Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

dansk styrelse

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (kort: SDFI) er en styrelse, under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Styrelsen forsyner den offentlige og private sektor med geodata af høj kvalitet, som gør det muligt for at træffe vigtige samfundsbeslutninger på det bedst mulige grundlag.

Styrelsen for Data-
forsyning og Infrastruktur
(SDFI)
Overblik
Type Styrelse
Oprettet 2016
Hovedkvarter Rentemestervej 8,
2400 København NV
Antal ansatte
270
Ressort­ministerium Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Ledelse
Leder Direktør Kristian Møller
Eksterne henvisninger
sdfi.dk

NavneændringerRediger

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering blev 1. januar 2016 udskilt fra Geodatastyrelsen. Geodatastyrelsen flyttede i samme omgang til Nørresundby. Den tidligere Geodatastyrelses opgaver og ansvarsområder blev ligeledes opdelt i mellem de to styrelser.

Geodatastyrelsen hed Kort- og Matrikelstyrelsen (forkortet KMS), indtil 31. dec. 2012. Der er alene tale om en navneændring og en intern omorganisering. Der er ikke ændret på styrelsens opgaver og ansvarsområder.

Kort- og Matrikelstyrelsen blev oprettet 1. januar 1989 ved en sammenlægning af Geodætisk Institut og Matrikeldirektoratet.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering skiftede 7. juni 2022 navn til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, da styrelsen overtog teleområdet fra Energistyrelsen

OpgaverRediger

Styrelsen har helt eller delvist ansvar for følgende love:

  • Lov om stedbestemt information
  • Lov om infrastruktur for geografisk information (INSPIRE)
  • Lov om registrering af ledningsejere
  • Adresseloven

OrganisationRediger

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er organiseret i én direktion og 14 kontorer.

Temaer: kontorerRediger

  • Løsninger: Dataunderstøttet Forvaltning, Data og Grøn Omstilling.
  • Datasammenhæng og Forsyning: Datasammenstilling, Datadistribution, Fællesoffentlig Datadistribution, Databank, Forretningsunderstøttelse og IT, Ressourcer.
  • Data: Geografiske Referencer, Jordobservationer, Geodata, Globale Geodata, Forvaltningsdata, Kortlægning.

KilderRediger

 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.