Wikipedia:Lægelige forbehold

Genvej:
WP:MEDICAL
Wikipedia yder ikke medicinsk rådgivning

Wikipedia indeholder artikler om mange sundhedsfaglige og medicinske emner, men der gives absolut ingen garanti for nøjagtigheden af indholdet, da der kan være fejl og usandheder. Der er ingen sikkerhed for, at samtlige påstande i artikler om et medicinsk område er sande, korrekte, præcise eller opdaterede. Selv om alle bidragsyderne gør deres bedste, kan der optræde forkerte oplysninger og i værste fald skadelige anbefalinger. Og selv om et udsagn om et medicinsk emne kan være pålideligt og veldokumenteret, gælder det ikke nødvendigvis for dig som læser og refererer ikke nødvendigvis til lige netop dine symptomer.

Artikler på Wikipedia redigeres ofte og ingen direkte redaktionel kontrol og overvågning udføres. En meget stor del af Wikipedias artikler kan primært være skrevet, helt eller delvist, af individer uden en (relevant) akademisk, faglig eller erhvervsmæssig baggrund. De sundhedsfaglige og medicinske oplysninger på Wikipedia er, når de er bedst, alene af generel karakter og kan ikke erstatte råd og vejledning fra kvalificerede medicinske faggrupper såsom læger, sygeplejersker, farmaceuter, farmakonomer m.fl. Wikipedia er ikke en læge.

Ingen af de enkelte skribenter, udgiverne, bidragsyderne, samarbejdspartnerne, administratorerne, udviklerne, systemoperatørerne, vandalerne, sponsorerne af Wikipedia eller nogen som helst anden person eller virksomhed med tilknytning til Wikipedia, på hvilken måde det end måtte være, kan drages til ansvar for resultaterne eller konsekvenserne af ethvert forsøg på at anvende informationer eller misinformationer, der præsenteres på eller er forbundet med disse websider, eller som nås via links derfra. Enhver brug af oplysninger i en artikel om et medicinsk emne vil udelukkende være på eget ansvar.

Intet på Wikipedia eller andre af projekterne under Wikimedia Foundation Inc. er konstrueret som et forsøg på at give medicinsk rådgivning eller på anden måde at yde assistance i forbindelse med sygdom. Du bør aldrig bruge oplysninger fra internettet, herunder Wikipedia, som den eneste kilde til beslutninger eller foranstaltninger i spørgsmål om helbred. Ved helbredsmæssige problemer bør man rådføre sig med en læge, på et apotek eller hos en øvrig relevant sundhedsfaglig person i det autoriserede sundhedsvæsen. Ved sygdomme hos dyr, bør en dyrlæge konsulteres.