Autorisationsloven

dansk lov
(Omdirigeret fra Autorisationslov)

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (i daglig tale blot Autorisationsloven) er den lov, der beskriver følgende sundhedsfaglige gruppers virke samt autorisations- og videreuddannelsesbestemmelser:


Desuden beskrives følgende alternative behandlingers bestemmelser også deri:

Autorisationen tildeles den enkelte sundhedsperson af Styrelsen for Patientsikkerhed og giver ret til at benytte en af ovenstående stillingsbetegnelser samt til at virke som sådan. Autorisationen kan fratages i tilfælde af f.eks. grov uagtsomhed eller forsømmelse. Ved udgangen af den måned hvori sundhedspersonen fylder 75 år, bortfalder autorisationen automatisk.

Alle ovenstående stillings- og professionsbetegnelser er beskyttede af Autorisationsloven og må kun benyttes af personer, der af Sundhedsministeriet har opnået autorisation.

Autorisationsloven trådte i kraft 1. januar 2007 og erstatter følgende love:

Eksterne kilder og henvisningerRediger

ReferencerRediger