Skabelon:Infoboks våben

Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]
S-mine 35
En amerikansk faldskærmssoldat demonstrerer hvordan en sprængbar S-mine fjernes.
Type Springmine, Antipersonelmine
Oprindelsesland Nazi-Tyskland
Tjenestehistorie
I tjeneste 1935–1945
Benyttet af Tyskland, Aksemagterne, Finland
Krige 2. verdenskrig, Vinterkrigen, Fortsættelseskrigen
Produktionshistorie
Produktionsperiode 1935–1945
Antal produceret 1,93 millioner
Udgaver SMi-35, SMi-44
Specifikationer
Vægt 4,1 kg
Højde 127 mm
Diameter 102 mm

Indhold TNT
Indholdets vægt 182 g
Udløsningsmekanisme Forskelligt, innkl.:
S.Mi.Z 35 (tryk),
Z.Z.35 (træk),
Z.U.Z.Z. (spændingsudløser),
E.S.Mi.Z (tryk og elektronisk)
{{Infoboks våben
| navn         = 
| billede       = 
| billedtekst     = 
| oprindelsesland   = 
| type         = 
<!-- Valgtype -->
| er_indskudt     = 
| er_med_blad     = 
| er_eksplosiv     = 
| er_artilleri     = 
| er_køretøj      = 
| er_missil      = 
| er_UK        = 
<!-- Tjenestehistorie -->
| tjenestetid     = 
| benyttet_af     = 
| krige        = 
<!-- Produktionshistorie -->
| konstruktør     = 
| konstruktions_dato  = 
| producent      = 
| enhedspris      = 
| produktionsperiode  = 
| antal        = 
| varianter      = 
<!-- Generelle specifikationer -->
| spec_label      = 
| vægt         = 
| længde        = 
| del_længde      = 
| bredde        = 
| højde        = 
| diameter       = 
| besætning      = 
<!-- Indskudte våbenspecifikationer --> 
| patron        = 
| patron_vægt     = 
| kaliber       = 
| løb         = 
| skudmekanisme    = 
| skudfrekvens     = 
| mundings_hastighed  = 
| rækkevidde      = 
| max_rækkevidde    = 
| fødning       = 
| sigte        = 
<!-- Artillerispecifikationer -->
| bundstykke      = 
| rekyl        = 
| lavet        = 
| højde_regulering   = 
| side_regulering   = 
<!-- Bladvåbenspecifikationer --> 
| blad_type      = 
| fæste_type      = 
| skede_type      = 
| hoved_type      = 
| skaft_type      = 
<!-- Eksplosive specifikationer --> 
| indhold       = 
| indhold_vægt     = 
| udløser       = 
| kraft        = 
<!-- Køretøj/missilspecifikationer -->
| panser        = 
| hoved_våben     = 
| hjælpe_våben     = 
| motor        = 
| motor_kraft     = 
| pw_ratio       = 
| gearkasse      = 
| lasteevne      = 
| affjedring      = 
| frihøjde       = 
| brændstof      = 
| brændstof_kapacitet = 
| køretøjs_hastighed  = 
| målsøgningssystem  = 
| styresystem     = 
<!-- Kun missiler -->
| vingespan      = 
| drivmiddel      = 
| max_højde      = 
| flyve_højde     = 
| dybde        = 
| booster_tid     = 
| præcision      = 
| afskydnings_platform = 
| transport      =
}}

Formålet med en infoboks er at give en hurtig reference. Lad være med at tilføje elementer, som ikke indeholder data, såsom spørgsmålstegn "ingen", "se tekst" eller links til afsnit i artiklen (det har man indholdsfortegnelsen til). Brug kun "ukendt" til at angive at noget ikke kan vides, ikke for at vise, at det mangler i denne artikel. Vælg en repræsentativ model og angiv hvilken det er med spec_label parameteren i stedet for at opremse oplysninger om flere modeller i felterne.

Denne skabelon kan også bruges for generelle kategorier af våben, såsom kampvogn eller kanon, ved blot at medtage nogle generelle karakteristika.

Generelle parametre:

 • navn - våbenets formelle navn.
 • billede - valgfri - et billede af våbenet. Billedet skal anføres på formen [[Fil:Example.jpg|300px]]. Bemærk at man ikke skal anføre thumb
 • billedtekst - valgfri - den tekst, som skal placeres under billedet,
 • oprindelsesland - valgfri - det land eller sted hvor våbenet stammer fra eller først blev fremstillet.
 • type - valgfri - Våbenets type - f.eks. kanon, sværd eller missil.

