Danske adelsslægter

Danske adelsslægter. Den danske adel inddeles i uradel og brevadel, og (mere upræcist) i højadel og lavadel. Ofte bruges en mellem-grad: Lokaladel. Den består af ca 189 slægter (hvoraf nogle er uddøde i mandslinjen), der enten er ubetitlede (lavadel el lokaladel), eller friherrelige (= baron), lensfriherrelige (= lensbaron), grevelige eller lensgrevelige. De betitlede slægter hører til højadelen.

1818 blev en nylig udnævnt fransk greve Decazes udnævnt til hertug af Glücksbierg.

Som uradel regnes den adel, der kendes før enevælden 1660, mens brevadelen er den adel, der (fra 1400-tallet) har fået sit adelskab gennem et patent eller andet kongebrev. Som højadel regnes den gamle rigsrådsadel og den betitlede adel efter enevældens indførelse 1660.

I 1600- og 1700-tallene uddøde mange slægter fra den gamle danske uradel (fx Brahe, Marsvin etc.), og de blev "erstattet" af indvandrede (især tyske) adelsslægter, hvis medlemmer blev naturaliseret (dvs. anerkendt) som dansk adel.

Det er dog værd at bemærke, at der gennem tiden har levet mange udenlandske adelsslægter i Danmark, der af forskellige – ofte tilfældige – grunde ikke er blevet naturaliseret (se en ufuldstændig liste her). De henregnes således ikke til den danske adel, men er adelige i deres oprindelseslande.

Oversigter redigér

Der er flere oversigter over dansk adel:

Nyt Dansk Adelslexikon redigér

Thiset og Wittrup udgav i 1904: Nyt Dansk Adelslexikon (NDA). Det indeholder en lille artikel om hver slægt, med dens navn, våben, første og sidste kendte mand. Herunder mange enkeltpersoner, hvis familieforhold ikke kendes. NDA er det nærmeste vi kommer til en 'officiel' liste, men der ses mange enkeltpersoner og enkelte slægter i (senere trykte) kildeudgivelser, som ikke er medtaget.

Danmarks Adels Aarbog redigér

Danmarks Adels Aarbog (DAA) er udkommet siden 1884 og udgives af Dansk Adels Forening. Hvert bind indeholder en 'præsensliste' dvs slægtstavler over nulevende medlemmer af alle danske adelsslægter. Dertil er der stamtavler for mere end 750 danske adelsslægter, incl nogle norske - plus rettelser og tilføjelser. Navneregister over stamtavlerne i hvert bind. [1]

Danske Adelsvåbener. En heraldisk nøgle redigér

Sven Tito Achen:

  Danske Adelsvåbener. En heraldisk nøgle. 
  Politikens Forlag 
  København 1973 

Bogen rummer 1716 tegninger af våben plus omtale af slægterne. Omtalen er fra Nyt Dansk Adelslexikon, våbnene er fra

  H Storck: 
  Dansk Våbenbog. Afbildninger til ... Nyt Dansk Adelsleksikon (NDA).
  København 1910.

Heri har professor Hermann Storck (1839-1922) tegnet et 'standard-våben' for hver slægt. Teksten om slægterne er fra Nyt dansk Adelsleksikon, og der er suppleret med henvisninger hertil og til DAA (Adelsaarbogen). Slægter hvis våben ikke kendes skal søges i Adelsleksikonnet.

Dansk Adelskalender redigér

Ferdinand von Krogh, Dansk Adelskalender, København 1878,udkom kun det ene år, og opregner de på daværende tidspunkt blomstrende adelsslægter.

Derudover har A.F. Bergsøe i Den danske Stats Statistik, bind 1, 1844, bragt en liste over "Den danske Arveadel".

Lexicon over adelige Familier redigér

(Lex.adel.fam) Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne. 2 bd 1787-1813. Med farvelagte våbentegninger.

Liste over danske adelsslægter redigér

NB: Skemaet er ikke komplet. Følgende skema er begyndelsen på en komplet liste over danske adelsslægter, både nulevende og uddøde. Pt. skulle samtlige nulevende slægter være opført på listen. Der findes stamtavler i DAA for over 700 adelsslægter, men der findes mange små adelsslægter uden stamtavle, samt hundredevis af adelsmænd i Middelalderen, som vi ikke kender nogen slægt til. Skemaets slægter er ikke udvalgt efter noget fast princip.

Årstal for adling er anført i skemaet. Kendes årstal for, hvornår slægten første gang træder frem i historien, står det som: Ses 1234. For slægter, der er blevet dansk adel ved naturalisation, fremgår i reglen både året, hvor slægten træder frem i historien, og året for den danske naturalisation. Uradel er brugt dels om dansk uradel, dels om indvandret adel. Højadel ligeså, selvom slægten i Danmark er/var ubetitlet. Nogle indvandrede slægter blev naturaliseret, andre fik (købte) et adelspatent, andre fik et adels-anerkendelses-patent. Indvandret adel før enevælden (1660) fik ikke naturalisation, men var bare dansk adel. Enkelte indvandrede slægter erklærede sig udenlandsk adelige uden at være det. For indvandrede slægter er den anførte ældste person i reglen den udenlandske, ikke den der har fået dansk patent. For adlede danske slægter tilsvarende: Ældst kendte stamfar, ikke den adlede.

Personer er i reglen anført med det slægtsnavn, som de bar før adlingen.

Slægtsnavn i "gåseøjne" viser at slægten ikke har brugt det, og i reglen ikke kendt det, idet det det er opfundet af slægtebogsfruerne.

Slægter der har brugt flere navne (evt bare varianter) ses med hovednavnet først, og det alternative i almindelig parentes: Tinhuus (Skinkel), Scheel (Schele).

Når flere slægter brugte samme navn, får de alle en specifikation, som i dette årtusind skrives i kantet parentes: Kaas [m sparre], Friis [af Hesselager].

A redigér

Adelsslægt Stamfader til slægten Type Årstal nævnt/adlet Status Våbenskjold
Abildgaard Tyge Abildgaard Ur- og højadel Nævnt 1230 Uddød 1705
 
Våben Abildgaard
Abrahamson Joseph Abrahamson Lavadel Polsk.

Adlet 1827

Uddød -
Adeler Cort Adeler Højadel 1666 / 1823 Nulevende
 
Våben Adeler
Ahlefeldt Benedict af Perdöl Ur- & højadel 1220

Naturaliseret 1659

Nulevende -
Akeleye Knud Nielsen Lille i Arnøje på Stevns Uradel 1383 Uddød 1822
 
Båben Akeleye
Albertin Peter Albertin Brev- & lavadel 1749 Uddød -
Arenstorff Ludolf von Arndesdorp Indvandret uradel Ses 1306 i Uckermark

Naturaliseret 1670

Uddød 1997 -
Arentskiold Ezechias Levin Arentzen Brev- og lavadel 1714 Uddød 1744 -
Astrup Haagen Christian Astrup Brev- & lavadel 1810 Uddøde 1944 i mandslinien -
Aubert (François Jacques Xavier d'Aubert) Brev- & lavadel Adlet 1612 i Lorraine

Naturaliseret 1776

Nulevende, men kun i udlandet -

B redigér

Bachmann Hans Nielsen & Hans Bachmann Brev- & lavadel 1704 & 1823 Uddød -
Bang Oluf Lundt Bang Brev- & lavadel Ses 1435

Adlet 1777

Nulevende -
Banner Erik Nielsen Ur- og højadel Ses 1340 Uddød 1713
 
Våben Banner
Barby Andreas von Barby Ur- og lavadel Naturaliseret 1554 Uddød 1559 / 1577 -
Bardenfleth Heinrich von Bardenflete Brev- og lavadel Ses 1219

Adlet 1871

Nulevende
 
Våben Bardenfleth
Barfod Jens Barfod Brev- og lavadel Adlet 1455 Nulevende, men fortabte adelskabet i 16xx.
 
