere, kunsthåndværkere og konservatorers arbejde. Artiklerne går tæt på den håndværksmæssige del af den kunstneriske proces, og ser for et øjeblik bort fra det færdige produkt, værket og de større kunstneriske linjer. Portalen er opbygget efter fagområde, og det er meget velkomment at skrive til og redigere, da Wikipedia som bekendt er et open source medie. Se hvordan du bidrager i bunden af siden.

rediger

Fotografi

Fotografi(græsk: ΦΩΣ, lys og ΓΡΑΦΙΣ, skrivning/tegning, "lystegning") er teknikken at fremstille billeder, oftest ved hjælp af et kamera... Læs hele artiklen

Kamera og udstyrRediger

rediger

Månedens teknik

Emil Orlik: Gustav Mahler, 1902, blødgrundsætsning og koldnål

Blødgrundsætsning er en grafisk teknik, der benyttes i det kunstneriske grafiske arbejde inden for dybtryk med kobber og zink. Blødgrund er en fedtholdig ætsegrund, der beskytter pladen, så kun det blotlagte metal udsættes for syre under ætsningen.

Med radering i blødgrund kan man efterligne stregen i blyants- og kridttegninger. ætsegrunden størkner ikke men vedbliver at være blød pga. indholdet af fedtstof og er derfor meget modtagelig for berøring. Teknikken bruges ofte eksperimenterende til at kunne skabe teksturtryk af forskellige materialer på pladen.

En anden type ætsegrund er den mere faste hårdgrund, som ved radering efterlader en skarp, jævn streg modsat blødgrundens mere kornede. Ud over den traditionelle blødgrund findes der en non-toxic teknik. (læs mere)

rediger

Træ

Træ (ved) er materialet fra døde træer. Det er et bæredygtigt naturmateriale, som bruges til byggeri, inventar og tømmer, og af mange forskellige fagligheder... Læs hele artiklen
Værktøj og materielRediger


rediger

Konservering

Konservering har sin oprindelse fra latin conservare, som betyder 'bevare, holde ved lige'.

Konservering har til formål at modvirke nedbrydning af museumsgenstande gennem påvirkning fra omgivelserne. I modsætning til restaurering som er istandsættelse af genstande så de får deres oprindelige udseende igen.

Kunstkonserveringen (tidligere 'Fælleskonserveringen') er de danske kunstmuseers bevarings- og konserveringscenter, (læs mere)

rediger

Månedens materiale

Præfabrikeret flydende hårdgrund, kobberplade og læderdab

Hårdgrund indgår i det grafiske arbejde med stregætsning eller radering. Der er tale om en dækkende belægning - en såkaldt ætsegrund - som påføres den plade, der skal trykkes fra. Hårdgrunden beskytter pladen for syrepåvirkning. Man ridser ned i den med en radernål, så pladen blottes nedenunder, hvorefter pladen nedsænkes i syrebad. De blottede ridser på pladen fordybes ved ætsningen, mens den øvrige plade beskyttes. Man kan ætse trinvis, og undervejs afdække dele af stregen, så den ætsede linje nogle steder er svagere/finere og andre steder kraftigere.

Der findes også blødgrund, som giver mulighed for en blødere streg samt for at arbejde med aftryk af forskellige materialer i ætsegrunden. (læs mere)

rediger

Sådan kan du bidrage

Portal-K&D Black on White.svg

Du kan bidrage til portalen ved at:

    - tilføje nye, relevante artikler
    - forbedre de artikler der findes allerede
    - oprette nye artikler om emner, som endnu er ubeskrevne
    - oversætte en artikel til dansk fra eksempelvis engelsk Wikipedia


Bag portalen ligger en målsætning om at igangsætte og samle gode Wikipedia artikler om metoder, teknikker og materialer der anvendes på kunst og designområdet.


Læs vores start kit *[1] for at komme i gang.

Se også Wikiprojektet Bagom Kunst og Design - metoder og materialer

Portalansvarlige

Projektet er støttet af

  • A.P. Møller Fonden
  • Beckett Fonden
  • Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond
  • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond