Prestige er et udtryk, der dækker over en slags anseelse en person eller institution generelt nyder i en bredere kreds af samfundet (eller verdenssamfundet). Hvor 'anseelse' måske er et mere flydende begreb, så antager man ofte at prestige dækker over noget mere intersubjektivt fikseret.

En persons prestige afhænger meget af fx job, ejendom, uddannelse og lignende, dvs. på hvad man har udrettet og hvad man magter at udrette. Hvor anseelsen kan dale, hvis man fx er lettere moralsk anløben, så behøver prestigen ikke nødvendigvis også at dale (med mindre man selvfølgelig bliver dømt og kommer i fængsel eller lignende).

Et prestigeprojekt, er et projekt som man ikke gennemfører alene for materielle fordele, men også for at vise at man er i stand til det.