Mariagerfjord Rensningsanlæg

rensningsanlæg nord for Hadsund

Mariagerfjord Rensningsanlæg er et rensningsanlæg, der blev indviet af borgmester H.C. Maarup den 11. november 2013.[1] Rensningsanlægget ligger nord for Hadsund i Himmerland ved Ravns Graner på et område mellem Ålborgvej og Visborg på en ca. 7,5 ha. stor grund. Der er adgang til anlægget fra Ålborgvej. Det ejes af det kommunale forsyningsselskab Mariagerfjord Vand A/S. Byggeriet af Mariagerfjord Rensningsanlæg startede i marts 2012, og der blev holdt rejsegilde 13. december 2012.[2] Anlægget renser årligt mellem fem og seks mio. spildevand fra hele kommunen. I 2019 begyndte en større udbygning af rensningsanlæg i det at anlæggets kapacitet skal udvides fra 75.000 PE til 225.000 PE og med videre mulighed for udbygning til 275.000 PE.[3] Samtidig skal anlægget også til at tage imod spildevand fra Aars, Nørager, og Haverslev i nabokommunerne.[4]

Mariagerfjord Rensningsanlæg
Luftfoto af Mariagerfjord Rensningsanlæg i 28. august 2014
Generel information
StatusFuldført
Adresse:Islandsvej 7, 9560 Hadsund
By:Hadsund
Koordinater56°44′31.99″N 10°6′50.15″Ø / 56.7422194°N 10.1139306°Ø / 56.7422194; 10.1139306
Anlægssum:400 millioner DKK
Design og konstruktion
EjerMariagerfjord Vand A/S
BygherreMariagerfjord Vand A/S
EntreprenørEnviDan, Gunnar Nielsen A/S og Per Aarsleff A/S
Oversigtskort
Mariagerfjord Rensningsanlæg ligger i Hadsund
Mariagerfjord Rensningsanlæg
Mariagerfjord Rensningsanlæg
Mariagerfjord Rensningsanlægs beliggenhed i Hadsund

Procestankene med hver en diameter på 45,7 meter er blandt de største cirkulære tanke i Danmark. Projektet omfatter også etableringen af et helt nyt ledningsnet i kommunen, der vil være fuldt udbygget, når de eksisterende fem renseanlæg er nedlagt. Det samlede byggeri forventes at koste 400 mio. kr.[5][6]

Det var første gang siden midten af 1990'erne, at der etableredes et så stort rensningsanlæg i Danmark.[7]

Sammen med selve rensningsanlægget blev der også bygget en ny samlet drifts- og administrationsbygning for forsyningsselskabet Mariagerfjord Vand A/S, der nu har sit hovedsæde placeret ved rensningsanlægget. Hovedsædet blev indviet den 1. august 2013.

Om Rensningsanlægget

redigér

Rensningsanlægget er opført som et aktivt slamanlæg og virker ved, at bakterier renser spildevandet. Det rensede spildevand føres herefter ud i Kattegat gennem en ca. 16,5 km lang ledning.[8][9][10][11][12] Kapaciteten på de eksisterende renseanlæg i Mariagerfjord Kommune er begrænset i forhold til den befolkningsudvikling og udvikling i industrien, som forventes inden for de nærmeste 25 år.

Placeringen nord for Hadsund indebærer, at det ligger i nærheden af byens nordlige erhvervsområde, og arealet er samtidig velbeliggende i forhold til den eksisterende infrastruktur. Trafikken til og fra anlægget bliver via Ålborgvej og Ringvejen blive ledt direkte ud på sekundærrute 507.[13]

Rensningsanlægs kapacitet svarer til spildevand fra 75.000 personenheder. Anlægget er forberedt til senere udbygning for en belastning svarende til 110.000 personenheder.[14]

Baggrund

redigér
 
Byggeriet er i fuld gang midt i november 2012.

Mariagerfjord Kommune har truffet en beslutning om at renset spildevand i fremtiden skal ledes ud i Kattegat i stedet for Mariager Fjord. Det blev samtidig besluttet at der kun skulle være ét rensningsanlæg for hele kommunen.

Der var oprindeligt fem forskellige placeringer i spil, en i Als og fire nord for Hadsund. I forbindelse med beslutningsprocessen gennemførte man en del borgerhøringer, samt vurderede påvirkningen af miljøet, inden den endelige beslutning kunne tages.[15]

De første spadestik til administrationsbygningen blev taget torsdag den 4. juli 2012 af Mariagerfjord Kommunes borgmester H.C. Maarup, sammen med hhv. bestyrelsesformanden Preben Christensen og direktøren for Mariagerfjord Vand A/S, Søren Erikstrup. På dette tidspunkt havde entreprenørerne dog været i gang i nogle måneder.[16]

Grundlaget for ét stort rensningsanlæg

redigér
 
Mariagerfjord Rensningsanlæg december 2012

For første gang siden midten af 1990'erne, at der etableres sådan et større centralrenseanlæg i Danmark og allerede tidligt i processen blev det besluttet at udbyde projektet i en totalentreprise for at få flere kvalificerede løsningsforslag, et hurtigt overblik over økonomien, samt et entydigt ansvar.

