Hjælp:Sammenskrivning

Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.
Denne side i en nøddeskal
At sammenskrive to eller flere artikler er en redigering der adskiller sig fra almindelige redigeringer - med fokus på indhold, struktur og layout - ved det at der yderligere oprettes en omdirigering, evt. et Wikipedia:Sletningsforslag.

Sammenskrivning af to eller flere artikler betyder at informationen i de to (eller flere) artikler tilpasses på en sådan måde at al betydende information fra de givende artikler er repræsenteret i den modtagende artikel. Sammenskrivning kan som regel ikke redigeres ved bare at kopiere fra den ene artikel til den anden, og det er vigtigt at understrege sammenskrivningen må forstås som i hovedsagen en redigering af den modtagende artikels tekst.

For den eller de givende artikler betyder sammenskrivningen at der bliver en omdirigering (#REDIRECT[[navn-på-modtagende-artikel]]) i stedet for artikeltekst. Et helt lignende resultat forekommer når en artikel flyttes, men kan kun gøres når det modtagende artikelnavn ikke endnu er skrevet (dvs et rødt link).

Mens hovedtemaet hér er sammenskrivningen af encyklopædiske artikler, så er det ikke umuligt at samredigere i andre navnerum eller endda på tværs af navnerum.

Introduktion

redigér

Sammenskrivning af artikler forekommer lejlighedsvis nødvendigt, men det er ikke altid ligetil at forudse om konsensus er opretholdt. Hvis sammenskrivningen er en åbenlys god idé, så er det bare med at gå i gang, men lige bortset fra det tilfælde at en artikeltekst er oprettet to gange under forskelligt navn, så er der altid tale om en vurdering. Det er meget forskelligt hvad der egentlig opfattes som en åbenlys god idé.

For at komme i gang med en sammenskrivning er det derfor en god idé at bruge noget tid på at skrive om sammenskrivningen. Det er ikke afgørende at skrive meget, men tværtimod om snarere at stille specielt skarpt på, og forklare, hvorfor den givende artikel ikke virker rimelig som selvstændig artikel.

Sammenskrivninger på Wikipedia kan godt virke problematiske: På den ene side drejer det sig om at redigere artikel A (den modtagende artikel) og på den anden side drejer det sig om at forholde sig til hvorfor artikel B (den givende artikel) må nøjes med at være en omdirigeringsside. Men der er i tidens løb sammenskrevet mange sider, og en dybsindig forklaring af hvordan og hvorledes det alligevel lykkes vil nok alligevel fejle. Den rigtige pointe er at Wikipedias retningslinjer motiverer til at komme omkring hvad der umiddelbart kan virke helt umuligt.

Når du, eller måske efterfølgende redaktører, vurderer en sammenskrivning er specielt vanskelig, bør der oprettes et sammenskrivningsforslag - oprettelsen foregår på Wikipedia:Sammenskrivningsforslag og er tilsigtet at blive diskuteret der i et par uger. Fordelen ved at få vurderet et forslag er at en redigeringskrig herved kan undgåes. Det kan også være de artikler der synes nært beslægtede ikke har været skrevet på i lang tid, og at kommentarer til forslaget - når det er ønsket - lettest kan opnåes ved en vurdering. Forslag til sammenskrivninger kan både ses og oprettes på Wikipedia:Sammenskrivningsforslag.

Når man laver en sammenskrivnings-redigering er det en god idé at nævne de involverede artikler i beskrivelsesfeltet. Det vil lette overskueligheden af, hvad der er foretaget. De givende artikler skal som regel omdirigeres til den modtagende artikel (#REDIRECT [[Modtagende artikel]]). Endvidere opfordres du til at tjekke den givende artikels "Hvad henviser hertil" - det er et af menupunkterne i Wikipedias menuboks i venstre side, under "Værktøjer". Det kan godt være et meget omfangsrigt arbejde, og det er da heller ikke påkrævet.

Lidt om konsensus

redigér

Som regel bliver der lagt vægt på at bibeholde artikler.

Sammenskrivnings-skabeloner

redigér

Det er gængs praksis at 'annoncere' en sammenskrivning, og det gøres ved at indsætte {{Sammenskrives}}. Et alternativ er {{Dublet}} der er specielt egnet til at kvalitetsmærke artikler - dvs hvis du ikke selv har i sinde at forestå sammenskrivningen, kan du alligevel godt gøre opmærksom på at sammenskrivning vil være en god ide. Udenfor artikel-navnerummet bruges i stedet en af de tre skabeloner {{SmrSkabelon}}, {{SmrKategori}} og {{SmrNavnerum}}. Når du bruger en af skabelonerne så husk også at begrunde redigeringen.