Parametre til valg af type (disse parametre styrer hvilke felter, der bliver vist og hvordan. Flere kan anvendes hvor det er passende):

 • er_indskudt - "ja" hvis våbenet er et der indskydes, såsom et riffel, en kanon eller en bue. Skal i alle andre tilfælde efterlades blank.
 • er_med_blad - "ja" hvis våbenet har en et blad, en klinge, en spids eller et stumt håndvåben, såsom et kniv, sværd, lanse, kølle osv. Skal i alle andre tilfælde efterlades blank.
 • er_eksplosiv - "ja" hvis våbenet er en eksplosiv genstrand, såsom en granat eller bombe. Skal i alle andre tilfælde efterlades blank.
 • er_artilleri - "ja" hvis våbenet er en slag artilleri, såsom en kanon eller morter. Skal i alle andre tilfælde efterlades blank.
 • er_køretøj - "ja" hvis våbenet er selvkørende såsom en kampvogn. Skal i alle andre tilfælde efterlades blank.
 • er_missil - "ja" hvis våbenet er en selvdrevet missil eller torpedo. Skal i alle andre tilfælde efterlades blank.
 • er_UK - "ja" hvis der skal anvendes engelsk-engelsk stavemåde (calibre, armour); Skal i alle andre tilfælde efterlades blank. (Feltet har i den danske udgave ingen betydning, da alle betegnelser anføres på dansk).


Tjenestehistorie parametre:

 • tjenestetid - valgfri - the period (usually given in years) when the weapon was in service.
 • benyttet_af - valgfri - de lande, enheder eller andre grupper som bruger eller har brugt våbenet. Dette felt kan udelades hvis et våben kun har været anvendt i sit oprindelsesland.
 • krige - valgfri - krige hvori våbenet er blevet anvendt.

Produktionshistorie parametre:

 • konstruktør - valgfri - the person or group responsible for designing the weapon.
 • konstruktions_dato - valgfri - tidspunktet (som regel årstal) hvor våbenet blev konstrueret.
 • producent - valgfri - virksomheden, der har fremstillet våbenet
 • enhedspris - valgfri - enhedsprisen for dette våben. Den bør kun anføres for våben der fortsat produceres.
 • produktionsperiode - valgfri - det tidsrum (som regel år) hvor våbnet blev fremstillet.
 • antal - valgfri - antallet af våben af denne type, som blev fremstillet
 • varianter - valgfri - enhver variantmodel af våbenet.

Generelle specifikationsparametre:

 • spec_label - valgfri - et felt, der kan anvendes til at markere at der er tale om data vedrørende en bestemt variant (f.eks. StuG III Ausf. F). Bør ellers være blank.
 • vægt - valgfri - våbenets vægt. For skydevåben kan anføres vægt med og uden patron/granat.
 • længde - valgfri - våbenets samlede længde.
 • del_længde - valgfri - et sekundært længdemål. For skydevåben kan det f.eks. være løbets længde. For et sværd kan det være klingens længde.
 • bredde - valgfri - Våbenets samlede bredde, hvor det er relevant. Denne parameter er tænkt anvendt ved større våben, såsom kanoner eller køretøjer.
 • højde - valgfri - våbenets samlede højde, hvor det er relevant. Denne parameter er tænkt anvendt ved større våben, såsom kanoner eller køretøjer.
 • diameter - valgfri - våbenets diameter, hvor det er relevant. Denne parameter er tænkt anvendt ved større våben, såsom kanoner eller køretøjer.
 • besætning - valgfri - ved våben, der har en besætning, anføres det antal personer som er nødvendige.

Indskudte våben specifikationsparametre (de fleste er kun til rådighed hvis er_indskudt er anført med "ja". Nogle parametre aktiveres også når er_eksplosiv eller er_artilleri er anført med "ja"):

 • patron - valgfri - ved skydevåben eller artilleri den eller de typer patroner eller granater, der kan anvendes.
 • patron_vægt - valgfri - ved skydevåben eller artilleri anføres vægten af de anvendte patroner eller granater.
 • kaliber - valgfri - ved skydevåben som ikke anvender patroner eller ved artilleri anføres løbets kaliber. Ved skydevåben med patron er kaliberen angivet ved patronen.
 • løb - valgfri - ved skydevåben eller artilleri antallet af selvstændige løb. Denne parameter kan udelades hvis våbenet kun har et løb.
 • skudmekanisme - valgfri - for skydevåben anføres hvorledes skuddet affyres, f.eks. "flintelås"
 • skudfrekvens - valgfri - Ved automatvåben antal skud pr. minut. For andre indskudte våben angives hvor mange skud i minutet (eller andet tidsrum) der i praksis kan affyres.
 • mundings_hastighed - valgfri - ved skydevåben eller artilleri anføres projektilets hastighed når det forlader løbet.
 • range - valgfri - den effektive rækkevidde af våbenet.
 • max_range - valgfri - den maksimale rækkevidde af våbenet. Ved skydevåben anføres om muligt den maksimale værdi på sigtemekanismen
 • fødning - valgfri - for skydevåben angives hvilket fødesystem eller magasin der anvendes.
 • sigte - valgfri - for skydevåben eller artilleri angives hvilken type sigte der anvendes.

