Skovfinner

Skovfinner (finsk: Metsäsuomalaiset, norsk: Skogfinner, svensk: Skogsfinnar) var finske migranter fra Savolax og det nordlige Tavastland i Finland, som bosatte sig i Egentliga Sverige og Norge i 1500-tallet og i 1600-tallet, og som benyttede sig af svedjebrug. I slutningen af 1700-tallet var skovfinnerne i høj grad blevet assimileret ind i de svenske og norske kulturer, og deres sprog, en variant af finske Savolax-dialekter, er i dag uddødt, tiltrods for at det overlevede i mindre grupper indtil slutningen af 1900-tallet.

Skovfinner

SverigeRediger

Fra den østlige del af Egentliga Sverige flyttede skogsfinnar til dele af Norrland, Bergslagen og Värmland.[1]

NorgeRediger

"I 1640-årene kom innvandringen til Norge i gang for alvor. Finnene slo seg i hovedsak ned langs svenskegrensen fra nordre Østfold til Trysil, mens en del etter hvert bosatte seg så langt vest som i Buskerud og Telemark. De fleste som kom, var født i Sverige", skriver Store Norske Leksikon.[2]

I Norge bosatte skogfinner sig i Hedmark i slutningen af 1500-tallet. Skogfinner er en af Norges fem nationale minoriteter. Hovedparten af den finske indvandring skete i løbet af perioden 1575-1660, og de kom til grænseområderne som i dag kaldes Finnskogen. Det var både personlige, økonomiske, politiske og samfundsmæssige årsager, som gjorde, at de rejste.

En af årsagerne var den arealkrævende landbrugsform som de tog med sig, da de genindførte svedjebruget i Norge, idet de drev markskifte ved at afbrænde skoven på et mindre område og så rug i asken, såkaldte rugbråte'r. Denne driftsform fortsatte enkelte steder frem til ca. 1800, men efterhånden gik efterkommerne over til bofast landbrug.

Finnebopladser findes over et stort område i Østlandet fra Finnskogen i nordøst til Finnemarka udenfor Drammen i sydvest. Mange er fortsat i drift som almindelige småbrug. Skogfinnene har efterladt sig mange finske stednavne, og mange navne som indeholder leddet «bråten».

I senere år er der i Finnskogen gjort meget for at tage vare på skogfinsk kultur, bl.a. med oprettelsen af «Republikken Finnskogen». Forfatteren Åsta Holth og museumsbestyreren Birger Nesholen har via Norsk Skogfinsk Museum har vært centrale i dette arbejde.

ReferencerRediger