Vær opmærksom på
  • Hjælp:Navnerum
  • Det at der gøres opmærksom på den modtagende artikelside at et stykke tekst forventes indskrevet før redigering er egentlig i modstrid med dristigheds-opfordringen (WP:VIB).
  • Mener du den givende artikel skal slettes opfordres du til at oprette et sletnings-forslag i stedet.
  • Se også nedenfor Vær opmærksom på.

Nogle eksempler

redigér

Følgende præsenterer ikke direkte Wikipedia:Politikker og normer, men er tildels baseret på konkrete redigeringsforløb - det komplekse eksempel er lidt tænkt. Lidt på det jævne, så er det også sandt at ikke to redigeringer er ens, og altid genspejler Wikipedia:Konsensus.

Et trivielt eksempel er når en meget kort artikel, der måske også er kategoriseret som stub, med en tekst der mangler kilder, med dårlige sprogformuleringer ({{dåsedansk}}, {{indforstået}}) og hvis titel ikke kan siges at være notabel, alligevel, med lidt god vilje, indeholder noget information som med almindelig praksis indarbejdes i en anden artikel, hvorefter den korte artikel kan indstilles til sletning - ex med {{uencyklopædisk}}.

Det gode eksempel er når en troværdig og velformuleret (Wikipedia:Kilder, Wikipedia:Stilmanual) artikel-tekst ligger hen uden aktivitet under en skæv titel - en mindre brugt forkortelse eller lignende - der må siges at betegne et notabelt emne (Wikipedia:Notabilitet). Alt efter situationen, evt med hjælp fra {{Sammenskrives}}, sammenskrives den inaktive artikel under det skæve artikelnavn med en allerede eksisterende artikel der oplagt beskriver det samme tema, hvorefter den givende artikels artikeltekst erstattes med en omdirigering.

Det komplekse eksempel er når flere artikler ser ud til at beskrive nogenlunde det samme tema, uden at notabiliteten er helt oplagt, men hvor der blandt artiklerne alligevel findes betydelige troværdige og velformulerede afsnit - eller endda hele artikel-tekster. Her er det oplagt at foreslå sammenskrivning, med {{Sammenskrives}}, eller {{Dublet}} når det ikke er hensigten at redigere denne sammenskrivning. Alt efter aktiviteten på artiklerne, eller måske som følge af aktiviteten, må der oprettes et Wikipedia:Sammenskrivningsforslag.

En sammenskrivning omfatter altid to eller flere artikler, og nogen gange kan der være tvivl om hvilken artikel der skal være hjemsted for den blivende tekst.
Heldigvis er der mere oplagte tilfælde hvor den artikel der skal suppleres synes oplagt.

Andre navnerum

redigér

Samredigering af skabeloner med andre skabeloner og ligeså samredigering af kategorier er ikke så sjældent. I nogle perioder kan man observere nærmest daglige omredigeringer i kategori-navnerummet, når der jongleres med nye samle-kategorier. Samredigeringer mellem skabeloner er nok mindre hyppig, men til gengæld er det karakteristisk for skabeloner - især de der styres af mange parametre - at de samstemmes med andre skabeloner.

Sammenskrivning i disse navnerum skiller sig mindre ud, og hører mere til almindelig redigerings-praksis.

En anden karakteristik ved sådanne omredigeringer er at de indvirker i artikel-navnerummet. Følgelig kan ændringer, motiveret af ønsket om bedre overblik - kategoriseringer - eller smarte funktioner - skabeloner til præsentation og formattering - medføre fra helt overvældende mange til enkelte eller ingen redigeringer i artikel-navnerummet. Men det karakteristiske ligger i at indvirkningen i artikel-navnerummet er del og part af alle skabeloner og kategorier, og moduler, og at omredigering af skabelon og kategori altid potentielt inkluderer redigeringer i artikel-navnerummet.

Temaet "Samredigering i andre navnerum" og såvel "Samredigering på tværs af navnerum" er måske en af de sjældne forekomster hvor en tautologisk definition er mest rimelig: Omredigeringer der medfører sletningsforslag er samredigeringer, fordi de medfører sletningsforslag - ex "Samredigering af kategorier betyder at en eller flere kategorier slettes". Det mere kedelige alternativ er som nævnt at samredigering og omredigering eller bare redigering udenfor artikel-navnerummet egentlig ikke er så forskellig fra hverandre.

