Theodor Stuckenberg

Theodor Jakob Koren Stuckenberg (18. januar 1835 i København3. maj 1901 sammesteds) var en dansk arkitekt.

Theodor Stuckenberg
Theodor Stuckenberg by Christian Neuhaus.jpg
Personlig information
Født 18. januar 1835 Rediger på Wikidata
Død 3. maj 1901 (66 år) Rediger på Wikidata
Land Danmark Rediger på Wikidata
Information med symbolet Billede af blyant hentes fra Wikidata.

Han var søn af skorstensfejermester, premierløjtnant i Brandkorpset, Claus Heinrich August Stuckenberg (1808-1879) og Else Marie f. Schmidt. Efter endt skolegang var han i tømrerlære, blev svend og arbejdede som sådan, medens han besøgte Det tekniske Institut, hvorfra han i januar 1854 kom ind på Kunstakademiet og rykkede 1857 op i arkitekturklassen; samtidig tegnede han hos N.S. Nebelong. I 1858 rejste han til Norge, hvor en større ildebrand i Christiania og byens udvidelse gav anledning til nybyggeri, hvori han deltog under bygningsinspektør G. Bull.

Efter at han i 1860 var kommet tilbage, ind­kaldtes han til militærtjenesten og lå i Rendsborg. Under felttoget i 1864 avancerede han til konduktør i Ingeniørkorpset, og var under angrebetDybbøl i stadig virksomhed med vedligeholdelsen af den stærkt udsatte skanse nr. 2, og havde senere del i andre feltbygningsværker på Als og på Fyn. Vinteren 1864—65 studerede han atter ved Akademiet, fik januar 1865 tilladelse til afgang og bestod i 1867 den kunstneriske del af afgangsprøven, men da han ikke havde taget den under Den polytekniske Læreanstalt henlagte videnskabelige del af prøven, fik han ikke afgangsbevis.

I 1868 udstillede Stuckenberg et udkast til Frederikskirkens Omdannelse til et Monument for Frederik VII og hans Tid (Grundlovsmonument) og samtidig en model af monumentet i Rosenborg Brøndsal. Dette forslag, der gik ud på at placere H.W. Bissens rytterstatue af kongen på Marmorkirkens ruin vakte en del opsigt under finanslovsdebatten 1869-70. I 1869 var han konduktør hos V.Th. Walther ved restaureringen af Århus Domkirke.

Kjøbenhavns Akvarium
Foto: Oluf W. Jørgensen

Blandt hans selvstændige arbejder kan nævnes det i 1872 opførte, senere atter nedrevne "Kjøbenhavns Akvarium" på Vesterbrogade 33 på Vesterbro. I stuen fandtes et akvarium med seks fersk- og saltvandsbassiner omgivet af en arkade. Huset bar præg af tidens begejstring for italiensk renæssance. Efter to år ombyggedes huset af Christian L. Thuren til restaurant Elysium, og i 1877 blev hele anlægget revet ned.

En af hans ejendommeligste bygninger er den for etatsråd, departementschef P.T.J. Benzon-Buchwald i 1874 opførte villa på hjørnet af Platanvej og Vesterbrogade med sin store uden om beboelsen anlagte vinterhave (nedrevet 1938). I 1882 opførte han den tekniske skole på Nørrevold i Nakskov (udvidet 1913) og i 1885 foretog han en længere udenlandsrejse i Europa.

Stuckenberg var i en lang årrække tegnelærer, først ved Det tekniske Institut til 1876, ved kommuneskolerne til 1896, og fra 1873 ved de Massmannske Søndagsskoler.

Han er begravet på Assistens Kirkegård.

KilderRediger