Jægerstenalder

palæolitisk og mesolitisk periode fra ca. 12.800 f.Kr. til år 3.900 f.Kr.

Jægerstenalder omfatter både ældste stenalder og ældre stenalder. Jægerstenalder i Danmark spænder fra ca. 12.800 f.Kr. til år 3.900 f.Kr. Navnet markerer de økonomisk-sociale forhold, som datidens mennesker havde.

Rekonstrueret stenalder-boplads fra ertebøllekulturen.

Betegnelsen jæger-stenalder markerer modsætningen til senere tiders landbrugs-orienterede kulturer. Betegnelsen blev indført i dansk i 1972 af arkæologen og redaktøren Harald Andersen, da tidsskriftet "Skalk" lavede en fornyelse af den tidstavle, tidsskriftet indplacere artiklerne i i bladet, i stedet for den tidligere benævnelse "ældre stenalder" i modsætning til bondestenalder (tidligere: "yngre stenalder").[1]

Rensdyrjægerkulturerne antages at have haft en livsform, der minder om nutidige rensdyrjægere – med faste vinterbopladser syd for Danmark, men rejsende med telte om sommeren for at kunne følge rensdyrflokkene. Senere kulturer antages at have været mere bofaste – men dog stadig meget mobile; dels kender man ikke rigtigt spor af bygninger fra perioden, dels havde skovjægerkulturerne formentlig også behov for at kunne flytte bopladserne, når klimaet og dermed vegetationen og byttedyrenes placering ændrede sig. Alligevel ser man i perioden en tendens mod stadig mere omfattende bopladser, hvilket man har tolket som større bofasthed.

Litteratur redigér

  • Christian Adamsen: "Harald Andersen 1917-2005" (Skalk nr. 1, 2005; s. 30-32)
  • Harald Andersen: "Fornyelse" (Skalk nr. 1, 1972; s. 30)

Noter redigér

  1. ^ Skalk 1972, Skalk 2005

eksterne henvisninger redigér
Tidsnavigation:

Geologisk periode: Kvartær
Subepoke/epoke: ← Sen Pleistocæn Holocæn
Istid: Sen Weichsel-istid Flandern-mellemistid (den aktuelle mellemistid) →
Kronozone: Ældste dryas Bøllingtid Allerødtid Yngre dryas Præboreal tid Boreal tid Atlantisk tid Subboreal tid
Kulturhistorisk periode: Jægerstenalder Bondestenalder Bronzealder
Ældste stenalder Ældre stenalder Yngre stenalder