Vands damptryk

Vands damptryk er en angivelse af ved hvilket tryk ved forskellige temperaturer, at vand fordamper
Question book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Vands damptryk er en angivelse af ved hvilket tryk ved forskellige temperaturer, at vand fordamper. Ved 1 atmosfærisk tryk = 1.013 hPa (hektopascal), sker det ved 100 °C. Ved temperaturer under 0,1 °C – det såkaldte triplepunkt – sker der en direkte omdannelse mellem is og damp udenom væskeformen.

Af den vandrette akse aflæses temperaturen i °C, og af den lodrette akse aflæses mætningstrykket. Denne er gjort logaritmisk for nemmere at kunne aflæse kurvens værdier.

Beregning af mætningskurvenRediger

Mætningskurven beregnes således, hvor t er lig med temperaturen:

 

Eksempel 1Rediger

Eksempel: Ved stuetemperatur, 21 °C er mætningstrykket for damp = 24,9 hPa.

Den røde kurveskitsen er også et udtryk for, hvor meget væske luften kan oppebære. Ud fra hvor meget vand, der reelt er i luften, kan man så beregne den relative fugtighed, der kan aflæses på et hygrometer. Når temperaturen falder, vil den relative fugtighed stige, idet den absolute fugtighed er den samme, men mætningstrykket falder. Når den relative fugtighed når 100 %, er dugpunktet nået. Dampen omdannes til vand og falder til jorden. Den relative fugtighed beregnes således, hvor p er det aktuelle damptryk (partialtrykket):

  %

Eksempel 2Rediger

Eksempel: Ved temperaturen 21 °C aflæses den relative fugtighed på hygrometeret i stuen til 65 %, så er damptrykket = 16,2 hPa.

Dugpunktet d beregnes således via en mellemberegning m:

 

  °C

I eksemplet med 65% relativ fugtighed ved 21 °C nås dugpunktet ved 14,18 °C.

Beregning af den absolutte fugtighedRediger

Den absolute fugtighed beregnes således:

  g/m³

I eksemplet bliver det til 11,93 gram damp pr. kubikmeter tør luft; og det er ens både ved stuetemperaturen og ved dugpunktet.