Præboreal tid fra ca. 9.300-7.900 f.Kr. markerer starten på den postglaciale periode, dvs. den periode hvor isen for alvor havde sluppet sit tag i Danmark. Navnet præ-boreal betyder forløberen for den kommende periode med borealt klima. Klimaet var således en del koldere end i dag, men temperaturen steg efterhånden. Birk og skovfyr koloniserede landet der blev dækket af en lysåben skov. De store skovdyr genindvandrede: Urokse, europæisk bison og elg, men også vildhesten (Equus ferus) trivedes i de lysåbne skove. Igennem næsten hele perioden var Østersø-bassinet opfyldt af Yoldiahavet.

Præboreal
Epoke:Holocæn
Kulturhistoriske perioder:Jægerstenalder, Ældre stenalder
Kulturer:Maglemosekultur
Vegetation:Parktundra (Birke-fyrre-tid)

I hele perioden hørte menneskene i Danmark til skovjægerkulturen Maglemosekulturen, (ca. 9.300 – 6.400 f.Kr.). Perioden er den første i Ældre stenalder (ca. 8.900 f.Kr. – 3.900 f.Kr.)

Hede med opvækst af fyr og birk. Sådan kan det have set ud i Danmark i midten af præboreal tid


Se også

redigér


Tidsnavigation:

Geologisk periode: Kvartær
Subepoke/epoke: ← Sen Pleistocæn Holocæn
Istid/mellemistid: ← Sen Weichsel-istid Flandern-mellemistid, postglacial (den aktuelle mellemistid) →
Kronozone: Allerødtiden Yngre dryas Præboreal tid Boreal tid Atlantisk tid
Kulturhistorisk periode: Ældste stenalder Ældre stenalder