Åbn hovedmenuen
Mindested i Flensborg

Slaget ved Bov var det første feltslag under Treårskrigen 1848-1850 og stod den 9. april 1848 ved landsbyen Bov lige nord for den nuværende dansk-tyske grænse.

Slaget ved Bov
Del af Treårskrigen
Danske tropper efter slaget ved Bov (maleri af F.C. Lund)
Danske tropper efter slaget ved Bov (maleri af F.C. Lund)
Dato 9. april 1848
Sted Bov umiddelbart nord for den nuværende dansk-tyske grænse
Resultat Dansk sejr
Parter
Slesvigholsten (oprørshær) Danmark
Ledere
Frederik af Nør General Hedemann
Styrke
7.000 11.000
Tab
5 officerer og 30 mand døde; 3 officerer og 135 mand sårede; 13 officerer og 910 mand fangede 3 officerer og 13 mand døde; 5 officerer og 61 mand sårede

Umiddelbart efter udbruddet af det slesvig-holstenske oprør i marts 1848 trængte oprørsstyrkerne under ledelse af Prinsen af Nør op i Slesvig og forsøgte at forskanse sig ved Bov.

Den danske hær under general Hedemann rykkede sydpå fra Kolding og forenede sig med en styrke fra Als, som var ledet af oberst Schleppegrell.

Den danske styrke var overlegen i antal, og de danske soldater var bedre uddannede. Kampen blev kort, slesvigholstenerne havde store tab og flygtede sydpå i panik.

Den danske hær fulgte efter og indtog stillingen på Dannevirke. Sejren ved Bov blev hilst med jubel i Danmark og gav anledning til stor optimisme med hensyn til de danske sejrschancer i den forestående krig.