Våben Barfod
Barnekow Aluericus de Bernekowe Ur- og højadel Ses 1255 i Deutschland

Adels-anerkendelse 1877.

Nulevende
 
Våben Barnekow
Barner Otto von Barner Brev- og lavadel Ses 1302

Adelspatent 1872

Nulevende -
Barstorff Philip Joachim von Barstorff Brev- og lavadel Naturaliseret 1652 Uddød -
Bartholin Caspar Bartholin den yngre, Christopher Bartholin, Thomas Bartholin den yngre, Hans Bartholin & Albert Bartholin Brev- og lavadel Adlet 1731 Nulevende -
Bartlin Caspar Bartholin Brev- og lavadel Adlet 1674 Uddød 1730 -
Basballe Michael Hieronymus Basballe Brev- og lavadel Adlet 1757 Uddød 1783 -
Bauditz Nickel von Baudissin Ur- og lavadel Ses 1455 Adelsbrev 1884 Nulevende
 
Beck Lasse Beck Ur- & højadel Kendt fra 1486 Nulevende, men kun i udlandet
 
Beck Christian Frederik von Beck Lavadel Naturaliseret 1777 Uddød
 
Beenfeldt Herman Frederik Beenfeldt Brev- og lavadel Adlet 1759 Uddød 1801 -
Behagen Gysbert Behagen Brev- & lavadel Adlet 1782 Uddød i Vestindien i 18xx -
Benzon Bent Bentsen Brevadel Adlet 1717 Nulevende -
Berkentin (egl. Parkentin) Detlevus de Barckenthien (Christian August von Berckentin) Ur- og højadel Ses 1237 i Lauenburg

Grevepatent 1750

Uddød 1758 -
Berger Johan Just, Johan Samuel, Valentin, & Samuel Georg von Berger Brev- & lavadel Tysk rigsadel 1716

Naturaliseret 1776

Uddød 1877 -
Berner Alexander Berner Brev- og højadel Adlet 1780 mm. Nulevende -
Bernstorff Johannes de Bernadestorpe Ur- og højadel Ses 1300 i Deutschland

grevepatent 1767 mm

Nulevende
 
Våben Bernstorff
Berregaard Enevold Nielsen Berregaard Brev- & lavadel Adlet 1726 Uddød 1956 -
Bertouch Ernst Albrecht von Bertouch Højadel Naturaliseret 1777 Nulevende -
Bielke Joseph Andersen af Gyllarp Ur- og højadel Ses 1459 Uddød 1868
 
Våben Bielke
Bille Jakob Bille Ur- og højadel Ses 1246 Nulevende
 
Våben Bille
Bildt Per Bildt Ur- og lavadel Ses 1480 Nulevende men kun i Udlandet (Sverige)
Blixen-Finecke Carl Philip von Blixen-Finecke Ur- og højadel Ses 1239

Naturaliseret 1772

Nulevende -
Blixencrone Hans Blix Brev- og lavadel 1712 Uddøde med stamfars søn -
Blixenskiold Thomas Blix Brev- og lavadel 1749 Uddøde med stamfars døtre -
Blome Dietrich von Blome Ur- og højadel Ses 1210

Natural. 1647 Grevepatent 1826 ||Uddød 1986

-
Blücher de Altona Ulrich de Bluchere (Conrad Detlev Blücher) Ur- & højadel Ses 1214

Grevepatent 1818

Nulevende
 
Våben Blücher-Altona
Bolten Henrik Bolten Brev- & højadel 1783 Uddød 1792 -
Bornemann Carl Rudolph & Hedevig Margrethe Bornemann Brev- og lavadel Adlet 1811 Nulevende
 
Våben Bornemann
Bosc de la Calmette Antoine Bosc de la Calmette Brev- & lavadel Naturaliseret 1777 Uddød 1811 -
Bourke Edmund Bourke Brev- & højadel Naturaliseret 1779 og 1819 Uddød 1821 -
Braem Christian Braem Brev- & lavadel 1731 Uddød 1790
 
Våben Braem
Brahe Verner Bragde Ur- & højadel 1364 Uddød 1786
 
Våben Brahe
Bredow Arnoldus de Bredow (Joachim von Bredow) Ur- & højadel Ses 1251 Naturaliseret 1642) Uddød 1660
 
Breitenau Christoph Gensch von Breitenau Brev- & lavadel 1681 Uddød 1732 -
Bretteville, se Le Normand de Bretteville - - - - -
Bretton (Uytendale de Bretton) Johan Balthazar og Lucas de Uytendale Brev- og højadel 1763 og 1767 Uddød,

lever i USA / Canada

-
Briand de Crèvecœur [I] og [II] I: Jean Philibert Briand de Crèvecoeur

II: Hans Friederich

Brev- og lavadel I: Naturaliseret 1781

II: Naturaliseret 1784

I: uddød 1786 med stamfar

II: Uddød 1827 med stamfar

Slægten lever i DK, men ikke som dansk adel.
Brinck-Seidelin Hans Diderich Brinck Brev- & lavadel 1752 Uddød 2014 -
Brock/Brok af Häckeberga Niels Brock Ur- og højadel Ses 1293 Uddød kort efter 1413
 
Våben Brock
Brock/Brok af Estrup Anders Jensen (Brock) Ur- og højadel Ses 1340 Uddød 1652
Brockdorff Hildelevus de Bruchtorp Ur- og højadel Ses 1220

Naturaliseret 1672

Nulevende
 
Våben Brockdorff
Brockenhuus Gotschalck Brockenhuus Ur- & højadel 1318 Nulevende -
Buchwald(t) Sifridus de Bokwolde Ur- og højadel Ses 1233

En gren blev dansk adel kort før 1582.

Nulevende
 
Våben Buchwald
Bülow Gottfried von Bülow (Levin von Bülow (1656), Ludwig Wilhelm von Bülow (1777), Eiler Frederik Vilhelm og Frederik Christian von Bülow (1873) og Carl Theodor Leonhard Bülow (1877)) Ur- og højadel Ses 1229

Naturaliseret 1656, 1777, 1873 og 1877

Nulevende
 

C redigér

Carlsen Christen Rasmussen &

Hans Rasmussen Carlsen

Brev- og lavadel 1817 Uddød 1887 -
Castenschiold Johan Lorentz Carstens Brev- & lavadel 1745 Nulevende
 
Castonier (oprindeligt Cachedenier) Bernhard Daniel Castonier

og steddatter Anne Susanne Kinckel

Brev- og lavadel 1818 Uddød 1836 -
Cederfeld/Cederfeld de Simonsen Bartholomæus Berthelsen Brev- & lavadel 1759 Nulevende -
Charisius Peder Charise Brev- & lavadel 1659 Uddød 1787
 
Clauson-Kaas Ellen Marie, Eleonore, Kirsten og Frederik Clauson Brev- og lavadel 1804 Nulevende -

