Suhm er en uddød dansk slægt, som 1683 købte et våbenbrev. (Det blev man ikke adelig af).

Slægtens våben

Slægen var oprindeligt en holstensk patricierslægt, som uden at kunne føre noget afgørende bevis prætenderer afstamning fra den rügiske adelsslægt von Zuhm. Slægtens stamfader Valentin Suhm (1537-1613), der var borgmester i Kiel, var bedstefader til notarius publicus i København, magister Valentin Suhm (1604-1654), hvis sønner var rådmand i Skien, købmand i Arendal og postmester i Sandø Michael Suhm (1632-1686) — fra hvem en norsk linje stammer — og amtsforvalter og råd i Pinneberg Henrik Suhm (1636-1700), der 1683 fik våbenbrev. Han var fader til polsk gesandt i Paris, gehejmekrigsråd Burchard Suhm (1666-1720), til kursachsisk generalmajor Ernst Heinrich von Suhm (1668-1729) og til admiral Ulrik Frederik Suhm (1686-1758), hvis søn, historiker, kammerherre Peter Frederik Suhm (1728-1798) var fader til Petra Friderica Christiane Suhm (1799-1837), gift med oberstløjtnant Morten Willemoes-Suhm (1787-1865), som 21. november 1820 optoges i adelstanden med det sammensatte navn.

Ovennævnte gehejmekrigsråd Burchard Suhm (1666-1720) blev 4. november 1689 viet med Gesilla Brüggemann (1672-1711), datter af Nicolaus Brügmann. De blev forældre til envoyé i Frankrig Ulrich Friedrich von Suhm (1691-1740), til kursachsisk generalløjtnant Peter von Suhm (1696-1760), kursachsisk diplomat Nicolaus von Suhm (1697-1760) og til dansk schoutbynacht og guvernør Henrich Suhm (1693-1744), hvis søn var justitiarius, konferensråd Anker Andreas Suhm (1721-1788).

Slægten uddøde på sværdsiden 1798 med Peter Frederik Suhm. Slægten Willemoes-Suhm uddøde 1934.

KilderRediger