Wikipedia:Landsbybrønden/AA, version 1.1

AA, version 1.1Rediger

  Ansvarlig for denne diskussion er Palnatoke. Der konkluderes på diskussionen senest
6. november 2006. Konklusionstidspunktet kan løbende justeres af den ansvarlige, hvis diskussionen stadig er i gang.
Anbefalede Artikler, en lettere opdateret udgave (se også Wikipedia:Landsbybrønden/Anbefalede artikler)

Anbefalede artikler-projektet er kommet lidt skævt fra start, så lad os få styr på de løse ender:

KriterierRediger

Kriterierne kan være fornuftige nok, men lad os se på dem:

 1. ...være korrekt, behandle emnet på en god måde og være velskrevet.
  Turde være selvklart.
 2. ...være omfattende, indeholde al den vigtigste information der bør findes i artiklen.
  Det er store krav - "al den vigtigste information"?
 3. ...være ukontroversiel angående neutralitet.
  Vi gider ikke stemme om artikler, der er midt i en redigeringskrig.
 4. ...vise det bedste af Wikipedia. Artiklen skal være unik og det bedste som findes frit tilgængeligt på internetet.
  Igen har vi her store krav.
 5. ...have en indledning som er tilstrækkeligt kortfattet, men præcis nok til at man hurtigt kan få et overblik over emnet.
  Dette krav er egentlig det samme som at artiklen ikke skal have {{QA-intro}}.
 6. ...Så vidt muligt indeholde billeder som er relevante for artiklen. Billederne skal være af god kvalitet. Billederne bør ligge på Commons, og deres ophavsretsmæssige status (licens) skal være helt klarlagt.
  Vi kan godt lide billeder. Kravet turde være selvklart.
 7. ...indeholde underrubrikker og have en kort men koncis indholdsfortegnelse.
  Artiklen skal være struktureret, men ikke pindet ud i kapitler og vers.
 8. ...indeholde kilder og gerne eksterne henvisninger.
  Kilder er nok en god idé (vi er trods alt på internettet, hvor 2/3 er løgn og ingen kan se om du er en hund), men hører egentlig ikke til i dansk encyklopædi-tradition.
 9. ...indgå i Wikipedia-strukturen med kategorier og henvisninger til andre artikler.
  Igen: Vi er på internettet. Artikler, der ikke udnytter hyperlinkets potentiale, bør ikke anbefales.

Sammenhæng med Ugens artikelRediger

Her er der en knast. Vi har Ugens artikel, som i mangt og meget har de samme kriterier, men en lidt anderledes udvælgelsesprocedure. Vi er nødt til at beskrive sammenhængen mellem de to. Der er umiddelbart en række muligheder:

 1. Den ene gøres til en forudsætning for den anden
 2. Vi omformulerer kravene det ene eller begge steder
 3. Vi lægger de to hædersbevisninger sammen (nedlægger den ene?)

Hver af disse muligheder kan naturligvis vende den ene eller den anden vej. Jeg var oprindelig af den opfattelse at kun artikler, der havde været UA skulle kunne blive AA, men efterhånden er jeg nok ved at nå frem til at de to snarere bør lægges sammen på en eller anden måde.

Konsensus-kravetRediger

Som proceduren er nu, må der ikke være nogen, der stemmer imod en artikels udnævnelse. Denne bestemmelse giver alle deltagere vetoret (en såkaldt polsk rigsdag), hvad der ikke er nyttigt. Man kan så håbe på at deltagerne udviser "borgersind", men det er ikke noget, man kan forvente ret længe ad gangen. Man kan også indtage den stilling, at det egentlig ikke gør noget, at der bliver meget få anbefalede artikler.

Begrundelse for nej-stemmerRediger

Det er blevet nævnt, at det ville være rart at mod-stemmer blev fulgt af en begrundelse. Det kan naturligvis gøres helt formelt og stålfast, men en begrundelse som "jeg blev ikke klogere af at læse artiklen og jeg synes ikke, den er velskrevet nok" kan ikke rigtig bruges til at forbedre artiklen med. Den kan jo godt være reel nok, men den kan også bare være en måde at overholde begrundelseskravet. Det kan derfor synes unødvendigt med et sådant krav.

