Åbn hovedmenuen

Huset BernadotteRediger

Loven fra 1810 regulerer arvefølgen til den svenske trone, det vil sige hvem, som kan blive konge eller regerende dronning i riget. Med vedtagelsen af successionsordningen fik huset Bernadotte ret til at bestige Sveriges trone.

Successionsordningen fastsætter, at værdigheden som svensk konge (i første omgang som tronfølger) tilkommer general Jean-Baptiste Bernadotte (den senere kong Karl 14. Johan af Sverige) og hans mandlige efterkommere.

Kvindelig arveretRediger

I 1973 blev Carl 16. Gustav (Jean-Baptiste Bernadottes tiptiptipoldesøn) konge af Sverige. Fra 1980 er Successionsordningen ændret, så det er Carl 16. Gustavs efterkommere (uden hensyn til køn), der har arveret til tronen.

Ændringen betød, at prins Carl Philip (født 1979) måtte afgive posten som tronfølger til sin ældre søster kronprinsesse Victoria (født 1977).

Prins Bertil som tronfølgerRediger

Prins Bertil af Sverige (1912–1997) var gennem hele sit liv blandt de fire nærmeste arvinger til tronen. Efter at hans ældste bror arveprins Gustav Adolf døde i 1947, var han den eneste tiptipoldesøn af Jean-Baptiste Bernadotte, der havde arveret til tronen.

Prins Bertil var tronfølger i 1973–1979. I Successionsordningen fra 1980 blev det bestemt, at prins Bertil skulle bevare sin arveret i resten af sit liv.

Aktuel tronfølgeRediger

Tidligere successionsordningerRediger

Indtil 1544 var Sverige et valgkongedømme.

På rigsdagen i Västerås i 1544 blev det bestemt, at tronen skulle gå i arv til Gustav Vasas efterkommere.

I de følgende århundreder blev Successionsordningen ændret flere gange.

Tidligere rækkefølger i tronfølgenRediger

Under Oscar 2., 1872-1907Rediger

Under Gustaf 5., 1907-1950Rediger

Under Gustaf VI, 1950-1973Rediger

Under Carl 16. Gustav, 1973-Rediger