SKAT var en dansk styrelse under Skatteministeriet, der står for ligning og opkrævning af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, afgifter, told, moms mv. i Danmark. Desuden stod SKAT for ejendomsvurdering og inddrivelse af gæld til staten. I 2017 forventede SKAT at opkræve ca. 954 mia. kr. i samlede skatter og afgifter. Ved indgangen til 2017 har styrelsen et driftsbudget på 5,3 mia. kr. og et personaleforbrug svarende til 6.200 fuldtidsansatte.[1] Konstitueret direktør var Merete Agergaard.

SKAT
Overblik
Type Styrelse
Oprettet 2005
Nedlagt 2018
Efterfølgende
Antal ansatte
6.500 [2015][1]
Hovedkonto på Finansloven 092101
Ressort­ministerium Skatteministeriet
Eksterne henvisninger
skat.dk

SKAT blev dannet som led i Strukturreformen i 2005 ved en fusion af det statslige Told & Skat og de kommunale skatteforvaltninger, hvorved man skabte en landsdækkende enhedsforvaltning af skatteadministrationen. Myndigheden er organiseret i 6 forretningsområder og opgaverne løses på 27 lokale skattecentre og 11 toldekspeditioner.

I januar 2013 blev SKAT omorganiseret, så det i dag er en styrelse med selvstændig ledelse. Før var enheden tættere knyttet til ministeriet. Formålet var at sikre en klar adskillelse af sagsbehandlingen i SKAT fra den politiske betjening i departementet.

Splittelsen af SKATRediger

Den 13. juni 2017 meddelte Regeringen, at den agter at opsplitte SKAT i syv forskellige styrelser, der hver for sig skal varetage specifikke skattetekniske opgaver. Styrelserne er fordelt rundt i Danmark.[2]

De syv styrelser er:

De nye styrelser slog dørene op den 1. juli 2018. Implementeringen af hele regeringens plan for det nye skattevæsen strækker sig frem til 2021.[4]

ReferencerRediger

Eksterne henvisningerRediger