Vidnetrusler er blevet et stigende problem i dansk straffeproces[1]. Derfor blev der med lovforslag L 282 af 29. april 1992 indsat en særlig bestemmelse om vidnetrusler i straffeloven. Strafferammen er senere blevet hævet til 8 års fængsel.

Overtrædelser af straffeloven
§ 110 eAfbrænding mv. af religiøse skrifter
§ 114Terrorparagraffen
§ 119Vold mod personer
i offentlig tjeneste
§ 123Vidnetrusler
§ 144Bestikkelse
§§ 171-2Dokumentfalsk
§§ 180-2Brandstiftelse
§§ 203-4Hasardspil
§ 216Voldtægt
§ 222Seksuelt misbrug af børn
§ 231Grooming
§ 232Blufærdighedskrænkelse
§ 235Børneporno
§ 237Drab
§ 244Vold
§ 245 aKvindelig omskæring
§ 261Frihedsberøvelse
§ 263Brevhemmelighed og aflytning
§ 264 dPrivatlivets fred
§ 266Trusler
§ 266 bRacismeparagraffen
§ 267Ærekrænkelse
§ 268Bagvaskelse
§ 276Tyveri
§ 277Ulovlig omgang med hittegods
§ 278Underslæb
§ 279Bedrageri
§ 280Mandatsvig
§ 281Afpresning
§ 282Åger
§ 283Skyldnersvig
§ 288Røveri
§ 291Hærværk
§ 293Brugstyveri
§ 299 bOphavsretskrænkelser af
særlig grov karakter

I den mildere ende af skalaen er det især vigtigt at bemærke, at trusler om simpel vold er ulovlige, hvis de fremsættes mod et vidne, hvorimod trusler om simpel vold i almindelighed ikke er ulovlige. Sådanne trusler er nemlig ikke omfattet af straffelovens § 266.


Straffeloven
§ 123. Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Kilder/Eksterne henvisninger

redigér
  1. ^ "trusler mod vidner steget til det dobbelte". Arkiveret fra originalen 1. december 2006. Hentet 29. juli 2006.