D redigér

Dannemand Frederik Wilhelm Dannemand m.fl. Brev- & højadel 1829 Uddød 1888 -
Danner Louise Rasmussen Brev- & højadel 1850 Uddød 1874 -
Danneskiold-Laurvig Ulrik Frederik Gyldenløve Brev- & højadel 1693 Uddød 1783 -
Danneskiold-Løvendal Ulrik Frederik Gyldenløve Brev- & højadel 1662 Uddød 1829 -
Danneskiold-Samsøe Christian Gyldenløve Brev- & højadel 1695 Nulevende -
Deden Otte Petersen Ur- & lavadel Ses 1486 Nulevende -
Dehn Friedrich Ludwig von Dehn Brev- & højadel 1768 Uddød 1771 -
Desmercières Jean Henri Desmercières Brev- & lavadel Adelsbrev 1776 Uddød 1778 -
Dirckinck-Holmfeld Arnold Christian Leopold von Dirckinck Brev- & højadel 1828 Nulevende -
Dorrien Liebert Hieronymus Dorrien Brev- & lavadel 1776

Naturaliseret 1845

Uddød, lever udenlands -
Dosenrode Otto von Dosenrode Ur- & lavadel Ses 1283 Uddød 1476 -
Due Anders I. Due Ur- & højadel Ses 1275 Uddød ca 1510 -
Dumreicher Johan Heinrich Dumreicher Lavadel 1757 Uddød 1774 -
Düring-Rosenkrantz Diderich von Düring (Carl Frederik von Düring) Ur- & højadel Ses 1144

Naturaliseret 1845

1890 -
Duus Borchadus & Hartwicus Dus Ur- & lavadel 1258 Uddød -
Daa Eler Daa Ur- & højadel Ses 1315 Uddød 1712
 

E redigér

Conradt-Eberlin Georg Emanuel Conradt Lavadel 1783 Uddød vel med stamfar -
Ehrencron Friderich Adolph Hansen Brev- & lavadel 1698 Uddød 1779 -
Ehrenfeld Stephan Nielsen Brev- & lavadel 1719 Uddød 1741 -
Ehrenschild, se Bierman von Ehrenschild - - - - -
Elers Margrethe Elers baronesse Fuiren af Fuirendal Højadel Våbenbrev 1677 Uddød 1708 -
Ellbrecht Eberhard von Ellbrecht med søskende Brev- & lavadel 1778 Uddød -
Eyben [greve] Haykone Aiben (Friedrich von Eyben) Brev- & højadel 1682 adlet i Deutschland

Grevepatent 1827

Uddød 1889 -

F redigér

Fabritius de Tengnagel Conrad Alexander & Michael Fabritius Brev- & lavadel 1778 Nulevende -
Falkenskiold Christian og Martin Düssel Brev- & lavadel 1716 Uddød 1928
 
Falsen Enevold & Johan Eskild Fallesen Brev- & lavadel 1758 Nulevende men kun i Norge
 
Fincke [III] Thomas Fincke Brev- & lavadel 1674 Uddød 1705 -
Fischer [II] Christian Fischer Brev- & lavadel 1811 Nulevende -
Fischer-Benzon Jacob Ludvig Fischer Brev- & lavadel 1805 Levede 1946 men kun i Holstein og USA -
Fisker Henrik Fisker Brev & lavadel 1797 / 1809 Uddød 1859 -
Flemming Jakob Flemming Ur- & højadel 1315 Uddød 1544 -
Flindt Henrich Flindt Brev- & lavadel 1768 Uddød 1952 -
Fogh-Wilster Jørgen Fogh Wilster Brev- & lavadel 1747 Uddød 1756 -
Folsach Christian Michael Folsach Brev- & lavadel 1760 Nulevende -
Fontenay, se Le Sage de Fontenay - - - - Blev adlet med navnet Fontenay, så de hører til under F.
Fredberg Jens Jensen Fredberg Ur- & lavadel 1450 Nulevende, men mistede adelskabet i 1652
 
Friis [af Arlevad] Jesse Friis Ur- & højadel 1373 Uddød 1545
 
Våben Friis
Friis [af Haraldkær] Niels Friis Ur- & højadel 1361 Uddød 1727
 
Friis [af Hesselager] Jesper Friis Ur- & højadel Før 1369 Uddød 1763
 
Friis [af Landvik]

Norsk slægt

Jacob Friis Ur- & lavadel 1555 Uddød 1718
 
Friis [af Vadskærsgård] Ratlof Friis Ur- & højadel 1334 Uddød 1763
 
Fuiren Diderik Fuiren Brev- & højadel 1677 Uddød 1700 -
Fürsen-Bachmann Johan Nicolai Fürssen Brev & lavadel 1823 Uddød 1898 -
Fædder Hans Jørgen Fædder Brev- & lavadel 1785 Uddød 1857
Fønss Niels Basse, Hans Jørgen Ring og Johan Philipp Rogert Fønss Brev- & lavadel 1804 Nulevende -

G redigér

Gabel Christoffer Gabel Brev- & lavadel 1664 Uddød 1800
Galskyt Jens Nielsen af Od Ur- & højadel Ses 1325 Uddød kort efter 1634
 
Galtung

Norsk slægt i to grene.

Lauritz Galtung Lavadel 1519 Nulevende
Geltingen Seneca Ingwersen Brev- og højadel 1759 Uddød 1820
 
Gersdorff Dominus Christianus advocatus provinciae Gorlicensis dictus de Gerhardisdorf (Christopher Friedrich von Gersdorff) Ur- & højadel Ses 1241

Naturaliseret 1652 & 1699

Nulevende -
Giedde Peder Lauridsen til Rögle Ur- & højadel 1433 Uddød 1848
 
Griis [af Nordrup] Peder Griis Ur- & lavadel Ses 11404 Uddød kort efter 1548
 
Griis [af Slagelse] Niels Boesen Ur- & lavadel Ses 1317 Uddød 1438-42 -
Griis [af Slette] Anders Griis til Slette Ur- & lavadel Ses 1450 & 1524? Uddød 1697
 
Griis [af Halland] Peder Griis Ur- & højadel 1487 & 1546 Uddød 1655/72
 
Grodtschilling Friderich Grodtschilling Lavadel 1784 Uddød 1820 -
Grubbe Gunde Grubbe Ur- & højadel Ses 1127 Uddød i DK 1769, lever i Deutschland -
Grüner Johan Diderik Grüner Brev- & lavadel 1693 Uddød 1763 -
Grøn Jens Grøn Ur- & lavadel Ses 1325 Uddød omkring 1600 -
Güldencrone Vilhelm Marselis Brev- & højadel 1673 Nulevende -
Gyldenfeldt Christian Schousboe Lavadel 1761 Nulevende men i Deutschland og Argentina -
Gyldenkrantz Joachim Christian Geelmuyden Brev- & lavadel 1784 Uddød 1813
 
Gyldenløve [af Norge] Harnikt Henriksen Uradel Ses 1426 Uddød 1523 -
Gyldenløve Christian Gyldenløve Brev- og højadel 1679 (1611 m.fl.) Levende (se Danneskiold-Samsøe) -
Gyldenpalm

Norsk slægt

Hans Hagerup Brev- & lavadel 1781 Uddød 1832 -
Gyldenskiold Peter Schønneman(n) Lavadel 1765 Uddød 1809 -
Gyldensparre Albert Schumacher Brev- & lavadel 1674 Uddød 1702 -
Gyldensteen Jean Henri Huguetan Brev- & højadel 1717 Uddød med stamfar 1749 -
Gyldenstierne Niels Eriksen Ur- & højadel Ses 1310 Uddød 1729

men lever i Sverige som Gyllenstierna. Det menes at Gyldenstierne har en relation til Uldsaxe slægten gennem en Erik Eriksen, andet vides ikke.

