Successionsordningen (Sverige)

Sverige

Denne artikel er en del af:
Politik og regering i
SverigeAndre lande • Politik

Successionsordningen, SO, er Sveriges ældste endnu gældende grundlov. Den blev vedtaget af standsrigsdagen i 1810, og den trådte i kraft den 26. september 1810.

Huset Bernadotte redigér

Loven fra 1810 regulerer arvefølgen til den svenske trone, det vil sige hvem, som kan blive konge eller regerende dronning i riget. Med vedtagelsen af successionsordningen fik huset Bernadotte ret til at bestige Sveriges trone.

Successionsordningen fastsætter, at værdigheden som svensk konge (i første omgang som tronfølger) tilkommer general Jean-Baptiste Bernadotte (den senere kong Karl 14. Johan af Sverige) og hans mandlige efterkommere.

Kvindelig arveret redigér

I 1973 blev Carl 16. Gustav (Jean-Baptiste Bernadottes tiptiptipoldesøn) konge af Sverige. Fra 1980 er Successionsordningen ændret, så det er Carl 16. Gustavs efterkommere (uden hensyn til køn), der har arveret til tronen.

Ændringen betød, at prins Carl Philip (født 1979) måtte afgive posten som tronfølger til sin ældre søster kronprinsesse Victoria (født 1977).

Prins Bertil som tronfølger redigér

Prins Bertil af Sverige (1912–1997) var gennem hele sit liv blandt de fire nærmeste arvinger til tronen. Efter at hans ældste bror arveprins Gustav Adolf døde i 1947, var han den eneste tiptipoldesøn af Jean-Baptiste Bernadotte, der havde arveret til tronen.

Prins Bertil var tronfølger i 1973–1979. I Successionsordningen fra 1980 blev det bestemt, at prins Bertil skulle bevare sin arveret i resten af sit liv.

Aktuel tronfølge redigér

  1. Kronprinsesse Victoria
  2. Prinsesse Estelle
  3. Prins Oscar
  4. Prins Carl Philip
  5. Prins Alexander
  6. Prins Gabriel
  7. Prinsesse Madeleine
  8. Prinsesse Leonore
  9. Prins Nicolas
  10. Prinsesse Adrienne

Tidligere successionsordninger redigér

Indtil 1544 var Sverige et valgkongedømme.

På rigsdagen i Västerås i 1544 blev det bestemt, at tronen skulle gå i arv til Gustav Vasas efterkommere.

I de følgende århundreder blev Successionsordningen ændret flere gange.

Tidligere rækkefølger i tronfølgen redigér

Under Oscar 2., 1872-1907 redigér

Under Gustaf 5., 1907-1950 redigér

Under Gustaf VI, 1950-1973 redigér

Under Carl 16. Gustav, 1973- redigér