Wikipedia:Kandidater til gode artikler/Ritualer i nordisk religion

Ritualer i nordisk religionRediger

Afgøres 26. november 2008 2. december 2008

StemmerRediger

Streger da den ikke er begrundet.--Peter Andersen 22. nov 2008, 22:43 (CET)
Fjerner stregning - "per Santac" er en begrundelse - og i øvrigt er der ikke noget krav om begrundelse. --Palnatoke 23. nov 2008, 11:08 (CET)
Santac har meldt sig neutral i mellemtiden. --‎‎‎‎CThure 24. nov 2008, 15:37 (CET)
Ja så skal Flere oplysninger :D's stemme da også ændres til neutral. Hurtigst muligt da aftstemningen ellers løber ud i morgen. --Man-U 25. nov 2008, 19:55 (CET)
Skrotter hermed Flere oplysninger :D's stemme da han ifølge egne oplysninger har forladt Wikipedia. --Lhademmor 28. nov 2008, 19:44 (CET)
 •   Støtter --‎‎‎‎CThure 24. nov 2008, 15:35 (CET)
 •   Støtter --Lindberg 28. nov 2008, 00:45 (CET) -Lad ikke en brugers inaktivitet bremse vedtagelsen af GA for denne artikel.

KommentarerRediger

Jeg har stemt støtter ikke pga nedenstående forhold.

 1.   Gjort Lige hurtigt mangler der en 3-4 billeder. --Santac 12. nov 2008, 13:47 (CET) svar: Jeg har i forbindelse med andre afstemninger fået det indtryk, at billeder først har betydning ved FA-niveau - men jag kan da prøve at støve flere op. --Ktp72 12. nov 2008, 14:57 (CET)
  1. Citat fra kriterier for GA: ...have relevante billeder (med mindre emnet er umuligt at illustrere). Billederne bør ligge på Commons, og deres ophavsretsmæssige status (licens) skal være helt klarlagt. --Santac 12. nov 2008, 15:25 (CET)
svar: Fair nok, kan du specifikt beskrive hvor manglen af billeder er problematisk? --Ktp72 13. nov 2008, 09:48 (CET)
Hvis du finder 3-4 relevante billeder og lægger dem spredt i artiklen vil det være passende. Jeg kender ikke ret meget til emnet så det er indtil videre op til dig at komme med et oplæg til hvor du skønner det relevant med billeder. Lige umiddelbart kan jeg finde billeder af Runer og Gamla uppsala:   --Santac 13. nov 2008, 13:22 (CET)
Har fundet et par billeder, problemet er at det er umådeligt svært at finde billedlige fremstillinger af ritualer og rituelle sammenhænge - guder o.lign. er der derimod nok af.--Ktp72 13. nov 2008, 15:11 (CET)
Super. Har sat gjort på punktet. Til FA kan det være at der skal et enkelt mere og en smule justering af placeringen, men til GA er det fint. --Santac 13. nov 2008, 15:17 (CET)
 1.   Gjort Bør afsnittet Blót ikke være oppe under offentlig kult når nu den første sætning lyder Blótet var den mest betydningsfulde form for kulthandling i den offentlige kult? --Santac 12. nov 2008, 13:47 (CET) svar: Har trukket beskrivelse af blót ned i et selvstændigt afsnit vedr. ritualformer, da det IMO vil fylde for meget i afsnittet vedr. off. kult - og derved virke forstyrrende i forhold infomationen dér. --Ktp72 12. nov 2008, 14:57 (CET)
  1. Det forstår jeg ikke. Hvorfor er fx menneskeofring med i afsnittet offentlig kult, men ikke blot? --Santac 12. nov 2008, 15:25 (CET)
svar: Der mangler ganske sikkert en uddybning - men grunden er at afsnittet vedrører ofring af mennesker som sådan og ikke en ritualtype (kunne fx indgå i blót), mens blótafsnittet omhandler en bestemt ritualtype (jeg må hellere lave en mere forklarende tekst. --Ktp72 13. nov 2008, 09:48 (CET)
Jeg afventer den forklarende tekst. Vil det eventuelt være en ide at lægge afsnittet Blot som et underafsnit til et hovedafsnit der hedder Ritualtyper? --Santac 13. nov 2008, 13:22 (CET)
Jeg opdagede en graverende fejl, blót var ikke kun en del af den offentlige, men også den private - er nu rettet. --Ktp72 17. nov 2008, 10:24 (CET)
Der er ikke noget tekst om den private kult i afsnittet? Derudover er fx bryllup vel også en ritualtype? --Santac 20. nov 2008, 17:17 (CET)
Nej, der står ikke noget om specifikt om hverken den private og den offentlige kult, afsnittet er ment som et oversigt, mens detaljerne hører til på den uddybdende artikel Blot (er selvfølgeligt ikke fuldt ud skrevet - men det bør IMO ikke have betydning for om denne artikel er GA) - jeg synes ikke der behøver mere tekst på denne artikel. Bryllup er et ritualforløb, der beskrives under privat kult. Jeg begynder ærligt talt at tvivle på om dette er en nominering til FA eller GA. mvh. --Ktp72 21. nov 2008, 13:34 (CET)
Jeg undrede mig bare over at der overhovedet ikke stod noget om privat kult i et afsnit der indledes med Blótet var en meget betydningsfuld ritualtype, både indenfor den offentlige og den private kult. Hvis det er en meget betydningsfuld ritualtype indenfor privat kult synes jeg der bør stå et eller andet om privat kult i det afsnit. Det fungerer forresten rigtig godt med indsættelsen af den ekstra overskrift. --Santac 21. nov 2008, 14:54 (CET)
Jeg er ikke helt med på hvad du mener endnu - afsnittet er en introduktion til den form et blót sandsynligvis havde, havd enten det foregik i offentligt eller privat regi - har tilføjet et par sætninger om blót under ==Privat kult==. --Ktp72 21. nov 2008, 15:28 (CET)
Det er min fejl. Jeg havde ikke læst ordentligt på hvad forskellen mellem offentlig og privat kult var. Kan nu se at afsnittet dækker emnet Blot fint. Jeg har sat gjort på punktet. --Santac 21. nov 2008, 15:45 (CET)
 1.   Gjort De første to ord i parantesen i afsnittet Privat kult forstår jeg ikke hvorfor er der. --Santac 12. nov 2008, 13:47 (CET) svar: De var en fejl, er fjernet. --Ktp72 12. nov 2008, 14:57 (CET)
 1.   Gjort I afsnittet Gudedyrkelse står at "Der er ikke bevaret én eneste kilde, der beskriver et før-kristent ritual i sin helhed". Nu er jeg ikke supergodt inde i emnet, men hvad med Ibn Fadlans beskrivelse som også nævnes senere? --Santac 12. nov 2008, 13:47 (CET) svar: Her menes "interne" beskrivelser, dvs. af folk der selv praktiserede ritualerne - Ibn Fadlan var jo som bekendt muslim, og beskrev udelukknede det han selv så og hørte, dvs. der er referencer forbindelser til myter og andre forestillinger. --Ktp72 12. nov 2008, 14:57 (CET)
  1. Hvis det er interne beskrivelser der menes synes jeg der skal stå dette. Hvorfor er en ekstern beskrivelse af en handling forresten ikke god nok? Stort set alle historiske artikler på wikipedia gør brug af kildemateriale som er udfærdiget af folk der ikke var til stede ved selve begivenheden. --Santac 12. nov 2008, 15:25 (CET)
svar: Eksterne kilder er gode nok, det er derfor jeg også har henvist til dem. Jeg må vist hellere skrive noget uddybende om at der ikke findes kilder i stil med de kristne liturgiske tekster. Det der menes er at vi ikke har kilder der beskriver både handlinger og betydningen af dem i detaljer, ligesom vi har fra fx kristendommen; det er derfor vi er henvist til at bruge kilder som fx Ibn Fadlan i så udstrakt grad; vores viden om de enkelte ritualer er således stykket sammen af mange forskellige klider - men det må jeg jo så se at få uddybet i teksten. --Ktp72 13. nov 2008, 09:48 (CET)
Jeg afventer den forklarende tekst. Måske vil det være en ide at begynde afsnittet med det man ved i stedet for det man ikke ved? --Santac 13. nov 2008, 13:22 (CET)
Har omskrevet og flyttet tekstykket til relevante kapitel, se nedenfor. --Ktp72 17. nov 2008, 10:24 (CET)
Hvorfor er afsnittet "Kultstatuer og billeder" i afsnittet "Helligsteder" og ikke i afsnittet "Gudedyrkelse"? --Santac 20. nov 2008, 17:17 (CET)
Det kan du have ret i, er flyttet. --Ktp72 21. nov 2008, 16:02 (CET)
 1.   Gjort Indholdet af afsnittet "Kilder" svarer ikke helt til hvad jeg ville forvente af et afsnit der hedder Kilder. Der beskrives fx også hvad kilderne indeholder og ikke kun om kilderne. --Santac 12. nov 2008, 13:47 (CET) svar: Skal det oversættes til kildemateriale, kildetyper eller skriftlige levn i stedet? --Ktp72 12. nov 2008, 14:57 (CET)
  1. Hvis overskriften skal svare til indholdet skal afsnittet hedde noget i stil med Beskrivelse af kilder og resume af deres indhold. Det synes jeg ikke der er nogen grund til hvorfor jeg synes beskrivelserne af indholdet skal flyttes til siderne om de specifikke kilder. --Santac 12. nov 2008, 15:25 (CET)
svar: Jeg er lidt tungnem, men jeg forstår ikke helt argumentet - efter min mening er det meget relevant at beskrive hvad de forskellige typer af kilder bruges til i netop denne sammenhæng, for at vise hvor de oplysninger, der findes i resten af artiklen, stammer fra. Afsnittet kan evt. omdøbes og flyttes til slutningen. --Ktp72 13. nov 2008, 09:48 (CET)
Så vil jeg uddybe min kommentar lidt. Hvis det er relevant for ariklen at "Håkon den Gode, forsøgte at undgå at tage del i de hedenske fester" synes jeg det skal stå i selve artiklen og ikke i et appendiksafsnit, der kun omhandler kilderne til brødteksten. --Santac 13. nov 2008, 13:22 (CET)
Har omskrevet afsnittet, så meningen med det forhåbenligt er tyderligere - flyttet enkelte afsnit til kapitler, hvor de er mere relevante. Kapitlet er omdøbt til Kildemateriale og udnyttelse af det.--Ktp72 17. nov 2008, 10:24 (CET)
Jeg er stadig ikke enig i at det er den rette måde at gøre det på, med al den tekst i et kildeafsnit, men sådan må det så være. --Santac 20. nov 2008, 17:17 (CET)
Det er fordi jeg mener, at det også er relevant at vide hvordan og med hvilke metoderinformationen i artiklen er tilvejebragt - især når kildeusikkerheden specifikt nævnes flere gange. Jeg flytter afsnittet til bunden (jeg er enig i at det tilhører kategorien nice to know pg ikke need to know. mvh --Ktp72 21. nov 2008, 13:34 (CET)
Det er meget bedre nede i bunden som et "nice to know"-afsnit end som et "hey du er nødt til at læse dette før du forstår noget som helst af det efterfølgende"-afsnit. Jeg har sat gjort på punktet. --Santac 21. nov 2008, 14:54 (CET)
Der er desuden en del sprog- og stavefejl, som må rettes. --Sir48 (Thyge) 12. nov 2008, 14:40 (CET)
Det er jeg enig i. --Santac 21. nov 2008, 14:54 (CET)
Så er det man savner lidt specificering: Hvad er det fx for en del stavefejl i finder? og sprog ditto? --Ktp72 21. nov 2008, 16:57 (CET)
Det er svært at svare på uden en omfattende gennemgang. Men som eksempel fra artiklens indledning, 2. afsnit. Der er så vidt jeg kan se følgende fejl:
 • "Kildematerialet er meget forskelligartet, de skriftlige vidnesbyrd..." Efter kommaet starter en ny hovedsætning. Det ses mange steder i artiklen.
 • fejl i adjektiv-t i adverbier: "...vidnesbyrd er hovedsageligt (dvs. t for meget), "en pludseligt opstået krisesituation" (dvs. t for lidt).
 • "afstandstagen" - stavefejl, hedder afstandtagen. "...var ofringer var et vigtigt element" - redundant "var". "...brugt andre former for andre fødevarer " - dårlig formulering. Den slags tyder på, at der mangler en omhyggelig gennemlæsning.
 • generelt er der i øvrigt et overforbrug af semikolon i forhold til dets ellers sparsomme anvendelse på dansk. --Sir48 (Thyge) 23. nov 2008, 11:56 (CET)

til Flere oplysninger :D, er der nogen specifik begrundelse for din afvisning?. --Ktp72 21. nov 2008, 13:38 (CET)

Så vidt jeg husker fandt jeg et hav af stavefejl. Men jeg kan desværre ikke huske hvilke, så det vil med garanti kræve en grundig gennemgang, hvilket jeg overhovedet ikke orker. Måske engang næste år hehe ;) --Flere oplysninger :D 22. nov 2008, 20:37 (CET)
Vil du så ikke fjerne din stemme imod, siden du åbenbart ikke gider at præciserer fejlene. --Lindberg 24. nov 2008, 22:07 (CET)
Har nu læst artiklen igennem og rettet til, gider ikke lave mere på den - så nu bliver det som det bliver. --Ktp72 25. nov 2008, 10:04 (CET)