Boreal tid fra ca. 7.900-7.000 f.Kr. er den første periode hvor Danmark for alvor blev skovdækket siden den sidste istid. Navnet hentyder til at perioden havde køligt borealt klima. Klimaet var således køligere end i dag, men temperaturen steg fortsat. Hassel og eg kom til, skoven dækkede stadigt mere af landet – men var fortsat en relativt lys skov. Urokse og elg blev almindelige. Europæisk bison blev i landet, men skoven var blevet for skyggefuld for vildhesten der uddøde i Danmark. Kronhjort, rådyr og vildsvin indvandrede. Igennem første halvdel af perioden var Østersø-bassinet opfyldt af Yoldiahavet hvorefter dette blev til Ancylussøen.

Boreal tid
Epoke:Holocæn
Kulturhistoriske perioder:Jægerstenalder, Ældre stenalder
Kulturer:Maglemosekultur
Vegetation:Lysåben skov (Hassel-fyrre-tid)

I hele perioden hørte menneskene i Danmark til skovjægerkulturen Maglemosekulturen, (ca. 9.300 – 6.400 f.Kr.). Perioden ligger midt i Ældre stenalder (ca. 8.900 f.Kr. – 3.900 f.Kr.)

Åben fyrreskov. Sådan kan det have set ud i Danmark i boreal tid


Se også

redigér


Tidsnavigation:

Geologisk periode: Kvartær
Subepoke/epoke: ← Sen Pleistocæn Holocæn
Istid/mellemistid: ← Sen Weichsel-istid Flandern-mellemistid (den aktuelle mellemistid) →
Kronozone: Yngre dryas Præboreal tid Boreal tid Atlantisk tid Subboreal tid
Kulturhistorisk periode: Ældste stenalder Ældre stenalder Yngre stenalder, Bronzealder