Artilleri specifikations parametre (kun tilgængelige hvis er_artilleri er anført med "ja"):

 • bundstykke - valgfri - ved artilleri anføres typen af mekanisme i bundstykket
 • rekyl - valgfri - ved artilleri anfører rekylsystemet
 • lavet - valgfri - ved artilleri anføres typen af lavet, der anvendes
 • højde_regulering - valgfri - ved artilleri anføres hvor mange grader skudvinklen kan reguleres op eller ned.
 • side_regulering - valgfri - ved artilleri anfører hvor meget skudretningen kan reguleres til siden.

Bladvåben specifikationer (kun tilgængelige hvis er_med_blad er anført med "ja"):

 • blad_type - valgfri - ved bladvåben (f.eks. sværd), en beskrivelse af bladet eller klingen
 • fæste_type - valgfri - ved bladvåben (f.eks. sværd), en beskrivelse af fæstet
 • skede_type - valgfri - ved bladvåben (f.eks. sværd), en beskrivelse af skeden, hvis der er nogen.
 • hoved_type - valgfri - ved stumpe eller stødvåben (f.eks. økser, stangvåben eller køller) anføres en beskrivelse af hovedet.
 • skaft_type - valgfri - ved stumpe eller stødvåben (f.eks. økser, stangvåben eller køller) anføres en beskrivelse af skæftet.

Specifikationsparametre vedrørende eksplosiver (kun tilgængelige hvis er_eksplosiv eller er_missil er anført som "ja"):

 • indhold - valgfri - det eksplosive materiale eller sprænghoved
 • indhold_vægt - valgfri - vægten af det eksplosive materiale eller sprænghovedet
 • udløser - valgfri - udløseren af eksplosionen (f.eks. "ur", "tryk", "bevægelsessensor").
 • kraft - valgfri - ved større våben angives sprængkraften i tons TNT (trotyl)

Køretøj/missil specifikationsparametre (de fleste er kun tilgængelige når er_køretøj er angivet med "ja". Nogle optræder også hvis er_missil er anført med "ja"):

 • panser - valgfri - tykkelsen på køretøjets panserplacer. Forskellige tykkelser på forskellige dele af køretøjet kan angives efter behov.
 • hoved_våben - valgfri - det primære våben, som er monteret på køretøjet, hvis det findes.
 • hjælpe_våben - valgfri - andre våben, som er monteret på køretøjet, hvis de findes.
 • motor - valgfri - typen af motor på køretøjet eller missilet
 • motor_kraft - valgfri - motorens kraft, normalt i HK eller kW
 • pw_ratio - valgfri - forholdet mellem motor_kravt og køretøjets vægt. Angives som regel i HK/ton
 • gearkasse - valgfri - typen af gearkasse på køretøjet
 • lasteevne - valgfri - den maksimale nyttelast på køretøjet
 • brændstof - valgfri - ved missiler angives fremdrivningsmidlet
 • brændstof_kapacitet - valgfri - mængden af brændstof, som køretøjet kan medføre
 • affjedring - valgfri - typen af affjedring i køretøjet
 • frihøjde - valgfri - afstanden mellem jorden og køretøjets bund
 • vingespan - valgfri - ved missiler, vingespan.
 • køretøjs_rækkevidde - valgfri - køretøjet eller missilets operationelle rækkevidde
 • max_højde - valgfri - ved missiler den højeste flyvehøjde.
 • flyve_højde - valgfri - ved missiler den normale flyvehøjde
 • dybde - valgfri - ved undervandsvåben, såsom torpedoer, den maksimale operative dybde
 • booster_tid - valgfri - ved missiler, den maksimale tid boosteren er i gang.
 • køretøjs_hastighed - valgfri - den maksimale hastighed for køretøjet eller missilet. Dette er normalt hastigheden på vej, men andre værdier kan anføres efter behov.
 • målsøgningssystem - valgfri - målsøgningssystemet, som anvendes af missilet (eller køretøjet, hvis det er ubemandet)
 • styresystem - valgfri - styresystemet som anvendes af missilet eller køretøjet
 • præcision - valgfri - ved missiler anføres målsøgningens nøjagtighed
 • afskydnings_platform - valgfri - ved missiler angives afskydningsplatform
 • transport - valgfri - ved missiler angives metoden missilet transporteres på (transportkøretøjet eller metoden, hvis den afviger fra afskydningsplatformen).

}}