UCL Skårup Seminarium

(Omdirigeret fra Skårup Seminarium)

University College Lillebælt Skårup seminarium (tidligere Skårup Statsseminarium og Skårup Seminarium, Svendborg) var et dansk kombineret lærer- og pædagogseminarium ved Svendborg på Sydfyn 1803-2010. I de sidste to år var seminariet en del af University College Lillebælt (UCL), 2008-10, da UCL lukkede Skårup Seminarium pga. dårlig økonomi.[1]

HistorieRediger

Skårup Statsseminarium blev oprettet ved kongeligt reskript af 3. juni 1803[kilde mangler] og begyndte sin virksomhed 5. okt. samme år i den østlige sidebygning af præstegården hos amtsprovst P.A. Wedel (død 1842), der var den egentlige stifter af seminariet.[kilde mangler]

Efter Wedels afskedigelse blev Didrik August Holberg konstitueret leder i 1835.[kilde mangler] Året efter fik seminariet sin egen bygning på en to tdr. stort jordlod ved siden af præstegården. Den blev bygget i rød tegl, og i 1920 blev den kalket gul. Bygningen fungerer stadig.[kilde mangler] Der blev ved bygningen anlagt en stor seminariehave, der var en del af undervisningen. Ved haven blev anlagt en gymnastikplads og et gymnastikhus.[kilde mangler]

Holberg tog sin afsked i 1850, da han blev valgt ind i Landstinget.[kilde mangler] Efter Holberg overtog Jens Christoffer Schurmann posterne som forstander for seminariet og sognepræst.[kilde mangler] Han var forstander til sin død i 1891.[kilde mangler] I 1894 blev præste- og forstandergerningen delt i to, og der blev bygget en forstanderbolig i seminariehaven.[kilde mangler] Huset bruges i dag til undervisning.

I 2001 blev alle statsseminarier nedlagt og omdannet til selvejende institutioner.[kilde mangler]

I 2008 blev pædagoguddannelsen en del af Skårup seminarium. Samtidig med at seminariet blev en del af University College Lillebælt.[1]

I 2009 introducerede seminariet en ny profil, der skal gøre samarbejdet mellem de to uddannelser stærkere. Derfor blev en del fag skåret fra også for at undgå specialisering.

I 2010 lukkede læreruddannelsen og pædagoguddannelsen på grund af dårlig økonomi, og de studerende blev overført til Odense.[1]

FagRediger

SløjdRediger

Sløjd blev indført på Skårup Seminarium i 1902, da en nyindrettet sløjdsal kunne indvies. Indtil 1978 var der to sløjdretninger i Danmark, og af disse fulgte man i Skårup Askov Skolesløjd. Forstander Th. Egebæk var askovsløjder til fingerspidserne og i en årrække formand for Sløjdforeningen af 1902 og redaktør af Sløjdbladet, begge i askovregi.[2] Af seminariets sløjdlærere må nævnes Ejvind Madsen (født 1909), Theodor V. Nielsen (født 1935) (lærer i sløjd og skrivning 1973-2003) og Ove Eskildsen.[3][4][5]

ForstandereRediger

RektorerRediger

StudierektorerRediger

  • 2008-2010 Åge Nipper

Kendte elever dimitteret fra SkårupRediger

ReferencerRediger

LitteraturRediger

  • J. Schurmann: Historiske Efterretninger om det kongelige Skolelærer-Seminarium i Skaarup, Tidsrummet 1803-53. 1853.
  • Skaarup Seminarium 1803-1903. 1903.
  • Skårup Seminarium 1803-1953. 1953.