Brigadegeneral (et-stjernet general) er en officersgrad over oberst og under generalmajor i hære og luftvåben. Svarer til flotilleadmiral i Søværnet. En brigadegeneral fører en brigade, der består af et antal bataljoner/afdelinger samt selvstændige underafdelinger på i alt 3.500 til 4.500 mand.

En brigadegeneral bærer i Hæren en A-stjerne (generalstjerne) på hver skulder. Den tidligere Internationale Brigade i Vordingborg, havde en brigadegeneral som chef. I dag har de to tilbageværende brigader en brigadegeneral som chef. Hjemmeværnet har en brigadegeneral som stabschef.

Svarer til Air Commodore i RAF.

Danske gradstegn for brigadegeneral

redigér

Andre landes gradstegn for brigadegeneral (hær)

redigér

Andre landes gradstegn for brigadegeneral (luftvåben)

redigér