Svensk uradel er et samlende navn for adlige slægter, hvis forfædre år 1400 tilhørte det svenske frelset. Det indebærer, at man gjorde rostjeneste i overensstemmelse med Alsnö stadga fra 1280 og derfor var befriet for skat.

Svenske uradelsslægter omfatter eksempelvis:

Se også

redigér