Tv-master er fællesbetegnelsen for de bygningværker hvorfra tv-programmer udsendes. Masterne består som oftest at et højt stålgitter, der er afstivet med barduner i 3 retninger.

TV og Radio master i DanmarkRediger

De første tv-master blev i 1950'erne ofte opført som runde tårne. I mange tilfælde blev der ovenpå tårnet rejst en gittermast afstivet med stålbarduner.

Antennerne, der for DR1 var en VHF-antenne, blev monteret på toppen af tårnet eller i toppen af gittermasten.

Til brug for TV 2, der udelukkende sender på UHF-båndet, blev der inden starten 1. oktober 1988 opført en række nye ca 300 m høje stålgittermaster, hvorfra TV 2 stadig sendes. Disse 'TV 2'-master anvendes også som hovedsendere for udsendelse af det mastebaserede Digitale tv DTT.