Beskrivelse af et sammenskrivningsforløb

redigér

Her beskrives i 5 trin, og med link til andre dokumentations-sider, hvad der bør overvejes og huskes på for at sammenskrive, men også for at indsætte eller fjerne {{Sammenskrives}} - noget af det der står her kan du også finde beskrevet dér. Er du specielt interesseret i at fjerne {{Sammenskrives}} så se 4. trin nedenfor.

1. trin

redigér
  • En bruger bliver opmærksom på at to eller flere artikler ligner hinanden, som det er beskrevet ovenfor.

Der er flere muligheder for at komme videre,

At indsætte {{Sammenskrives}} på alle relevante artikler, se videre på 2. trin
At gå i gang med en dristig redigering af artiklerne, se videre på 5. trin
Det er også muligt at en eller flere af artiklerne allerede har fået indsat {{Sammenskrives}}, se videre på 4.trin
Drejer det sig om en artikel der aktivt redigeres, ex. min. 5 redigeringer i løbet af en uge, så prøv evt først med et diskussions-indlæg

2. trin

redigér


For at overskueliggøre processen rådes du til at indsætte de samme parametre på alle artikler. Hvis du ex. synes det er afgørende at ændre lidt på begrundelsen så er det bedre helt at skippe |begrund=, som er valgfri. Generelt set er der kun to ting at bide mærke i: Artikel-navnene på alle de involverede artikler og om den modtagende artikel er ubestemt eller bestemt. Parametrene er beskrevet i dokumentationen for {{Sammenskrives}}.

Indsættelsen af en skabelon må ligesom andre redigeringer begrundes.

Har du til hensigt at sammenskrive artiklerne er det bedst at oprette et diskussions-indlæg - se videre på 3. trin
I øvrigt må du vurdere hvor kontroversiel sammenskrivningen er. Jo mere kontroversiel, jo mere rimeligt er det at skrive et diskussions-indlæg - se videre på 3. trin
Alternativet er at beskrive redigeringen i redigerings-beskrivelsen eller ved hjælp af skabelonens |begrund=

3. trin

redigér
  • En beskrivelse af hvorfor artiklerne bør sammenskrives.


Der er reelt set 2 måder at begrunde hvorfor artiklerne bør sammenskrives

  1. Kort formulering i redigerings-beskrivelsen, eller via |begrund=
  2. Diskussions-indlæg


{{Sammenskrives}} er trivielt også i brug som en kvalitets-skabelon, men det er mere retvisende at benytte {{Dublet}} til det formål. Så er der hverken tvivl om hensigt eller synspunkt. Det er i det tilfælde almindeligt at bruge den korte form (1), men den længere form (2) bør foretrækkes, idet det højst sandsynligt virker fremmende for at redigeringen kommer i sving, eller eventuelt afvises. Det der er vigtigt at holde for øje her er at det ikke er god skik at varsle en redigering og så (heller) ikke følge op på varslet. Oprettelsen af et diskussions-indlæg er nok kendt for de fleste, men der er yderligere det alternativ at oprette et sammenskrivningsforslag. Se mere herom dér eller på {{Sammenskrives}}.


4. trin

redigér
  • Afvent kommentarer til begrundelsen og tag del i diskussionen.


Her følges almindelig Wikipedia:Wikikette. Løber diskussionen tør for et almindeligt diskussions-indlæg må der gå en uges tid førend det kan siges at være et såkaldt tavst samtykke. Retningslinjerne for sammenskrivningsforslag er noget anderledes - konsulter dokumentationen dér i stedet.

Er du faldet over en af de mange artikler der er begrundet i kort form (kvalitetsmærket), og stemmer problematikken ellers overens med hvad du har bemærket, så står der selvfølgelig ikke noget i vejen for at gå i gang - men er indsættelsen sket for nylig må der også her ventes en uges tid.

Hvordan man fjerner {{Sammenskrives}}

redigér

Det kan selvfølgelig hænde problematikken ikke stemmer overens med hvad du har bemærket. Men vælger du at fjerne skabelonen så husk også at forholde dig til den begrundelse der blev anført ved indsættelsen.

Se også nedenfor Navnerum.

