Afpresning

(Omdirigeret fra Blackmail)

Afpresning er det forhold, at en eller flere personer truer nogen med det formål at opnå en uberettiget vinding. Afpresning er ulovligt ifølge Straffelovens § 281. Et forhold kan kun være omfattet af afpresningsbestemmelsen, når gerningen subjektivt og objektivt sker for at skaffe gerningsmanden eller andre en uberettiget vinding (modsat Straffelovens § 260 om ulovlig tvang). Det er uden betydning, om gerningsmanden rent faktisk har tænkt sig at realisere det, der trues med. Der kræves altså kun forsæt til truslens fremsættelse.

Overtrædelser af straffeloven
§ 110 e Afbrænding mv. af religiøse skrifter
§ 114 Terrorparagraffen
§ 119 Vold mod personer
i offentlig tjeneste
§ 123 Vidnetrusler
§ 144 Bestikkelse
§§ 171-2 Dokumentfalsk
§§ 180-2 Brandstiftelse
§§ 203-4 Hasardspil
§ 216 Voldtægt
§ 222 Seksuelt misbrug af børn
§ 231 Grooming
§ 232 Blufærdighedskrænkelse
§ 235 Børneporno
§ 237 Drab
§ 244 Vold
§ 245 a Kvindelig omskæring
§ 261 Frihedsberøvelse
§ 263 Brevhemmelighed og aflytning
§ 264 d Privatlivets fred
§ 266 Trusler
§ 266 b Racismeparagraffen
§ 267 Ærekrænkelse
§ 268 Bagvaskelse
§ 276 Tyveri
§ 277 Ulovlig omgang med hittegods
§ 278 Underslæb
§ 279 Bedrageri
§ 280 Mandatsvig
§ 281 Afpresning
§ 282 Åger
§ 283 Skyldnersvig
§ 288 Røveri
§ 291 Hærværk
§ 293 Brugstyveri
§ 299 b Ophavsretskrænkelser af
særlig grov karakter

Der foreligger ikke afpresning i strafferetlig forstand, såfremt afpresserens "vinding" ikke er uberettiget. Det anses eksempelvis ikke som afpresning i strafferetlig forstand at true en tyv med at anmelde ham til politiet, med mindre tyven tilbageleverer det stjålne.


§281 for afpresning straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 288 (røveri)

1) den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold, betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold,
2) den, som truer nogen med at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller med at fremsætte sande ærerørige beskyldninger for derigennem at skaffe sig eller andre en vinding, der ikke er tilbørlig begrundet ved det forhold, som har givet anledning til truslens fremsættelse.
JuraSpire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.