Boyles lov er fremsat i år 1662 af den irske videnskabsmand Robert Boyle (1627-1692).

Boyles lov (også kaldet Boyle-Mariottes lov) foreskriver, at produktet af tryk og volume er konstant for en idealgas, forudsat at temperatur og stofmængde er konstant.

Deraf kan udledes, at


Se ogsåEdit