5. trin

redigér
  • Sammenskriv artiklerne.


Hvis du er gået i gang med sammenskrivningen uden at spørge først så er det nu alligevel en god skik at begrunde det man redigerer.

Når du sammenskriver er det god skik at skrive i redigerings-beskrivelsen

for den givende artikel: Sammenskrives til [[navn-på-modtagende-artikel]]
for den modtagende artikel: Sammenskrevet med [[navn-på-givende-artikel-1]](, [[navn-på-givende-artikel-2]] ...)

Redigerings-skik og redigerings-skik er to forskellige ting. Nogle vil foretrække redigering i ét stræk, mens andre har det bedre med stykvise redigeringer. Medmindre det drejer sig om meget lange artikler opfordres du til begrænse antallet af redigeringer, men husk at bruge forhåndsvisningen.

Den givende artikel-tekst bør være sammenskrevet med den modtagende artikel-tekst, førend den slettes fra den givende artikel. Artiklen skal som regel omdirigeres til den modtagende artikel, evt til et underafsnit - det gøres med koden #REDIRECT [[navn-på-modtagende-artikel]].

Vær opmærksom på

redigér

Denne dokumentation er ret ny (maj 2016) og falder sammen med en opdatering af skabelon-koden for {{Sammenskrives}}. Hvis du synes der mangler noget som "altid har været gjort på den måde før" er du meget velkommen til at skrive et par ord om det på diskussions-siden.

Kvalitetsmærkning

redigér

Når {{Sammenskrives}} tages i brug med en kort begrundelse er der reelt tale om en varslet redigering der samtidigt tager noget plads i artikel-navnerummet. Da skabelonen også fungerer som en kvalitetsmærkning er det almindeligt anerkendt det er iorden at varsle uden at redigere.

Det er ikke helt ualmindeligt at støde på {{Sammenskrives}} uden tilhørende diskussions-indlæg. Skabelonen kategoriserer automatisk den artikel den sidder på, og derfor bliver det også muligt at få et overblik over de artikler der kan skrives sammen. Skabelonen fungerer så primært som et redskab til kvalitets-mærkning, men historien har også vist at det frem for noget skaber en meget lang back-log, dvs en liste over ting der bør gøres. Hvis du står på spring for at komme i gang med at redigere så opfordres du til at tage et kig på Kategori:Sammenfletningsforslag - de fleste artikler dér kan uden videre sammenskrives!

Se mere herom på WP:O og Wikipedia:QA.

Sletningsforslag

redigér

Når det kun er teksten der virker brugelig er det bedre at oprette et sletningsforslag (NB)

Selvom hensigten også er en slags sammenskrivning så kan det medføre en unødigt knudret diskussion hvis fokus rettes på den genbrugelige tekst når det prioriteret set er mere alvorligt at diskutere om en artikel skal slettes.

Se mere om hvilke kriterier der ligger til grund for sletningsforslag på Kategori:Sletningsskabeloner - specielt {{Notabilitet}}.

redigér

Wikipedia har forskellige navnerum, med vidt forskellige kriterier for hvad der er relevant. Det er specielt artikel-navnerummet der er reguleret efter Wikipedias politikker og normer og det vil derfor være svært at føre en diskussion der omfatter flere navnerum. Både artikler og skabeloner - og senest også moduler - hører til den almindelige del af Wikipedia encyklopædien, men også her gælder forskellige kriterier.

Der er nogen praksis for at omdirigere fra et navnerum til et andet, men er også et tema der fortjener opmærksomhed. Bogstaveligt ment, så er det ikke så rimeligt per automatik at omdirigere fra artikel-navnerummet til andre navnerum, og det giver så også mindre mening per automatik at bruge {{Sammenskrives}} i de tilfælde hvor den projekterede sammenskrivning går på tværs af navnerum (specielt når et af navnerummene er artikel-navnerummet).

Falder du alligevel over et tilfælde hvor {{Sammenskrives}} er taget i brug på forskellige navnerum, eller du selv synes det er relevant, så se i stedet hvor langt du kan komme med almindelig redigering og opret evt sletningsforslag for den eller de givende artikler/skabeloner/moduler/hjælpetekster osv. Hvis du vælger at fjerne skabelonen uden at 'sammenskrive' så husk at begrund din redigering - du kan også give et link hertil: [[Hjælp:Sammenskrivning#Navnerum]].

Se også

redigér