Socialret er den forvaltningsretlige underdisciplin, der vedrører regler (love mv.) om bl.a. udbetaling af sociale ydelser til bl.a. jobsøgende borgere.[1] Ydelser til ældre eller handicappede borgere er også omfattet af socialret.[2] Som aspekter af socialret hører regler om forældelse samt modregning og inddrivelse af gæld til den offentlige sektor.[3] Foruden danske love findes der også EU's regler og bl.a. flere konventioner.[4] Den danske lovgivning på området er ganske omfattende.[5]

Danske love på det socialretlige område

redigér

Til de vigtigste danske love hører:[5] Almenboligloven[6] og barselsloven[7] samt boligstøtteloven[8] og borgerservicecenterloven[9] og børnetilskudsloven[10] samt børne- og ungeydelsesloven[11] og dagtilbudsloven.[12] Hertil kommer forvaltningsloven[13] og gammelførtidspensionloven[14]og integrationsloven[15] samt jobpræmieloven[16] samt kommuners og regioners opgaveudførelseslov[17] samt kommunestyrelsesloven[18] og miljøoplysningsloven[19] samt offentlighedsloven[20] samt ombudsmandsloven[21] og persondataloven[22] samt PSI-loven[23] samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område[24] samt lov om aktiv socialpolitik[25] samt lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.[26] Foruden lov om delpension[27] samt lov om fleksydelse[28] og lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere[29] samt lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.[30] samt lov om forpligtende kommunale samarbejder.[31] Desuden lov om kontantydelse[32] og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.[33] samt lov om seniorjob[34] og lov om social pension[35] samt lov om specialundervisning for voksne[36] og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.[37] Ydermere findes lov om Udbetaling Danmark[38] og lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov[39] samt repatrieringsloven[40] og retssikkerhedsloven.[24] Der er også serviceloven[41] og socialfrikortsloven[42] samt socialtilsynsloven[43] og sygedagpengeloven[44] samt voksenansvarsloven.[45]

Endvidere kan uddrag af følgende love være relevante: Grundloven[46] og Menneskrettighedskonventionen[47] (der gælder via inkorporeringsloven[48]) og retsplejeloven[49] og lov om tjenestemænd[50] samt undersøgelseskommissionsloven[51] foruden ministeransvarlighedsloven.[52]

Som supplement til persondataloven findes databeskyttelsesforordningen.[53]

Første instans

redigér

Udbetaling Danmark, der hører under ATP, vedtager bindende afgørelser om udbetaling af sociale ydelser til borgere.[54]

Klageinstans

redigér

Ankestyrelsen er klageinstans, som en ansøger eller modtager af sociale ydelser kan indgive administrativ rekurs (klage) til, hvis modtageren er utilfreds med Udbetaling Danmarks afgørelse.[55]

Videre læsning

redigér
 • Mikael Kielberg & Sarah Toron Sørensen: Socialret: tilbagebetaling, forældelse, modregning, inddrivelse. 2018. 2. udgave. Karnov Group. ISBN 9788761938794
 • Kirsten Ketscher: Socialret: principper, rettigheder, værdier. 2008. 3. udgave. Forlaget Thomson. ISBN 9788761919342
 • NN: Socialforvaltningsret : lovsamling 2015. 2015. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 9788757434682

Referencer

redigér
 1. ^ Socialret
 2. ^ Socialforvaltningsret (2021/2022)
 3. ^ Hvad er socialret - Læs hvad området dækker her
 4. ^ Socialret
 5. ^ a b http://justitia-int.org/wp-content/uploads/2020/03/Analyse-Regelkompleksitet_Endelig.pdf
 6. ^ Retsinformation
 7. ^ Retsinformation
 8. ^ Retsinformation
 9. ^ Retsinformation
 10. ^ Retsinformation
 11. ^ Retsinformation
 12. ^ Retsinformation
 13. ^ Retsinformation
 14. ^ Retsinformation
 15. ^ Retsinformation
 16. ^ Retsinformation
 17. ^ Retsinformation
 18. ^ Retsinformation
 19. ^ Retsinformation
 20. ^ Retsinformation
 21. ^ Retsinformation
 22. ^ Retsinformation
 23. ^ Retsinformation
 24. ^ a b Retsinformation
 25. ^ Retsinformation
 26. ^ Retsinformation
 27. ^ Retsinformation
 28. ^ Retsinformation
 29. ^ Retsinformation
 30. ^ Retsinformation
 31. ^ Retsinformation
 32. ^ Retsinformation
 33. ^ Retsinformation
 34. ^ Retsinformation
 35. ^ Retsinformation
 36. ^ Retsinformation
 37. ^ Retsinformation
 38. ^ Retsinformation
 39. ^ Retsinformation
 40. ^ Retsinformation
 41. ^ Retsinformation
 42. ^ Retsinformation
 43. ^ Retsinformation
 44. ^ Retsinformation
 45. ^ Retsinformation
 46. ^ Retsinformation
 47. ^ https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lxCSjKJtt1cJ:https://www.retsinformation.dk/api/pdf/228987&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk&client=firefox-b-d
 48. ^ Retsinformation
 49. ^ Retsinformation
 50. ^ Retsinformation
 51. ^ Retsinformation
 52. ^ Retsinformation
 53. ^ EUR-Lex - 32016R0679 - EN - EUR-Lex
 54. ^ Udbetaling Danmark | ATP.dk
 55. ^ Vil du klage? — Ankestyrelsen
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.