Rockwool Fonden

Stop hand nuvola.svgDenne side er foreslået omskrevet
– da en skribent har vurderet at indholdet ser ud til at være skrevet af en person, der må formodes ikke at kunne holde et neutralt synspunkt i sin vurdering af artiklens indhold og/eller relevans. Læs mere om hvilke typer af artikler, du normalt skal afholde dig fra at skrive hér: Typer af selvbiografier.

Rockwool Fonden er en upartisk, selvejende og selvfinansieret fond, der blev stiftet i december 1981 af ejerne af  Rockwool International A/S. I dag ejer fonden ca. 23 procent af aktiekapitalen i virksomheden og fondens egenkapital består primært af denne aktiebeholdning.

Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning, at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling. Fonden har siden etableringen haft særligt fokus på at tilvejebringe viden, der kan bidrage til at styrke den politiske beslutningsproces og derved understøtte velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed. En stor del af dette formål opfyldes gennem den forskning, som Rockwool Fondens Forskningsenhed udfører, ofte i samarbejde med eksterne forskere fra ind- og udland og gennem de praktiske interventioner, som Rockwool Fondens Interventionsenhed udvikler, ofte i samarbejde med kommuner, NGO’er og eksterne inden- og udenlandske eksperter. Rockwool Fonden er siden 2007 ledet af direktør Elin Schmidt.

Eksterne henvisningerRediger