Retorik

(Omdirigeret fra Retor)

Retorik (fra oldgræsk ῥητορική [τέχνη] af ρήτωρ, rhētōr "offentlig taler") er :

Retorik under en tale

1. Det at udtrykke sig sprogligt for at formidle sine tanker for at overbevise dem om sit synspunkt (retorik som aktivitet). Retorik som aktivitet er en grundlæggende menneskelig handling og ses i alle kulturer til alle tider.

2. Platon opfinder ordet retorik i dialogen Gorgias for at skille en tales form (retorik) fra dets indhold, da retorik ikke er Sokratisk dialektik (sandhedssøgende), retorik er derimod overtalelsesevne[1].

3. Den kunst, der studerer og beskæftiger sig med sproglig overbevisning, herunder stilistik, argumentation og æstetik (retorik som fag). Retorik som fag er en specifik tradition, som knytter sig til bestemte kulturer i Europa og deres kolonier, især i Nordamerika. Det er i Oldtidens Athen i det 4. århundrede f. Kr., man først begynder at diskutere denne overbevisningens kunst.

4. I dagligsproget bruges retorik ofte om sproglig form i modsætning til indhold ("tom retorik"). Det går dels tilbage til den klassiske konflikt mellem retorik og filosofi (Platon), dels til romantikkens dyrkelse af det naive og ukunstlede udtryk.

Retorik i dagRediger

I dag er retorik en akademisk disciplin på linje med andre humanistiske fag, og moderne retorik beskæftiger sig ikke kun med sproglig kommunikation, som skal overbevise andre. Eksempelvis visuel retorik. I Danmark kan man studere retorik på Københavns Universitet, og den første professor i faget var Jørgen Fafner.

Retorikforskere diskuterer fagets mål, metoder, teorier, historie og identitet. I 2011 samlede interessen sig om to spørgsmål:

 • i hvor høj grad kan man sige, at individet taler sproget, og i hvor høj grad det er sproget, der taler individet? Er der sammenhæng mellem sprog og person? og hvilke konsekvenser har denne sammenhæng for retorikundervisning og retorisk kritik?
 • har retorik en etisk dimension, og hvad bør det indebære?

OprindelseRediger

Retorik defineres i dialogen Gorgias af Platon, hvor dialogen foregår mellem sofisten Gorgias og Sokrates:

Gorgias That good, Socrates, which is truly the greatest, being that which gives to men freedom in their own persons, and to individuals the power of ruling over others in their several states.

Socrates And what would you consider this to be?

Gorgias What is there greater than the word which persuades the judges in the courts, or the senators in the council, or the citizens in the assembly, or at any other political meeting?-if you have the power of uttering this word, you will have the physician your slave, and the trainer your slave, and the money-maker of whom you talk will be found to gather treasures, not for himself, but for you who are able to speak and to persuade the multitude.

Socrates Now I think, Gorgias, that you have very accurately explained what you conceive to be the art of rhetoric; and you mean to say, if I am not mistaken, that rhetoric is the artificer of persuasion, having this and no other business, and that this is her crown and end. Do you know any other effect of rhetoric over and above that of producing persuasion?

Gorgias No: the definition seems to me very fair, Socrates; for persuasion is the chief end of rhetoric.[1]

Det klassiske retoriske systemRediger

De tre talegenrer:

 • 1. genus judiciale (γένος δικανικόν), på dansk almindeligvis juridisk tale, retstale eller "forensisk tale": behandler, om en ting er sket eller ikke er sket
 • 2. genus deliberativum (γένος δημηγορικόν), på dansk almindeligvis deliberativ tale eller politisk tale: behandler, om noget skal gøres eller ikke skal gøres
 • 3. genus demonstrativum (γένος ἐπιδεικτικόν), på dansk almindeligvis epideiktisk tale eller lejlighedstale: roser eller dadler en person eller ting

De fem forarbejdningsfaser:

 • 1. inventio (εὕρεσις): argumenter fremfindes (topik)
 • 2. dispositio (τάξις): talen disponeres
 • 3. elocutio (λέξις): talen formuleres og udsmykkes stilistisk
 • 4. memoria (μνήμη): talen læres udenad
 • 5. pronuntiatio (ὑπόκρισις): talen fremføres

Talens dele:

 • 1. exordium (προοίμιον): indledning
 • 2. narratio (διήγησις): redegørelse for sagen
 • 3. divisio (πρόθεσις): sagsforholdet
 • 4. argumentatio (πίστις): bevisførelse
 • 5. peroratio (ἐπίλογος): afslutning

De fire staseis (sagsstillinger):

 • 1. status conjecturalis / constitutio conjecturalis (στοχασμός): om gerningen blev begået
 • 2. status definitivus / constitutio definitiva (ὅρος): hvilken gerning der blev begået
 • 3. status generalis / constitutio generalis (ποιότης): hvordan gerningen skal bedømmes
 • 4. status translativus / constitutio translativa (μετάληψις): om sagen overhovedet skal bedømmes ved den pågældende instans

De tre stillejer:

 • 1. genus subtile (χαρακτήρ ἰσχνός): den enkle stil, bruges til belæring og argumenter (docere et probare)
 • 2. genus medium / mixtum (χαρακτήρ μέσος/μικτός): den mellemste stil, bruges til at behage og fornøje (conciliare et delectare)
 • 3. genus grande / sublime (χαρακτήρ μεγαλοπρεπής/ὑψηλός): den ophøjede stil, bruges til at bøje og bevæge (flectere et movere)

De fem stilkvaliteter:

 • 1. Latinitas (Ἑλληνισμός): korrekt sprog
 • 2. perspicuitas (σαφήνεια): tydelighed
 • 3. aptum (πρέπον): passende ordvalg
 • 4. ornatus (κόσμος): smukt sprog
 • 5. brevitas (συντομία): kortfattethed

NøglepersonerRediger

Se ogsåRediger

Eksterne henvisningerRediger

NoterRediger

  Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.