-
Güntelberg Aldo Frederik Vilhelm Roller Güntelberg Lavadel Adlet 1876 Nulevende -
Gähler Caspar Gähler Lavadel 1749 Uddød i DK 1898,

en linie i Deutschland levede 1946

-
Gønge Mikkel Pedersen Gønge Lavadel 1571 Uddød 1587 med døtrene -
Gøye/Giøe Jens Staverskov Ur- & højadel Ses 1264 Uddød 1698
 
Våben Gøye

H redigér

Hak David Truidsen Ur- & højadel Ses 1241 Uddød 1564 -
Halling William Halling Brev- & lavadel 1783 Uddød 1917 -
Hambro Carl Joachim Hambro Brev- & højadel 1851 Nulevende -
Harbou Knud Nielsen (Hardeboe) Ur- & højadel 1440 Nulevende
 
Hardenberg Bernhardus de Thutigehusen Ur- & højadel Ses måske 1139

Ses i DK 1419, vist indvandret.

Uddød 1639
 
Hatten (Bendix von Hatten) Brev- og lavadel Naturaliseret 1671

Tysk Brevadel fra 1635

Uddød med stamfar 1685 -
Hauch Andreas Hauch Brev- og lavadel 1750 Nulevende -
Haxthausen Johann von Haxthausen Ur- & højadel Ses 1280

Naturaliseret 1880 og 1883

Nulevende
 
Hedemann Wilhelm Ludvig Frederik Hedemann Ur- & højadel [ca. 1500

Naturaliseret 1840 & 1873

Nulevende
 
Hegermann-Lindencrone Johan Hendrik Hegermann Brev- og lavadel 1818 Nulevende -
Heintze von Weissenrode Josias Friedrich Ernst von Heintze Høj- & brevadel 1845 Levede i Deutschland 1954 -
Herbst Adolph Tobias Herbst Brev- og lavadel 1820 Nulevende -
Heye Johan Heye Brev-. og lavadel 1678 Uddød 1678 -
Hielmcrone Hans Adolph Høeg Lavadel 1757 Nulevende, mest i Schleswig-Holstein -
Hielmskiold Thomas Holmsted Brev- & lavadel 1765 Uddød 1773 -
Hobe (Levin Ludvig von Hobe) Ur- og højadel Naturaliseret 1776 Uddød -
Hoff (Hans Wentzel von Hoff) Ur- & højadel Naturaliseret 1778 Nulevende -
Hofman/Hoffmann Søren Hofman og Ernst Halchuus Brev- & lavadel 1749 / 1780 Uddød 1793 / nulevende 2 slægter, bør deles
Holberg Ludvig Holberg Brev- & højadel 1749 Uddød 1754 -
Holck Johan Holck Ur- og højadel Ses 1315 Nulevende -
von Holck Carl Christian & Frederik Carl Ferdinand Brev og lavadel 1810 Nulevende -
Holmskiold Johan Theodor Holm Brev- & lavadel 1781 Uddød med stamfar 1793 -
Holstein Ludolf von Holstein Ur- og højadel Ses 1220

Naturaliseret1888

Nulevende -
Holsten Rudolph von Holsten af Wernfels Ur- og højadel Natruraliseret 1778 mm Nulevende -
Hoppe Ivar Hoppe Brev- og lavadel 1777 Nulevende -
Huitfeldt Peder Hogenskild Ur- og højadel Ses 1386 Nulevende men kun i Norge
Huth Heinrich Wilhelm von Huth Brev- og lavadel 1776 Nulevende -
"Hvide" Skjalm Hvide Ur- og højadel Ses 1062 Uddød vist kort efter 1511 -
Høegh-Guldberg Ove Høegh-Guldberg Brev- og lavadel 1777 Nulevende -
Høg Lage Rød og Bo Høg Ur- og højadel Ses 1350 Uddød, kort efter 1523
 

I redigér

Irgens-Bergh (Berg) Mathias Friis Bergh Brev- og lavadel 1824 Nulevende -

J redigér

Jermiin Thomas Just Jermiin Brev- og lavadel 1750 Nulevende -
Jespersen Jesper Jespersen Brev- og lavadel 1718 Uddød 1810 -
Jessen Thomas Balthasar, Matthias Reinhold og Johan Frederik Wilhelm Jessen Brev- og lavadel 1681 / 1744 / 1754 Nulevende -
Juel/Iuel Palle Juel til Øgelstrup Ur- & højadel Kendt 1349 Nulevende -
Junge Severin Junge Brev- & lavadel 1731 1759 -
Juul Niels Juul af Jylland Ur- og højadel Kendt 1285 Nulevende
 
Juulson Johannes Juul Brev- og lavadel 1749 Uddød 1755

K redigér

Kiærskiold Friederich Kiær Brev- & lavadel 1735 Uddød med stamfar 1738 -
Kjærulf Anders og Laurids Mortensen Kjærulf Brev- og lavadel 1724 Uddød 1735 med stamfædrene -
Klauman Knud Gregorius Klauman Brev- & lavadel 1749 Nulevende -
Klevenfeldt Terkel Kleve Brev- & lavadel 1747 Uddød med stamfar 1777 -
Kløcker Herman Lengerken Kløcker Brev- og lavadel Naturaliseret 1760 Nulevende
 
Knagenhielm

Norsk slægt

Niels Knag Brev- & lavadel 1721 Nulevende -
Knuth Hainrich Knot Ur- og højadel Ses 1140

I DK fra 1664

Nulevende -
Koefoed[2] Hans Jacob Koefoed Brev- og lavadel 1903 Nulevende -
Kolderup-Rosenvinge Peter Andreas Rosenvinge Kolderup Brev- & lavadel 1811 Uddød 1944 -
Krabbe [af Damsgård] Christen Krabbe til Damsgård Ur- og højadel 1502 Nulevende -
Krabbe [af Østergård] Niels Mikkelsen Ur- og højadel 1336 Nulevende i England
 
Krag [af Sjælland] Niels (Jens, Johannes) Krag Ur- og lavadel 1340 Uddød kort efter 1484/86 -
Krag [af Jylland] Niels Svendsen Krag Ur- og højadel 1363 Uddød 1763 -
Kragenskiold Johan Christoffer Krag Brev- og lavadel 1759 Uddøde kort efter 1804 -
Krieger Johan Cornelius Krieger Brevadel 1797/1809 Nulevende -
Krogh Georg Frederik Krogh Brevadel Adelsanerkendelse 1873 Levede endnu 1946
 
"Krognos" Stig Pedersen (Krognos) Ur- og højadel 1302 Uddød 1573 -
Krummedige (Krummendiek) Hasso af Ottenbüttel Ur- og højadel 1149 Uddød 1598
 
Krumpen Trugillus Uradel 1308 Uddød 1569 -
Køller-Banner Georg Ludvig von Køller-Banner Brev- og lavadel Naturaliseret 1772 Uddød 1811 -
Kaalund [I] og [II] Hans Vilhelm og Hans Vilhelm Kaalund (d.y.) Brev- & lavadel 1731

1766

Uddød 1734

Uddød 1899

-
Kaas [med sparre] Niels Lændi Ur- og højadel 1292 Uddød 1778,

'Ritmesterns Linie' levede 1953 og måske endnu.

 
Kaas [med mur] Ove Jensen Ur- og højadel 1416 Nulevende
 

L redigér

Landorph Hans Landorph Brev- og lavadel 1734 Uddød med sønnen 1748 -
Lange [3] Thorkild Ebbesen Ur- & højadel Ses 1314 Uddød 1723 Link til Våben
Lasson [I] og [II] Henrik Lassen & Peder Thøgersen Brev- og lavadel 1731 I: Nulevende

II: Uddød i mandslinie 1752

-
Le Normand de Bretteville Jean le Normand (Louis-Claude Le Normand de Bretteville) Ur- & lavadel Ses 1470

Naturaliseret 1804

Nulevende men kun udenlands -
Le Sage de Fontenay Jacob le Sage til Villars (Carl Frederik, Anton Nicolai og Robert Anton le Sage) Ur- og lavadel [ca. 1500

Naturaliseret 1778

Nulevende

(Bør flyttes til F)

 
Lehn Abraham og Johan Lehn Brev- og højadel 1731 Uddød 1804 -
Lepel Gerhard Lepel (Carl Helmuth von Lepel) Ur- og højadel Ses 1236

Naturaliseret 1777

Uddød -
Lerche Cornelius Pedersen Lerche Brev- og højadel 1660 Nulevende -
Leth [af Vosborg] Niels Leth til Nørre Vosborg Brev- og højadel 1708 Uddød 1845 -
Leth Mathias Leth Brev og lavadel 1757 Nulevende -
Leunbach Carl Leopold Poulsen Brev og lavadel 1765 Nulevende -
Leuenfeld Marcus Henrik Treschow Brev og lavadel 1735 Uddød 1819 -
Levetzow/Levetzau Heinrich von Levetzow (Johann Friedrich von Levetzau) Ur- og lavadel Ses 1219

Naturaliseret 1670

Nulevende, men kun i udlandet
 
Lichtenberg Gerhard Hansen Brev- og lavadel 1739 Nulevende
 
Lichtenhielm Jochum Hansen Rodenborg Brev- og lavadel 1753 Uddød 1775 -
Liliencron Andreas Paulsen Brev- & højadel 1654 / 1673

Naturaliseret 1665

Nulevende men kun udenlands -
Lillienschiold [I] Hans Hansen Schmidt Brev- og lavadel 1676 uddød 1748 -
Linde Christen Linde Brev- og lavadel 1704 Nulevende -
Lindencrone Christen Lintrup Brev- & lavadel 1756 Uddød 1817 -
Lindenov Johannes og Didrik Thomesen Ur- & højadel Ses 1381 Uddød 1738 -
Lindholm Jacob og Hans Lindholm Brev og lavadel 1808 (1803) Nulevende -
Linstow Hinricus de Linstowe (Christoph Hartwig von Linstow) Ur- & lavadel Ses 1301

Naturaliseret 1777

Nulevende -
"Lodehat" Jens Udgersen Ur- & lavadel Kendes fra 1360 Uddød vist efter 1552 -
Lohendal Johan Heinrich Loheman Brev- og lavadel 1720 Uddød med stamfar 1747 -
Lohenskiold Gerhard Loheman Brev- og lavadel 1726 Uddød 1772 -
Lowzow Johannes von Levetzow Ur- & lavadel Ses 1304

Naturaliseret 1777

Nulevende -
Luckner Nikolaus Luckner Højadel Naturaliseret 1778 Nulevende, men kun i udlandet -
Lunge Oluf Lunge Ur- & højadel Ses 1268 Uddød kort efter 1528 -
von der Lühe [I] og [II] og [III] og [IV] og [V] Heinrich von der Lü Ur- & lavadel Ses 1230

Naturaliseret 1776 og 1777

Uddød 1836 -
Lykke [m møllehjul] Peder Iversen Lykke Ur- & højadel Ses 1373 Uddød før 1419

Navnet videreføres af Lykke [m vinranke]

-
Lütken [I] Frederik Christopher Lütken Lavadel 1780 Nulevende -
Lüttichau Heinrich von Lutchaw Ur- & højadel Ses 1355

Naturaliseret 1887

Nulevende
 
Lützau og Lützow Johannes de Lutzowe (Hugo von Lützow, Christoph Marquard von Lützow) Ur- & højadel Ses 1287

Lützau naturaliseret 1651 Lützow naturaliseret 1776 || Lützau er nulevende, men kun udenlands med navnet Lützow [!] Lützow uddøde 1881

-
Løvenbalk Erik Christoffersøn Ur- & højadel Ses 1343 Uddød 1598 -
Løvencrone Claus Beenfeldt Brev- oglavadel 1674 Uddød med stamfar 1676 -
Løvendal (Løwendal) Carl & Woldemar Brev- oghøjadel 1682, 1683 Uddød 1913 -
Løvenfeldt Christian Friederichsen Brev- og lavadel 1819 Uddød 1944 -
Løvenskiold Herman Leopoldus Brev- & højadel 1739 Nulevende
 
Løvenstierne [I] Johan Adolph Struve Brev- & lavadel 1714

Naturaliseret 1872

Nulevende, men kun udenlands -
Løvenstierne [II] Engelke Godefroid Reis Brev- & lavadel 1756 Uddød med stamfar 1772 -
Løwensøn Carl Fredewrik, Anna Caroline, Sophie Laura Danneskiold-Løvendal Brev- & lavadel 1823 Uddød 1915 -
Løvenørn Poul Windelbo Brev- & lavadel 1711 Uddød 1922 -
Løwencron [I] og [II] Ditlev Nicolas Piper, Ulrik Christian Piper Brev- & lavadel 1695 & 1741 I: uddød med stamfar 1741

II: uddød1783

-
Løwenhielm Hans von Løwenhielm Brev- & lavadel 1669 Uddød 1699 -

M redigér

Marschalck Johann von Bachtenbrock (Johan Frederik von Marschalck) Ur- & lavadel Ses 1142

Naturaliseret 1652

Uddød 1736 udenlands -
Marsvin Johannes Marsvin Ur- & højadel Ses 1310 Uddød 1768 -
Mauchenheim kaldet Bechtolsheim Wilhelmum de Mauchenheim d[ictum] Bechtolsheim (Ludwig Friedrich von Bechtolsheim) Ur- & lavadel 1407

Naturaliseret 1777

Uddød 1857 -
Meyer Bendix Meyer Brev- & lavadel 1721 Uddød 1721 -
Meyercrone Henning Meyer Brev- & lavadel 1674 Uddød 1709 -
Michaelsen Frederik Christian Michaelsen Brev- og lavadel 1809 Uddød 1920 -
Moldrup (Molderup) Jens Laasbye & Johan Rantzau Moldrup Brev- og lavadel 1731 Nulevende -
Moltke Mätthäus Moltke (Adam Gottlob Moltke, Adam Ludvig Moltke, Anton Heinrich Moltke, Otto Heinrich Albert Theodor Frederik August Moltke ) Ur- & højadel Ses 1220

Danske middelalderlinie -1307-1518/24. Naturaliseret el ophøjet til grever el baroner:1750, 1770, 1776 & 1866 || Nulevende

Mossencrone Peder Moss Brev- & lavadel 1761 Uddød 1781 -
Moth [I] og [II] Mathias Moth Brev- og højadel I: 1698

II: 1750

I: Nulevende

II: 1766

-
Mule [af Odense] Hans Mule Brev- & lavadel 1444 Uddød 1772 -
Munk [med bjælke] Peder Munk Ur- & højadel Ses 1302 Uddød 1525 Adskilt fra Munk [m vinranke] og Munk [af Havbro]
Munk [af Kovstrup] Christen Munk til Kovstrup Ur- & lavadel Ses 1376 Uddød kort efter 1583 -
Munk [af Fjællebro] Mikkel Munk Ur- & højadel Ses 1446 Uddød 1622 -
Munk [af Halland] Jens Munk Ur- & lavdel Kendt 1506

Nyt adelsbrev 1580

Uddød 1594 -
Munk (Lange med tre roser) Se Lange -
Munk [af Vejbjerggård] Frands og Niels Munk Ur- & lavadel Ses 1542 Uddød 1660/66 -
Munk [af Ellinggård] Jens Munk Ur- & lavadel Adelsbrev 1524 Uddød med stamfar -
Munthe af Morgenstierne Bredo Munthe Brev- & lavadel 1755 Nulevende -
Mylius Johan Casper Mylius Brev- & lavadel 1840 Nulevende -
Müller Hendrich Müller Brev- & lavadel 1674 Uddød 1861 -
Münnich Johan Diderich von Münnich Brev- og lavadel 1688 Uddød 1731 -
Maase [II] Christian, Frederik, Charlotte Louise, Sophie Hedevig & Anne Elisabeth Masius Brev- og lavadel 1712 Nulevende Bør flyttes til Ma

N redigér

Neb Offe Nielsen (Neb) Ur- & højadel 1268 Uddød kort efter 1515 -
Neergaard Jens Bruun Neergaard og Johan Thomas Neergaard Brev- & lavadel 1780 Nulevende
 
Neve Peter Neve Brev- & lavadel 1731 Uddød 1780 -
Nissen Herman Lorentz Nissen Brev- & lavadel 1710 Uddød 1763 -
Normann Thesemer, Henneke og Thesdart Norman (Adolph Christoph Adam von Normann) Ur- & højadel Ses 1316

Naturaliseret 1776

Uddød med stamfar 1821 -
Hoeberg von Nutzhorn Bagge Høberg Brev- og lavadel 1759 Uddød 1899 Bør flyttes til Hø
Nutzhorn Andreas Andersen og Ditlev Andersen Brev- og lavadel 1845 Nulevende
Nørckencrone Christian Nørcke Brev- og lavadel 1754 Uddød 1804 -

O redigér

Obelitz Katarina von Obelitz Ur- & højadel Kendt i Pommern 1253

Indvandret 1658 Adelsanerkendelse 1876 gældende fra 1707.

Nulevende -
Oertz (Oertzen) [i], [ii] og [iii] Thidericus de Oerdessen (Frederik Oertz) Ur- & højadel Kendt i Mecklenburg 1192.

I: i DK 1413 II: naturaliseret 1776 III: grevepatent 1733

I: Uddød

II: uddød 1781 III: Uddød 1779 ||| Bør flyttes til Ø

Oetken (Johan Ludolph, Johan Wilhelm von Oetken og to brødre) Ur- & lavadel Adlet 1696 Uddød 1786 Bør flyttes til Ø
Oldenburg Conraduse & Gerhardus de Oldenburg Ur- & højadel Ses 1247

Adlet 1822

Nulevende -
Oppen-Schilden Konrad von Opin Ur- & højadel 1271 Naturaliseret 1834) Uddød 1896 -
von der Osten Albert von der Osten Ur- & lavadel I DK 1346 Uddød kort efter 1430. Senere medlemmer ikke naturaliseret -
Oxe Peder Oxe til Asserbo Ur- & lavadel 1408 Uddød 1593
 
Våben Oxe
Oxholm Peter Lotharius Oxholms børn Brev- og lavadel 1840 Nulevende -

P redigér

Pagh Peder Pagh bisp i Odense Ur- & lavadel Kendt fra 1305 Uddød kort efter 1465 -
Paulsen Matthias Paulsen Brev- og lavadel 1697 Uddød 1736 -
Pentz Gottfried von Pentz Ur- & lavadel Ses 1321

Naturaliseret 1649 & 1776

Uddød 1706

Flere i DK men ikke naturaliseret

-
Petersdorff Christian Alexander von Petersdorff Højadel Grevepatent 1810 Uddød 1945 -
Plessen Helmoldus de Huckelem Ur- & højadel Ses 1097

Greve og baron-patenter 1830 1895 1853

Nulevende

som Scheel-Plessen

Ployart Nicolai Theodor Ployart Lavadel Naturaliseret 1777 Uddød med stamfar 1821 -
Podebusk/Putbus Tetzlaw og Jaromar Ur- & højadel På Rügen fra 1168

I DK fra 1353

Uddød 1894 -
Pogwisch Ditlev Pogwisch Ur- & lavadel Ses 1283

I DK fra 1602

Uddød 1806 -
Pottendorpf Anthon Günther Pott Brev- og lavadel 1695 Uddød 1711 -
Poulson Mathias, Niels, Jens og Jochum Poulson Brev- & lavadel 1718 Uddød med stamfædrene 1809 -
Pretorius Andreas August Pretorius Brev- og højadel Grevepatent 1748 Uddød med stamfar 1768 -

Q redigér

Qualen Theodoricus de Quale Ur- & højadel I DK 1226 Uddød 1890 -

R redigér

Rabe Peter Raben Lavadel 1701 Uddød med stamfars søn -
Raben Henneke Raben Ur- & højadel Naturaliseret 1778

Grevepatent 1734 1760

Nulevende -
Rantzau Johann Ranzow Ur- & højadel 1226

I DK fra 1315

Adskillige greve- og baron-patenter || Nulevende||
 
Rathlow/Ratlow Nicolaus Rathlow Ur- & lavadel I Holstein fra 1381

I DK fra 1300

Uddød 1752
 
Reedtz Peder Reedtz Ur- & højadel Ses 1283 i Mecklenburg

Kom 1572 til DK Flere patenter for Reedtz Thott || Nulevende|| -

Reichwein Georg Reichwein Brev- og lavadel Adlet 1655 Uddød 1864 -
Revenfeld Ditlev, Conrad og Conradine Brev- & lavadel Adlet 1695 Uddød 1867 -
Reventlow Gotschalk Reventlow Ur- & højadel Kendt 1223 i Holstein

Ses 1573 i DK

Flere grevepatenter || Nulevende||
 
Rodsteen Niels Markorsen Ur- & lavadel Kendt fra 1387 Uddød 1728 -
Roepstorff Claus Ulrich, Peter og Johann Christoph von Roepstorff Brev- og højadel Adelsbrev 1701

Grevepatent 1810

Nulevende -
Rosenkrantz Niels Iversen Ur- & højadel 1308

Flere baron-patenter

Nulevende
 
Rosensparre Johannes Nielsen Ur- & lavadel 1353 Adelen uddød 1624, men navnet lever idag -
Rosenvinge Mogens Jensen Brev- & lavadel Adlet 1505 Nulevende -
Rosenørn Peder Mathiesen Rosenørn til Tvilum Brev- & højadel 1679 våbenbrev (det blev man ikke adelig af)

1888 adelsanerkendelsesbrev tilbagevirkende til 1679

1826 baronbrev Rosenørn Lehn

Nulevende -
Ross Alexander Ross Brev- og lavadel Adelspatent 1782 Nulevende -
Rothe Harald Rothe Brev- & lavadel Adelspatent 1809 Uddød med stamfars søn 1870 -
Ruse RusensteinNederlandsk, udtales med y Henrik Ruse Højadel Adelspatent 1664

Friherre-patent 1671

Uddød med stamfar 1679 -
Rømeling Patroclus Römeling Brev- og lavadel Kendt i Westfalen ca 1420-1500, (borgerlig)

Kom til DK 1663 1885 dansk adelsanerkendelse || Nulevende || -

S redigér

Saldern Caspar von Saldern og søn Caspar Heinrich von Saldern Brev- & højadel Grevepatent 1768 som lensgrever Uddød med sønnen 1788 -
Saxtrup Hinze af Saxtorp Ur- & lavadel Kendt fra 1337 Uddød 1596
 
Scavenius Peder Brønnum Scavenius til Gjorslev mm

og bror Jacob Brønnum Scavenius til Basnæs

Brev- & lavadel 1843 Nulevende -
Schack [I] [II] [III] Skaccus de Bardewic Ur- & højadel Ses 1162

Naturaliseret 1658 1668 og 1776

4 greve-patenter || Nulevende||
 
Schaffalitzky de Muckadell Sebastian Schaffalitzky von Muckadell Ur- & højadel Grevepatent 1783 Nulevende -
Scheel (Schele) Heinrich Scheel Lavadel Naturaliseret 1890 Nulevende -
Schimmelmann Heinrich Carl Schimmelmann Brev- & højadel 1762 & 1780 Nulevende -
Schleppegrell Amalie Margrethe Elisabeth, Cecilie Othilie, Frederik Adolph, Otto Christian & Vilhelm August von Schleppegrell Ur- & højadel Kendt i Lüneburg 1299

Naturaliseret 1880

Uddød 1961
 
Schmettau [I] og [II] Alexander Vilhelm von Schmettau 1885 Ur- & højadel Fra Magyar (Ungarn)? via Schlesien.

1668 tysk rigsadels-anerkendelse

I: Naturaliseret 1776

II: Naturaliseret 1885

I: Uddød 1818

II: Uddød 1948

-
Schmidten Ulrik Christian & Johann Friedrich Schmidt Brev- & lavadel Adlet 1783 Uddød måske med stamfædrene -
Schmieden Georg Heinrich Johann von Schmieden & stedsønner Lorentz Nicolai Kafen og Heinrich Kafen Brev- & lavadel Dlet 1758 Uddød med Laurentius 1814 -
Scholten Burchard Schulten (Jobst Gerhard von Scholten) Ur- & lavadel Ses i 1400-tallet

Naturaliseret 1777

Nulevende -
Schouboe Oluf Borch Schouboe Brev- & lavadel 1747 Uddød 1892 -
Schreeb Eberhard Schreeber Brev- & lavadel 1755 Nulevende -
Schrødersee Johan Christian Schrøder og Johan Christian Schrøder Brev- & lavadel 1759 & 1777 Uddød 1829 -
Schubart Herman Schubart Brev- & højadel 1811 Uddød 1832 -
von der Schulenburg Wernerus de Sculenburch (adskillige naturalisationer og et par greve-patenter) Ur- & højadel Ses 1237

Naturaliseret 1741 & 1776

Nulevende, men kun i udlandet. -
Schulin Johan Sigismund Schulin Brev- & højadel Adelspatent 1731

3 greve-patenter

Nulevende -
Schumacher Peter Christian Schumacher Brev- & lavadel Adlet 1782 Uddød med stamfar 1817 -
Seeblad Jørgen Kundsen Brev- & lavadel 1488 Uddød 1730 -
Seefeld Thomes og Jep Mogensen Ur- & lavadel Ses 1400 Uddød 1745
 
Sehested Thorbern & Thomas Thrugilsen Ur- & højadel 1337 Nulevende -
Serène d'Acqueria (Joseph-Louis-Bruno-David Serène d'Acquèria) ? Adelspatent 1817 Nulevende -
Skeel/Scheel Johannes Skeelesen Ur- & højadel Ses 1366 Nulevende
 
Skinkel [med søblade] Nicolaus Skinkel Ur- & højadel Ses 1284 Uddød 1560
 
Skinkel (Tinhuus) Se Tinhuus
Skinkel [med lilje] Laurids Jensen Ur- & lavdel Ses 1398 Uddød 1790
 
Skram [med enhjørning] Peder Skram Ur- & højadel Ses Uddød kort efter 1746 -
Sommerhielm Otto Matthias von Sommer Brev- og lavadel 1764 Uddød 1827 med sønnen -
Speckhahn Frantz Eberhard Speckhahn Brev- og lavadel 1670 Uddød 1698 -
Sperling Johann Sperling (Joachim Ulrich & Sophie Magdalene von Sperling) Ur- & højadel Ses 1234

Naturaliseret 1776

Nulevende -
Sponneck (Sponeck) Balthasar von Hedwiger (Georg Wilhelm von Hedwiger) Ur- & højadel Ses i 1500-tallet

Tysk rigsgreve 1701

Naturaliseret 1889 || Nulevende || -

Späth Johann Jacob von Späth Lavadel Adlet i Polen 1768

Naturaliseret 1777

Nulevende -
Staffeldt Bernhard Ditlef von Staffeldt Ur- & lavadel 1208

Naturaliseret 1776

Uddød 1896 -
Stampe (4 slægter) Henrik Stampe Brev- & højadel 1759 Uddød 1930 -
Steensen Steen Steensen Brev- & lavadel 1760 Uddød 1800 -
Stemann [I] og [II] og [III] og [IV] Christian Ludvig & Johan Ernst Peter Stemann Brev- & lavadel I: Adlet 1777

II: Adlet 1782

III: Adlet 1782

IV: Adlet 1848

I: Uddød 1904

II: Uddød m stamfar 1791

III: Uddød 1961

IV: Uddød 2013

-
Stibolt Caspar Henrik Stibolt Brev- og lavadel 1777 Nulevende -
Stiernholm Herluf Stiernholm Brev- & lavadel 1747 Uddød 1955 -
Stockfleth (Thomas Rosing, Christopher & William Walker Stockfleth) Brev- & lavadel 1779 Nulevende, men kun udenlands -
Struensee Johann Friedrich Struensee Brev- & højadel 1771 1772 fradømt adel, liv og gods -
Struensee von Carlsbach Carl August Struensee Brev- & lavadel 1789 Uddød med stamfar 1804 -
Stürup Georg Christopher Stürup Brev- og lavadel 1750 Uddød 1762 -
Sundt Michael Sundt Brev- og lavadel 1733 Uddød i mandslinien 1984 -
Svanenhielm Severin Seehusen Brev- & lavadel 1720 Uddød 1801
 
Svanenskiold Niels Jørgensen Brev- & lavadel 1780 Nulevende men kun i Australia med navnet Swain -
Sylverstein Nicolaus Lyder Helvaderus Sylversten Brev- & lavadel 1671 Uddød med stamfar -

T redigér

Teilman(n) Andreas Charles, Morten & Thøger Reenberg Teilman Brev- & lavadel 1751 Nulevende -
Thienen-Adlerflycht Heneke von Thienen Ur- & højadel Kendt i Holstein fra 1314

Friherrepatent 1841

Nulevende men kun i udlandet
Thott Absalon Aagesen Ur- & højadel 1343 Nulevende men kun i Sverige -
Thurah Laurids de Thurah og Diderik de Thurah Lavadel 1773 Nulevende -
Thygeson Thyge Jesper og Laus (Lars) Thygesen Brev- & lavadel 1776 Uddød 1905 -
Tillisch ? Brev- & højadel Kom til DK 1556

Adelsanerkendelse1872

Nulevende -
Tinhuus (Skinkel) Marquard Thinhuse Ur- og lavadel 1313 Uddød 1555
 
Tordenskiold [I] og [II] I: Peter Jansen Wessel

II: Johan Christopher Wessel (brorsøn)

Lavadel I: Adelsbrev 1716

II: Adelsbrev 1761

I: Uddød med stamfar 1720

Uddød 1828

 
Tramp (Trampe) Willekinus von Tramp (Philip Detlev von Trampe) Ur- & højadel Kendt i Pommern 1280

Naturaliseret 1743

Nulevende -
Trap de Thygeson Charlotte Marie Trap Brev- & lavadel 1876 Uddød 1934 -
Treschow [I] og [II] Michael & Frederik Wilhelm Rosenkilde Treschow Brev- & lavadel 1812 / 1867 Nulevende -
Trolle Birger Knudsen Ur- & højadel 1318 Nulevende, men kun i udlandet (mest Sverige) -

U redigér

Ulfeldt Hr. Strange Ur- & højadel Ses 1186 Uddød 1762/69 -
Uldsaxe ? Uradel 1246-1355 Selve Uldsaxe-slægten er uddød, men det menes at Klarskov- og Humbleslægten har deres rødder i Uldsaxe-slægten -
Ulfstand Jacob & Henrik Gertsen Ur- & højadel Ses 1385 Uddød kort efter 1669 -
Ulrichsdal Wilhelm de Ulrichsdal Brev- & højadel 1726 & 1782 Uddød 1883 -
Undall Andreas & Laurids Christian Undall Lavadel 1829 Nulevende
 
Urne Ketil Urne Ur- & højadel Ses 1200 Uddød 1903 -

V redigér

Vedel Jens Kraft Dinesen Vedel Brev- & lavadel 1812 Nulevende -
Veng Johannes Frederik Veng Ur- & højadel 1438 Nulevende
 
Vieregg Diedrich og Grube Vereghe (Frederik Ludvig von Vieregg) Ur- & lavadel Ses 1346

Naturaliseret 1776

Uddød med stamfar 1805 -
Vietinghoff Frederik Vittinghof Ur- & højadel Ses 1230

Naturaliseret 1680

Uddød 1691 (stamfar) 1732 (datter)
 
Vind Ago Wind Ur- & højadel Ses 1193 Nulevende -
Von Thun Caroline Ferdinandine Juliane Petrea Antoinette Von Thun

(Datter af fh. Adjutant hos Arveprins Ferdinand, Ritmester Ludvig Vilhelm Emil Warnstedt von Thun)

Brev- & lavadel ses 4 jan. 1877 Nulevende -
Voscam Hans Voscam Brev- & lavadel 1701 Uddød med sønnen 1732 -
Voss Johannes Vulpes (Johann Gustav von Voss) Ur- & højadel Ses 1253

Naturaliseret 1777

Nulevende -

W redigér

Wakenitz Hinricus Wakenitz (August Friedrich og Philip Leopold von Wakenitz) Ur- & højadel Kendt i Pommern 1322

Naturaliseret 1777

Uddød med stamfædrene 1800 -
Walter Jørgen Walter Brev- og avadel 1649 Uddød med stamfar 1670 -
Walterstorff Martinus Walterstorff (Ernst Frederik von Walterstorff) Højadel Kendt i Schleswig 1657

Naturaliseret 1840

Nulevende, men kun i udlandet -
Wardenburg August Wardenburg Brev- & lavadel 1833 Nulevende, men kun i udlandet -
Wasmer Conrad von Wasmer Brev- & lavadel 1695 Nulevende, men kun i udlandet -
Wedel(l) Heinrich Wedel Ur- & højadel Ses 1149 Nulevende -
Wedel-Heinen Andreas Claus & Louise Dorothea Frederikke Vedel Brev- & lavadel 1812 Nulevende -
Wedelsparre Ditlev og Thomas Beringschiold Brev- & lavadel 1783 Uddød 1822 el 1839 -
Weiberg Frederik & Anna Margrethe Weiberg Brev- & lavadel 1693 Uddød med stamfar 1720 og søsteren -
Werenschiold og Werenskiold Niels WernersonJens og Christien Wernertson Brev- & lavadel 1697 / 1717 ? Nulevende, men kun udenlands -
Wessel Caspar Wessel Brev og lavadel 1720 Uddød 1768 -
Wichfeld Thomas Frederik Wichmand Brev og lavadel 1777 Uddød i mandslinien 1994 -
Willemoes-Suhm Martin Willemoes Brev og lavadel 1820 Uddød 1947 -
Wilster Johannes & Carl Wilster Brev og lavadel 1755 Uddød 1892 -
Winkler Melchior Caspar Winkler Brev og lavadel Kendt i Sommerau 1579

Naturaliseret 1723

Nulevende -
Winterfeldt Henning von Winterfeld Ur- & højadel Ses 1264

Friherrepatent 1671

Uddød 1739 -
Wormskiold Henrik Christian Worm Brev- & lavadel 1757 Uddød 1845 -

Z redigér

Zepelin [I] og [II] Heynricus de Cepelin (Adolph Frederik og Johan Ditlev von Zepelin) Ur- & lavadel Ses 1286

I: Naturaliseret 1809 II: Naturaliseret 1878 || I: Uddød 1897 II: Uddød1986

-
Zeuthen Christian Frederik Zeuthen Brev- & højadel Friherrepatent 1843 Uddød med stamfar 1850 -
Zytphen-Adeler Georg Frederik Otto Zytphen Højadel Friherre-patent 1843 Nulevende -

Hertugslægter redigér

Der findes to slægter med dansk hertugtitel:

 • Hertug af Slesvig: Udsprunget af børn til Gerhard 3. af Holsten. Siden 1459 gennem kvindelinjen det Oldenborgske hus inkl. den Gottorpske gren og de Sønderborgske grene. Den sidste konge med titel af hertug af Slesvig var kong Frederik IX (1899-1972). Titlen er ikke arvelig i kvindelinje, så dronning Margrethe er ikke hertug af Slesvig. Slægtens yngre Glücksborgske linje er nulevende i Tyskland.
 • Hertug af Glücksbierg: Den franske slægt Decazes fik hertug-patent 1818.

Se også redigér

Kilder redigér

 1. ^ Register til Danmarks Adels Aarbog (Webside ikke længere tilgængelig)
 2. ^ I Dansk Adelsleksikon (1878) optræder den ene af Bornholms Koefoed-slægter som adelig, idet den skulle have være adlet 14. juni 1514 af ærkebiskop Birger Gunnersen i Lund. Men i en anmeldelse "H. R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset: Danmarks Adels Aarbog. 1884. Første Aargang. Kjøbenhavn. (XXIII + 364 SS.)", Historisk Tidsskrift, 4. række, 5. bind (1883-1884), beviste C.F. Bricka, at adelsbrevet var et falsum produceret i 1600-tallet (online udgave findes her Arkiveret 6. april 2018 hos Wayback Machine. Se også: J.A. Jørgensen, Væbnere, Adel og Frimænd Paa Bornholm, Rønne 1905. Til gengæld blev en gren af slægten adlet i nyere tid: I 1903 optoges de ægtefødte mandlige efterkommere af højesteretsassessor Hans Jacob Koefoed (1785-1870) i den danske adelstand.
 3. ^ Lange

Eksterne henvisninger redigér

 • Afskrift af Dansk Adelskalender
 • Database over slægten Reventlow
 • "Adel i Danmark". Den Store Danske (lex.dk online udgave).
 • 1600 Adelsvåben fra middelalderen - over 800 danske
 • Stamtavler for ca 230 adelsslægter
 • Kofoed Adels Adelsbrevet 1514 Controversies Arkiveret 2. februar 2016 hos Wayback Machine