Lægeloven

dansk lov

Bekendtgørelse af lov om udøvelse af lægegerning (i daglig tale blot Lægeloven) var indtil 1. januar 2007 den lov, hvori lægernes – inklusiv turnuslægernes og speciallægernes – virke samt autorisations- og videreuddannelsesbestemmelser var beskrevet.

1. januar 2007 blev Lægeloven afløst af AutorisationslovenLov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed – hvor lægers virke samt autorisations- og videreuddannelsesbestemmelser beskrives i § 27-46.

Eksterne kilder og henvisninger redigér