Pyruvatdehydrogenase

Pyruvatdehydrogenase (PDH) er fællesbetegnelsen for et enzymkompleks lokaliseret i mitokondriet bestående af tre enzymer, hvis formål er at omdanne mitokondriel pyruvat til acetyl-CoA i metabolismen. Reaktionen er et committed step, betydende, at hvis pyruvat først er omdannet til acetyl-CoA i mitokondriet, vil dette indgå i citronsyrecyklus og dermed give ophav til dannelsen af ATP.

3D pyruvatedehydrogenase komplex

Enzymkomplekst består af de tre følgende enzymer:

Enzym Cofactor
pyruvate dehydrogenase TPP;(Thiamindifosfat)
dihydrolipoyl transacetylase lipoat
coenzym A
dihydrolipoyl dehydrogenase FAD
NAD+

Omdannelsen af pyruvat til acetyl-CoA består af en række reaktioner, men herunder findes en opsummeret version:

Pyruvat + CoA-SH + NAD+ = Acetyl-CoA + Co2 + NADH + H+

ReguleringRediger

PDH er reguleret både allosterisk og ved kovalent modifikation.
PDH hæmmes allosterisk af ATP, NADH og acetyl-CoA.
PDH stimuleres allosterisk af ADP og pyruvat.

Kovalent modfikationRediger

PDH er aktiv, når enzymet er ufosforyleret og inaktiv når det er fosforyleret.
PDH inaktiveres derfor af kinasen PDH-kinase og aktiveres af fosfatasen PDH-fosfatase.

PDH-kinasen stimuleres af ATP, NADH og acetyl-CoA, som derfor indirekte hæmmer PDH.
PDH-fosfatasen stimuleres af insulin og Ca2+, som derfor indirekte aktiverer PDH.