En ergoterapeut arbejder på sygehuse, plejehjem og institutioner, i dagcentre, virksomheder og skoler.

En amerikansk ergoterapeut i Guantanamobasen, Cuba.

Ergoterapeuter arbejder ved hjælp af ergoterapi med genoptræning og vejledning af syge, handicappede eller skadede patienter. Dette sker dels gennem træning i de daglige aktiviteter, som borgeren selv prioriterer højest, og dels gennem indretning af understøttende omgivelser i borgerens hjem, på arbejdspladsen og øvrige nærmiljø (f.eks. ved hjælp af ADL-tilbud).[kilde mangler]

Uddannelsen til ergoterapeut er en mellemlang videregående uddannelse (MVU), der varer 3½ år, læses på en ergo- og fysioterapeutskole (professionshøjskole) og fører frem til betegnelsen professionsbachelor i ergoterapi. Betegnelsen på engelsk er occupational therapist (bachelor in occupational therapy).

Ergoterapeuter er samlet i fagforeningen Ergoterapeutforeningen, som er medlem af Sundhedskartellet og FH (var tidligere medlem af FTF). Ergoterapeuter er endvidere underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Professionens udvikling

redigér

Ergoterapeuter gik tidligere under betegnelserne arbejdsterapeut, beskæftigelsesterapeut og terapiassistent.

Uddannelsen så dagens lys for første gang i 1933 og bestod dengang af et 3-måneders kursusforløb. I 1945 blev uddannelsen forlænget til at vare 2 år i alt og i 1953 blev uddannelsen gjort 3-årig.

I 2001 omlagde Undervisningsministeriet den 3-årige uddannelse til den nuværende 3½-årige mellemlange videregående professionsbacheloruddannelse i ergoterapi (ergoterapeutuddannelsen).

Eksterne henvisninger

redigér