Spildevand er brugt brugsvand fra husholdninger, industri og landbrug, når det udledes enten til kloak eller til naturen (recipient).

Muret spildevandskanal i Prag (nedgravet omkring år 1900).

Da man har valgt at sammenføre udledningerne fra alle de omtalte forbrugstyper, er spildevandet blandet og indeholder (foruden organisk stof og andre faste partikler) alle slags vandopløselige stoffer.

Indhold af spildevand redigér

  • Husholdningsspildevandet indeholder især organisk stof og næringsstofferne kvælstof (i både ammonium- og nitratform), fosfor (i fosfatform) og andre mineralioner.
  • Industrispildevandet indeholder forskellige mængder organiske og uorganiske stoffer. Spildevandet indholder typisk spild- og/eller bi- og hjælpeprodukter fra produktionen, der kan være helt, delvist opløste i vand eller være på partikulær form.

Problematisk spildevand redigér

Mest problematiske typer spildevand er:

  • tungmetaller, (Cadmium, Nikkel, Zink, kobber og mange andre, eksempelvis fra flisfyrede fjernvarmeværker eller fly og helicoptervask)
  • Hormon og Medicinrester (Fra sygehuse)
  • Fedt (fra defekte fedtudskillere evt. fra Fødevarebranchen)
  • Olierester (Metalbearbejdende virksomheder kølesmøremiddel, Olie Raffinerier)
  • Organiske stoffer (Benzen, PAH, BTX, etc. eksempelvis fra gamle Benzintankstationer)
  • Endelig indeholder spildevand fra landbrug og gartnerier ofte organisk stof, ofte fra nedbrudte afgrøder, blandet med plantenæringsstoffer.

Rensning redigér

Langt det meste spildevand i Danmark bliver renset i rensningsanlæg, og nu om stunder bliver vandet renset både mekanisk (sining og bundfældning af faste partikler), biologisk (bakteriel omsætning af organisk stof samt næringssaltene nitrogen og fosfat) og kemisk (udfældning af fosfat og tungmetaller).

Efter rensning skal vandet være så rent, at det kan udledes til recipienten uden at volde skade på miljøet.

Til gengæld står renseværkerne tilbage med slam fra bundfældning og udfældning. Denne rest indeholder stoffer, som man ikke gerne ser spredt i naturen, så slammet går ofte til forbrænding, hvorefter det indgår i den askerest, der er forbrændingsanlæggets restprodukt.

Offentlige rensningsanlæg har ingen grænseværdier for udledning af foreksempelvis Tungmetaller det betyder bland andet at tungmetal som ikke bliver fældet i anlægget ledes direkte ud til recipient og ophobes i fødekeden da nedbrydningstiden oftest er meget lang.

Tungmetallet Cadmium stilles ofte i forbindelse med sygedomme som Parkinson og Alzheimer.

Betegnelse redigér

Spildevand er en betegnelse for brugt brugsvand fra husholdninger, industri og landbrug.

Ved husholdningsspildevand forstår man det vand, der kommer fra toilet, badeværelse, køkken og bryggers. Udover de naturlige menneskelige affaldsstoffer indeholder spildevandet i dag utrolig mange kemikalier og miljøfremmede stoffer, som er svært nedbrydelige i naturen.

Se også redigér

Eksterne henvisninger redigér

  Se Wiktionarys definition på ordet: