Rationale tal

Mængden af rationale tal
(brøker) betegnes med bogstavet Q
med dobbeltstreg
(tysk Quotient).

De rationale tal omfatter alle tal, der kan skrives på formen hvor er et heltal og er et naturligt tal. Dette omfatter heltal samt brøker. Mængden af rationale tal betegnes ℚ (fra italiensk quoziente "kvotient") og er med mængdenotation defineret således: .

Enhver endelig eller periodisk decimalbrøk er et rationalt tal, f. eks. er

  • .
  • .

Alle andre reelle tal kaldes for de irrationale tal.

AritmetikRediger

 
 

To rationale tal   og   er lig hinanden, hvis og kun hvis  .

De rationale tal er et legeme, da det er en ring med multiplikativ invers: