Sydøstfyn

Sydøstfyn betegner den sydøstlige del af Fyn.

Gudme Herred

Mod nord afgrænses området af Øksendrup og Svindinge og mod syd af Skårup, mens Sydøstfyn mod vest grænser op til Midtfyn, hvor skellet går ved Gislev. Sydøstfyn overlapper Østfyn og Sydfyn, og området tilhører da også administrativt Nyborg Kommune og Svendborg Kommune.

Det svarer til størstedelen af det gamle Gudme Herred – dog minus de tre vestlige: Ringe, Ryslinge og Gislev -og plus Skårup syd for herredet.

Følgende sogne er således omfattet:

Hvorvidt landsbyerne Ørbæk eller Frørup syd for Nyborg tilhører Østfyn, eller om Skaarup (nord for Svendborg) reelt ligger på Sydfyn eller opfattes som en del af Sydøstfyn er der delte meninger om. Grænseområderne kan således siges at tilhøre begge geografiske områdebetegnelser.

EksterneRediger

Svendborg Kommune har en opdeling i lokalområder, hvor Sydøstfyn rimelig godt dækkes af: Gudme-Hesselager samt Skårup-Oure.

Mod nord dækker Nyborg Kommune dog et område, som burde findes som lokalområde på: Lokalplaner