Det var umiddelbart mine ord. Der kommer flere senere. --Palnatoke 19. sep 2006 kl. 01:42 (CEST)

Peter Andersens kommentarerRediger

Umiddelbart vil jeg kommenterer på i forhold til Palnatokes kommentarer også til sidst komme med lidt ekstra.

KriterierRediger

2. Grunden til at det hedder al den vigtigste information er at en artikel som sådan godt kan være være omfattende, men udelade noget der faktisk er meget vigtig i forhold til emnet, og hvis den gør det bør den vel ikke være AA. Bemærk det er al den vigtigste information, ikke al information. Er dog absolut åben for en omformulering.
4. At artiklen er det bedste af wikipedia burde vel være et rimeligt krav. Hvis man i den sidste del af sætningen tilføjer et på dansk, bør kravet vel ikke være urimeligt, da der vel alt andet lige er begrænsede mængder af frit tilgængeligt materiale.
5. Umiddelbart vil jeg mener at kravet er noget hårdere en QA-intro, da der efter min mening bør være en oversigt over artiklens vigtigste pointer i indledningen.
8. Efter min mening skal man ikke holde fast i en tradition bare for traditionens skyld, og i dette tilfælde mener jeg at kilder er forholdsvist vigtige for troværdighedens skyld.
9. Spørgsmålet i forhold til det er vel ikke så meget om der skal være links, men om i hvor høj grad røde links accepteres. Jeg mener at man her er nødt til at acceptere et vist antal røde links, da det er urealistisk at forvente, at alle røde links kan være dækket, når vi kun har 50.000 artikler.

Sammenhæng med UARediger

Som udgangspunkt ser jeg også gerne at de to projekter smelter sammen så en artikel for at blive UA skal have været AA, da det sikrer at de artikler vi "reklamere" for på forsiden er af forholdsvist høj kvalitet. Dette er dog pt. ikke muligt da der af naturlige årsager ikke er nok AA og de artikler der er AA sandsynligvis har været UA. Derfor foreslår jeg at de to projekter pt. kører videre som hver for sig, men vi senere hvis det bliver muligt går over til en nærmere koordinering.

Konsensus-kravetRediger

Umiddelbart vil jeg her vælge at tro på det gode i mennesker, og bare konstatere at det har virket fint på andre wikipediaer. --Peter Andersen 19. sep 2006 kl. 11:18 (CEST)

Begrundelse for nej-stemmerRediger

Som Palnatoke ganske rigtigt siger kan man her let bare komme med et påskud for at stemme nej, i stedet for bare at sige nej uden grund. Derfor tror jeg heller ikke at det som sådan vil være effektivt at komme med et krav, men måske en pæn opfordring.

NiveauRediger

En af de ting jeg føler er en meget naturlig udfordring i starten af et sådant projekt, er at finde frem til et passende niveau, som folk kan være nogenlunde enige om. I den oprindelige diskussion om AA besluttede vi at det niveau vi sigtede efter ikke var et niveau svarende til de engelske Featured articles, men derimod et niveau der svarede til det engelske Good articles. Hvad er så dette niveau? Et eksempel er artiklen om Københavns brand 1728, som er GA på den engelske wikipedia, og er lavet som en direkte oversættelse af den danske.--Peter Andersen 19. sep 2006 kl. 11:18 (CEST)

Bemærkninger fra Dannebrog SpyRediger

BillederRediger

Ingen tvivl om at billeder pynter og ofte er med til at give en ide om hvad det drejer sig om. Problemet er bare illustrationer til bl.a. film, tv-serier, tegnefilm og tegneserier er underlagt copyright og derfor ikke må bruges. Skal dette forhindre artiklerne om disse emner i at blive valgt?

Sammenhæng med Ugens artikelRediger

Foreløbig bør vi nok holde de to ting adskilte. Ugens artikel er i mine øjne eksempler på hvad Wikipedia kan byde på uden at disse nødvendig behøver overholde alle ovenfor oplistede krav. Derudover omhandler Ugens artikel også af og til aktuelle emner.

Konsensus-kravetRediger

En mulighed her kunne være at f.eks. mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være for.

Begrundelse for nej-stemmerRediger

Hvis nej-stemmer bør/skal begrundes bør/skal ja-stemmer også begrundes. Ellers risikerer vi bare at folk stemmer for vennernes forslag eller artikler uden faktisk at have læst artiklerne. Dannebrog Spy 19. sep 2006 kl. 14:32 (CEST)

Kommentar fra MaitchRediger

Jeg håber virkelig ikke forbilledet er "Good articles" fra enwiki. Det er virkelig et projekt der er dårligt defineret. Der er mange brugere på enwiki, der gerne ser det projekt nedlagt. Problemet er, at kriteriet for udvælgelse er næsten fuldstændig identisk med FA. Det er dog forventet at der er noget der skal være dårligere, men hvad er de tilsyneladende ikke blevet enig om endnu. Et andet problem er deres udvælgelsesproces, hvor en enkelt bruger kan gøre en artikel god eller fratage artiklens status. I det tilfælde hvor en bruger synes artiklen er god og en anden synes den er dårlig har vi så en redigeringskrig.

Når det kommer til udvægelsesproces, så synes jeg virkelig godt om FA-metoden. Hvis man ikke synes om artiklen, så skal man komme med en "actionable objection". Dvs. man kan kun brokke sig over noget, der rent faktisk kan fikses. Til gengæld fungerer denne stemme som en slags veto, som først ophæves når problemet er rettet.

Niveauet skal ligge under det, der kræves af en FA. Hvis i nogensinde falder over en forsømt FA på enwiki fra 2004, så vil i se at niveauet også der har ligget væsentligt lavere. Personligt synes jeg, at niveauet skal ligge over nogle af de artikler der er valgt til ugens artikel. Jeg ser det som absolut nødvendigt, at der som minimum bliver angivet en kilde for den information, der bliver præsenteret. Hvis vi skal anbefale noget, så skal der være en vis grad af troværdighed.

Eftersom jeg synes der skal være færre artikler end i UA, så vil det mest fornuftige nok være at lade dem være to selvstændige projekter. --Maitch 19. sep 2006 kl. 22:29 (CEST)

Jeg mener (vist nok på linie med Maitch?) at der skal være en klar procedure, og jeg finder ideen om "actionable objections" fantastisk god. Måske der skal indledes en proces mod at udarbejde en bedre procedure for AA-artikler. --Martin Manscher 23. sep 2006 kl. 11:20 (CEST)

Mindre ændring i Wikipedia:Hvad er en anbefalet artikelRediger

Jeg har tilladt mig at lave en mindre ændring i Wikipedia:Hvad er en anbefalet artikel for at præcisere at punkt 4 ikke har noget at gøre med hvad der findes på andre sprog.

Med hensyn til Maitch kommentar skal det at jeg siger at AA skal ses som artikler på niveau med GA ikke ses som at jeg ønsker en udvælgelse som GA, men mere som en betragtning om at det er urealistisk for os pt. at nå FA niveau for artikler på dawiki. Med hensyn til udvælgelsesprocessen er den proces vi har nu vel det nærmeste vi kan komme på FA-processen, uden ligefrem at skulle vælge en Featured Article Director. --Peter Andersen 15. okt 2006 kl. 00:58 (CEST)

Jeg sagde intet om at vi skulle op på FA-niveau. Min kommentar var også en hentydning til kvalitetsniveauet på GA. På enwiki aner de ikke hvad det er. Som sagt er kriterierne identiske med FA, og der er stor kvalitetsforskel på de artikler som slipper igennem. Jeg vil gerne have at vi opsætter nogle krav, som der ikke skal slækkes på. Jeg har desuden et problem med formuleringen "På dansk skal artiklen være unik og det bedste som findes frit tilgængeligt på internetet". Eftersom de fleste af vores gode artikler er oversættelser fra enwiki er disse næppe unikke. --Maitch 15. okt 2006 kl. 12:16 (CEST)
Jeg har indskrevet et nyt forslag til formulering: "Artiklen skal være det bedste der findes på dansk, frit tilgængeligt på internettet." At artiklen er unik er vel redundant hvis den er det bedste. --Martin Manscher 15. okt 2006 kl. 12:39 (CEST)
 Konklusion:
Fortsat i Wikipedia:Landsbybrønden/AA, version 1.2 --Jan Friberg 28. dec 2006 kl. 22:54 (CET)