Portal:Bagom Kunst og Design - metoder og materialer

Artboard 5 copy 4.svg

rediger

Bagom Kunst og Design - metoder og materialer

Velkommen til portalen Bagom Kunst og Design – metoder og materialer. Her kan du finde artikler om alverdens metoder og materialer der indgår i kunstnere, designere, kunsthåndværkere og konservatorers arbejde. Artiklerne går tæt på den håndværksmæssige del af den kunstneriske proces, og ser for et øjeblik bort fra det færdige produkt, værket og de større kunstneriske linjer. Portalen er opbygget efter fagområde, og det er meget velkomment at skrive til og redigere, da Wikipedia som bekendt er et open source medie. Se hvordan du bidrager i bunden af siden.

rediger

Fotografi

Fotografi(græsk: ΦΩΣ, lys og ΓΡΑΦΙΣ, skrivning/tegning, "lystegning") er teknikken at fremstille billeder, oftest ved hjælp af et kamera... Læs hele artiklen

Kamera og udstyrRediger

rediger

Månedens teknik

Forgyldning med bladguld

Forgyldning er betegnelsen for et lag af guld, bladguld eller guldfarvet materie.

Middelalderens europæiske malerierpanneau var ofte forgyldte ved hjælp af guldgrund. På samme måde kan skulpturer være helt eller delvis forgyldte. Der benyttes forskellige mekaniske eller kemiske metoder, i særdeleshed for keramik, metal- eller træarbejder (for eksempel til møbler). I dag anbringes guld på metalarbejde som oftest gennem elektrolyse.

En ældre metode til at forgylde metalgenstande er den såkaldte brandforgyldning eller lueforgyldning. Genstanden pensledes med en amalgam bestående af kviksølv og guld og opvarmedes derefter sådan, at kviksølvet fordampede. Metoden ophørtes med at blive brugt i almindelighed på grund af de meget giftige kviksølvdampe som dannes med denne metode. (læs mere)

rediger

Træ

Træ (ved) er materialet fra døde træer. Det er et bæredygtigt naturmateriale, som bruges til byggeri, inventar og tømmer, og af mange forskellige fagligheder... Læs hele artiklen
Værktøj og materielRediger


rediger

Konservering

Konservering har sin oprindelse fra latin conservare, som betyder 'bevare, holde ved lige'.

Konservering har til formål at modvirke nedbrydning af museumsgenstande gennem påvirkning fra omgivelserne. I modsætning til restaurering som er istandsættelse af genstande så de får deres oprindelige udseende igen.

Kunstkonserveringen (tidligere 'Fælleskonserveringen') er de danske kunstmuseers bevarings- og konserveringscenter, (læs mere)

rediger

Månedens materiale

Tangentsnit af Ask (Fraxinus excelsior)

Ask (også kaldet Almindelig Ask, lat: fraxinus excelsior) er en lys, tung og hård træart. Den er rimelig stærk og derudover meget spændstig, hvorfor det er særdeles velegnet til bøjning, specielt dampbøjning. På grund af disse egenskaber er den ofte blevet brugt af møbelsnedkere. Derudover bruges ask blandt andet til gulve, redskaber og brænde.

Ask forekommer naturligt i Danmark og det meste af Europa. Dets nordlige grænse er Trondheim. Det har stort set samme naturlige udbredelse i Europa som eg og vokser ofte i blandingsbevoksninger. I Danmark har der vokset ask i over 9200 år, siden asken indvandrede til Danmark i 7200 f.kr. Ved den danske skovtælling i 2000 var der 13.000 ha med ask i de danske skove, hvilket svarer til ca. 2,7 % af skovarealet. (læs mere)

rediger

Sådan kan du bidrage

Portal-K&D Black on White.svg

Du kan bidrage til portalen ved at:

    - tilføje nye, relevante artikler
    - forbedre de artikler der findes allerede
    - oprette nye artikler om emner, som endnu er ubeskrevne
    - oversætte en artikel til dansk fra eksempelvis engelsk Wikipedia


Bag portalen ligger en målsætning om at igangsætte og samle gode Wikipedia artikler om metoder, teknikker og materialer der anvendes på kunst og designområdet.


Læs vores start kit *[1] for at komme i gang.

Se også Wikiprojektet Bagom Kunst og Design - metoder og materialer

Portalansvarlige

Projektet er støttet af

  • A.P. Møller Fonden
  • Beckett Fonden
  • Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond
  • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond