Wikipedia:Risikoforbehold

Wikipedia skal anvendes på egen risiko

Bemærk venligst, at ethvert indhold på Wikipedia kan være unøjagtigt, misvisende, farligt, vanedannende, uetisk eller ulovligt. Dette risikoforbehold er tilknyttet Wikipedia, fordi nogen mener, at visse oplysninger kan skabe en urimelig risiko for læsere, som vælger at iværksætte eller bruge oplysningerne i forbindelse med deres egne aktiviteter eller for at sprede oplysningerne til brug af tredjepart.

Ingen af de enkelte skribenter, udgiverne, bidragyderne, samarbejdspartnerne, administratorerne, udviklerne, systemoperatørerne, vandalerne, sponsorerne af Wikipedia eller nogen som helst anden person eller virksomhed med tilknytning til Wikipedia, på hvilken måde det end måtte være, kan drages til ansvar for resultaterne eller konsekvenserne af ethvert forsøg på at anvende informationer eller misinformationer, der præsenteres på eller er forbundet med disse websider, eller som nås via links derfra. Enhver brug af oplysninger i en artikel, uanset om der måtte forekomme unøjagtig eller skødesløs information, vil udelukkende være på eget ansvar.

Vær venlig at tage alle de nødvendige forholdsregler for at sikre, at en enhver oplysning, som erhverves fra Wikipedia, er korrekt og er blevet verificeret. Tjek kildeangivelserne i slutningen af artikler. Læs artiklens diskussionsside og tjek versionshistorikken for at se om der er udestående konflikter over indholdet af artiklen. Dobbelttjek alle informationer med uafhængige kilder.

Hvis der er nogen antydninger vedrørende farlige, ulovlige eller uetiske aktiviteter, så husk, at alle og enhver kan lægge sådanne oplysninger ind på Wikipedia. Bidragydere er muligvis ikke er kvalificerede til at skaffe korrekte og fuldstændige informationer, som oplyser om nødvendige sikkerhedsforskrifter eller tiltag, der kan udføres for at forebygge uheld, legemsskade eller andre skader på personer, ejendom eller omdømme. Hvis man har brug for særlig rådgivning (for eksempel lægelig, juridisk, finansiel eller risikomæssig), så søg den hos fagfolk, som har ret til at praktisere, eller som er fortrolige med forholdene på det område.

Wikipedia bedømmes ikke systematisk af fagfolk; selv om læsere kan korrigere fejl og fjerne fejlagtige anvisninger, har de ikke nogen juridisk forpligtelse til at gøre det. Alle oplysninger fundet på siden gives uden nogen form for implicit garanti vedrørende korrekthed eller brugbarhed i forhold til noget som helst formål eller anvendelse.

Wikipedia kan ikke sagsøges for afledte skader, da det er en frivillig og åben sammenslutning af individer, som frit har udviklet en internet-baseret kundskabsressource for at gøre forskelligt uddannelsesmæssigt, kulturelt og informativt stof frit tilgængeligt online. Disse oplysninger får du vederlagsfrit, og der er ingen kontrakt, aftale eller forståelse mellem læseren og Wikipedia angående brug eller modificering af disse oplysninger ud over betingelserne i de to licenser Kreditering-DelPåSammeVilkår 3.0 Ikke-porteret og GNU Free Documentation License.

Stol ikke på alle tilgængelige oplysninger på Wikipedia uden selv at foretage en grundig uafhængig verifikation af informationerne.