S.Th. Thorbrøgger

dansk embedsmand og politiker (1794-1870)

Skule Theodor Thorbrøgger (født 26. februar 1794 i København, død 14. februar 1870) var en dansk embedsmand og politiker.

Thorbrøgger var søn af sadelmagermester Lorentz Thorbrøgger. Han startede som volontør i Rentekammeret i 1808 og tog exam.jur. (dansk juridisk eksamen) i 1810. Han blev kopist i 1811 og fuldmægtig i Kanal-, Havne-, og Fyrdirektionen i 1813. I 1816 blev Thorbrøgger forflyttet til Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet. Han blev konstitueret toldkasserer i Aalborg i 1824 og fastansat i 1830. Han var toldinspektør fra 1856 til han tog sin afsked 1869.[1]

Han blev medlem af borgerrepræsentantskabet i Aalborg i 1839 og var borgerlig rådmand 1839-1847. Han blev valgt til stændersuppleant i 1834 og 1844 og deltog Nørrejyllands Stænderforsamling i Viborg i 1836. Han var kongevalgt medlem af stænderforsamlingen i 1848.[1]

Thorbrøgger stillede op til landstingsvalget 1849 i 7. landstingskreds men blev ikke valgt. Han var medlem af Folketinget i Aalborg Amts 2. valgkreds (Aalborgkredsen) fra 26. februar 1853 til 20. august 1853. Han blev valgt ved kåring ved valgene i februar og maj 1853 men nedlagde sit mandat allerede i august.[1]

Thorbrøgger blev udnævnt til ridder af Dannebrog i 1840, justitsråd i 1842, dannebrogsmand i 1853 og etatsråd i 1859.[1]

Referencer redigér

  1. ^ a b c d Emil Elberling; Victor Elberling (1950), Rigsdagens medlemmer gennem hundrede aar 1848-1948, vol. II, København, s. 238-239