Wikipedia:Landsbybrønden/Rammeskabeloner igen

Rammeskabeloner igen redigér

Jeg læser Wegges indlæg på Wikipedia:Landsbybrønden/Oprydning i regler og procedurer sådan at skabelon-rammerne om Landsbybrønden er en anstødssten, og tager den gerne op til debat igen. Jeg forsøger her at samle op på emnet indtil nu; skulle jeg glemme noget må man meget gerne gøre opmærksom på det.

Jeg erkender at der blev konkluderet relativt hurtigt (efter 4 dage), mest grundet det stort set enstemmigt positive respons fra Bsh, Malene Thyssen, so9q, Jan Friberg og Palnatoke. De bemærkninger der kom var dels omkr. slutdatoen, der besluttedes at skulle behandles relativt uformelt, samt at det ville blive et problem for nye brugere, hvilket kunne løses ved at de mere erfarne hjælper med indsættelsen eller overtager ansvaret.

Det var ikke min intention at "kuppe" noget, jeg har nok bare en tendens til at ville handle frem for at tærske langhalm på diskussionerne. At der så i dette tilfælde har generet nogen viser flere brugeres efterfølgende reaktioner i Wikipedia:Landsbybrønden/Instruction creep:

  • Ja der er rigeligt af eksembler. [...] Den nesten tvang af brug af skabeloner her i landsbybrønden. Jan Friberg
  • Jeg er uenig - vi er ved at drukne i regler. [...] Hvis det skal konkretiseres yderligere, så: (1) Mere eller mindre tvungen brug af skabeloner her. Det er fuldstændigt forrykt at forestille sig at man kan fremkalde en konklusion, hvor den ikke er, bare ved at smække en gang farvelade på. Enten er der en der finder ud af at lave en opsummering, og så sker det uafhængigt af skabeloner. Eller også er der ikke, og så hjælper nok så mange opfordringer ikke en bønne. Anders Wegge Jakobsen
  • I grunden er jeg enig i at der er mange diskussioner på Landsbybrønden der enten ikke har behov for konklusioner eller hvor det virker umuligt at kunne konkludere på en specifik dato. Omvendt er jeg enig med Manscher i at der har været alt for mange eksempler på fremsatte forslag med positiv respons og "jo, det bør gøres" - hvorefter intet sker. Lhademmor
  • de - efter min mening - totalt forfejlede ansvarlig-skabeloner på Landsbybrønden Anders Wegge Jakobsen

Således kaster jeg bolden op igen: Er ramme-skabelonerne et unødvendigt bureaukrati, der alligevel ikke giver nogen fordele fordi man ikke kan fremtvinge en konklusion/handling, eller er de med til at gøre det klart for bidragyderne at hvis man opretter en diskussion, så er man også forpligtet til at handle når diskussionen har løbet et stykke tid og ikke udvikler sig yderligere?

Mit eget udgangspunkt er stadig det samme: Jeg var dødtræt af at lægge en masse energi i at bidrage konstruktivt til en diskussion, hvorefter der skete ingenting. Men problemet kan naturligvis også løses på mange andre måder, eller man kan vælge ikke at løse det, fordi problemet ikke står mål med løsningsmulighederne. --Martin Manscher 18. nov 2006 kl. 17:35 (CET)

Hvis man synes der mangler en konklusion, står det en frit for at konkludere. Det kan alle og enhver gøre, også uden at der skal være noget formelt over det. Er man for tidligt ude med en konklusion, skal andre nok sige til. Det er det ene problem jeg ser med skabelonerne, da de - utilsigtet formoder jeg - er med til at gøre en snak på landsbybrønden til en alt for formel process, hvor der er en enkelt der er "ejer" af den. Det andet problem med at fokusere så meget på en konklusion, er at den ikke i sig selv gør nogen forskel. Et af de eksempler der er blevet foreholdt mig på IRC, er de to diskussioner om at lave et link til billeduploads på commons. Her kunne man sagtens konkludere at det burde tilføjes. Men den konklusion ændrer bare ikke på at der mangler dansksprogede administratorer på commons, og en forfærdelig masse dansk hjælpetekst, før det er realistisk at gennemføre den ændring. Igen er jeg bange for at den formelle struktur kommer til at fylde for meget i forhold til hvad tingene handler om. -- Anders Wegge Jakobsen (diskussion) 18. nov 2006 kl. 22:24 (CET)
Jeg synes da de virker meget fint, man skal måske bare passe lidt på med at konkludere for hurtigt. Jeg synes det er fedt med de sådan lidt formaliserede konklusions-bokse der måske kan opfordre lidt til at få formuleret en konklusion. --Morten LJ 19. nov 2006 kl. 20:28 (CET)
Jeg mener rammeskabelonerne skal fungere som et tilbud til diskussionerne på brønden. Det er ikke alle diskussioner, der behøver en koordinator og en konklusion og så synes jeg, det er for meget at sætte dem på. Koordinator skal kun være den, der er villig til at føre konklusionen ud i virkeligheden efter endt diskussion, ellers virker initiativet ikke bedre end tidligere praksis - dette giver også en dejlig naturlig begrænsning for, hvor mange diskussioner, der får brug for skabelonen ;-).
Herudover fylder boksene rent designmæssigt for meget til at de øger overskueligheden. Den øverste skabelon skulle imho kun være en enkelt linje bred, evt med en svag blågrå farve og så skulle den fylde sidens bredde. Konklusionen - hvis der er en - kan godt stå lidt kraftigere frem, efter nogenlunde samme princip som nu, men den gule farve er for voldsom. Mvh Malene Thyssen 23. nov 2006 kl. 00:02 (CET)

For god ordens skyld vil jeg gøre opmærksom på, at der netop er lavet en "behøver ikke konklusion" skabelon, af same grund. En anden ting jeg har glemt at nævne i forbindelse med disse skabeloner er at tidligere blev diskussioner ofte arkiveret uden at der blev gjort noget ved emnet. Skabelonerne hjælper til at vide om man kan arkivere, eller diskussionen har brug for at blive stående. En mindre "tung" fremtræden synes jeg er en god idé; f.eks. kunne man bruge noget som dette:

  {{{1}}} er ansvarlig for denne diskussion. Der konkluderes senest {{{2}}}. Tidspunktet kan løbende justeres efter behov.

Men først skal der lige være enighed om hvorvidt de skal være der :-) --Martin Manscher 23. nov 2006 kl. 07:51 (CET)

Jeg kan godt lide konklusionsskabelonen (og det gør ikke mig noget, at den er tydelig). Måske vi også skulle have en skabelon til foreløbig konklusion - noget i stil med:
   Foreløbig konklusion: {{{1}}}.
Tanken er naturligvis at synliggøre den foreløbige konklusion, så evt. kritik eller uenighed lokkes frem. --Palnatoke 23. nov 2006 kl. 09:01 (CET)
I dag mener jeg at hvis brugen af skabelonerne er frivilige må de gerne bestå men hvis man bruger dem skal man også afslute. Altså hvis man skriver sig på som ansvarlig skal man også forsøge at konkludere eventuelt med ingen koncensus som resultat. Desuden skal forslaget om den forløblige konklution oprettes eller hvad.--Jan Friberg 28. dec 2006 kl. 23:33 (CET)