Fordelen ved at etablere et det nye rensningsanlæg er blandt andet, at spildevandet kan renses bedre, og driften kan i højere grad optimeres, end tilfældet er i dag. I første omgang opføres anlægget kun til at kunne håndtere en spildevandsmængde svarende til 60.000 personækvivalenter (forkortet PE), men forberedes for en udbygning til ca. 110.000 PE.[17]

Mariagerfjord Rensningsanlæg udleder gennem en trykgravitationsledning (se også næste afsnit). Når belastningen på anlægget stiger, hjælper en pumpe på rensningsanlægget med at sætte ledningen under tryk, så den fungerer som "ren" trykledning. Men det rensede spildevand kan i langt størsteparten af tiden løbe ud i Kattegat af sig selv, fordi byggeriet ligger 27 meter over havets overflade.[15]

Rensningsanlægget forsynes gennem ni ledninger. Efter ristning bundfældes sand i et sandfang, der ved tyngde- og centrifugalkraft fraseparerer sandet. Hermed sikres, at den letomsættelige kulstoffraktion er til rådighed i procestanken, hvor den gavner renseprocessen i stedet for at blive "brændt af" i et beluftet sandfang.[18]

Udløbsledning i Kattegat

redigér

Selvom Kattegat ligger 4 km væk (i fugleflugtslinje), blev ledningens samlede længde fire gange så lang. Dette skyldes at den på land blev anlagt af hensyntagen til natur og det eksisterende bebyggelse. I løbet af de 12 km, som ledningen løber på land, skal vandet flere gange løbe op ad bakke (dvs. mod tyngdekraften). Dette betyder at en pumpe på anlægget kan sikre det fornødne tryk til at føre vandet op til bakketoppen, og herefter ved hjælp af potentiel energi og tyngdekraften lade vandet falde igen.[19]

Flytning af rensningsanlægget

redigér

Rensningsanlægget skulle oprindeligt bygges ved Øster Lovnkær ved Als, men projektet blev flyttet ud til Ravns Graner nord for Hadsund, fordi en gruppe naboer i Øster Lovnkær ikke ønskede der skulle opføres et stort rensningsanlæg, der ville blive deres nærmeste nabo.

Den første placering, der var i spil nord for Hadsund var at det skulle opføres ud til Ålborgvej, men det blev kort tid efter flyttet til vest for Ålborgvej. Denne placering blev droppet til fordel for Gl. Visborgvej ved Glargårde, og siden så flyttet til den nuværende placering mellem Ålborgvej og Visborg.

Den nye placering nord for Hadsund gør at det ligger langt fra nærmeste nabo, og behøvede reelt kun en tilladelse til at udvide en adgangsvej gennem Fredskov.[20]

Drifts- og administrationsbygningen

redigér
 
Drifts og administrationsbygning set 23. august 2014.
 
Magasinbygningen set 23. august 2014.

Det blev besluttet at samle Mariagerfjord Vand A/S på en ny fælles adresse. Placeringen er ved det nye Mariagerfjord Rensningsanlæg med indkørsel fra en nyetableret rundkørsel på Ålborgvej. Anlægsarbejdet med en ny drifts- og administrationsbygning i tilknytning til det nye rensningsanlæg blev startet i foråret 2012. Drifts- og administrationsbygningen stod færdig den 1. august 2013. Herefter flyttede driftsafdelinger og administrationen fra Arden og samles i den nye administrationsbygning på Islandsvej 7.[21][22]

Bygningen er funktionsmæssigt inddelt i tre hoveddele, som placerer sig i hver sin længe. I den nordlige længe placeres spildevandsafdelingen, mens brugsvandsafdelingen placeres i den sydlige længe. I den midterste længe er administrationsdelen beliggende i to etager. Byggeriet er på ca. 2.500 m²[23]

Byggeriet omfatter ca. 900 m² kontorer, møde- og velfærdsfaciliteter, samt værksteder og lager på ca. 1100 m². Byggeriet har cirka kostet 27 mio. kr.[24]

Andre rensningsanlæg i Mariagerfjord

redigér

Oversigt over rensningsanlæggene i Mariagerfjord Kommune.

 • Hadsund Rensningsanlæg, lukket 22. oktober 2013.
 • Als Odde Rensningsanlæg, lukket 22. oktober 2013.
 • Astrup Rensningsanlæg, lukket 22. oktober 2013.
 • Tisted Rensningsanlæg, lukket 22. oktober 2013.
 • Glerup Rensningsanlæg, lukket 22. oktober 2013.
 • Oue Rensningsanlæg, lukket april 2014.
 • Hobro Rensningsanlæg, lukket 25. november 2014.
 • Assens Rensningsanlæg, lukket i 2015-16.
 • Mariager Rensningsanlæg, lukket i 2016.

Hobro Rensningsanlæg

redigér

Hobro Rensningsanlæg blev taget i brug i 1943. I årene 1990-1998, blev renseanlægget udvidet til også at kunne fjerne kvælstof og fosfor. Hobro Rensningsanlæg drev også rensningsanlæggene i Mariager, Assens og Hvilsom. Der var 10 ansatte på renseanlægget i Hobro.[25] I april 2014 lukkede Oue Rensningsanlæg. Hobro Rensningsanlæg lukkede den 25. november 2014.[26] Assens Renseanlæg nedlægges i 2015-2016 og Mariager Renseanlæg først i 2016.[27]

Hadsund Rensningsanlæg

redigér

Hadsund Rensningsanlæg blev bygget i 1994 og var et automatiseret anlæg. Det kunne fra begyndelsen fjerne organisk materiale, kvælstof og fosfor fra spildevandet. Hadsund Rensningsanlæg drev desuden anlæggene i Als Odde, Oue, Astrup, Glerup, og Tisted. Der var 7 ansatte på rensningsanlægget i Hadsund.[25] Als Odde, Astrup, Glerup og Tisted Rensningsanlæg blev nedlagt i den 11. november 2013.

Galleri

redigér
 1. ^ "Borgmesterens kalender". Arkiveret fra originalen 11. november 2013. Hentet 11. november 2013.
 2. ^ "Rejsegilde på Islandsvej" Arkiveret 29. oktober 2013 hos Wayback Machine Hadsund Folkeblad 18/12-2012
 3. ^ Mariagerfjord Kommune - Mariagerfjord Renseanlæg, Islandsvej 7 - Udkast til afgrænsningsnotat som led i VVM-behandlingen af ansøgning om udbygning
 4. ^ Nordjyske - Nyt renseanlæg skal skåne Limfjorden: Spildevand fra Aars og Nørager skal ende i Kattegat
 5. ^ dr.dk Omstridt renseanlæg placeres nu ved Hadsund
 6. ^ "Renseanlæg bliver billigere en først antaget". Arkiveret fra originalen 11. november 2013. Hentet 30. juli 2013.
 7. ^ Orbicon.dk
 8. ^ "Forventet projektplan". Arkiveret fra originalen 11. november 2013. Hentet 3. februar 2013.
 9. ^ Nyt Renseanlæg
 10. ^ Ny Administration
 11. ^ Mariagerfjord Renseanlæg
 12. ^ "Nordjyske 11/3-2011 "Renseanlæg giver job til Hadsund"". Arkiveret fra originalen 11. november 2013. Hentet 3. februar 2013.
 13. ^ Offentligt område til et renseanlæg nord for Hadsund
 14. ^ "envidan.dk "Mariagerfjord - Nyt renseanlæg"". Arkiveret fra originalen 2. juli 2015. Hentet 1. juli 2015.
 15. ^ a b "www.dk.endress.com". Arkiveret fra originalen 30. september 2012. Hentet 1. marts 2013.
 16. ^ "Så er første spadestik taget til Mariagerfjord Vand a/s nye renseanlæg". Arkiveret fra originalen 11. november 2013. Hentet 1. marts 2013.
 17. ^ orbicon.dk
 18. ^ Mariager Fjord - Nyt renseanlæg (Webside ikke længere tilgængelig)
 19. ^ "EnviDan". Arkiveret fra originalen 11. november 2013. Hentet 1. marts 2013.
 20. ^ Renseanlæg har fundet sin plads igen
 21. ^ Fjordavisen: Mariagerfjord Vand a/s flyttet til nyt domicil i Hadsund
 22. ^ Ny drift og administration
 23. ^ Ravn Arkitektur vinder vandværks nye administration
 24. ^ "Mariagerfjord Vand flytter i nyt". Arkiveret fra originalen 11. november 2013. Hentet 30. juli 2013.
 25. ^ a b "Mariagerfjord Vand/Renseanlæg". Arkiveret fra originalen 30. oktober 2013. Hentet 3. februar 2013.
 26. ^ Dinby - Mariager "Jorton har forvandlet del af renseanlæg til pumpestation"
 27. ^ "Nordjyske d. 28. oktober 2013 "Borerig på fjordjob"". Arkiveret fra originalen 5. december 2014. Hentet 27. november 2014.

Eksterne henvisninger

redigér