Broagerbanen

Banens placering
Banens linjeføring

Broagerbanen – eller Skeldebanen – var en jernbane mellem Vester Sottrup StationSønderborgbanen og SkeldeBroager 1910-32.

HistorieRediger

Baneanlægget blev omtalt første gang ved et møde i Broager Håndværkerforening 7. december 1898, hvor man vedtog at andrage om "...at der snarest iværksattes en jernbaneforbindelse mellem Broager og jernbanelinjen Sønderborg-Flensborg". Selv om der allerede dengang var skepsis overfor mulighederne for rentabel drift, gennemtvang den tyske regering anlægget af banen, også med henblik på anlæg af en marinestation ved Flensborg Fjord[1]. Banen blev derfor anlagt med normalspor og en ret svær overbygning, der fx kunne tillade kørsel med jernbaneskyts.

Strækningen blev overtaget af Statsbanerne ved genforeningen i 1920. Stykgodsudvalget, der blev nedsat i 1930, havde også til opgave at undersøge flere sidebaners rentabilitet. Skeldebanens driftsunderskud fik Statsbanerne til at indstille at banen blev nedlagt. Det sidste tog på Skeldebanen blev fremført af Litra F nr. 435, det samme lokomotiv, som havde fremført det første DSB-tog på banen efter genforeningen.

StrækningsdataRediger

 • Indviet: 15. august 1910
 • Længde: 12,39 km
 • Enkeltsporet
 • Sporvidde: 1.435 mm
 • Skinnevægt: 33,4 kg/m
 • Ballast: grus
 • Maks. hastighed: 45 km/t
 • Nedlagt: 30. juni 1932

StandsningsstederRediger

 • Vester Sottrup station i km 0,0. Nedlagt i 1974.
 • Stenderup trinbræt i km 1,7.
 • Nybøl station i km 3,1. Senere holdeplads med sidespor.
 • Skodsbøl station i km 6,3. Senere holdeplads med sidespor.
 • Broager station i km 8,2.
 • Dynt station i km 10,0. Senere holdeplads med sidespor.
 • Skelde station i km 12,4 med remise, kulgård og vandforsyning, men ikke drejeskive.

Bevarede stationsbygningerRediger

Stationsbygningerne er revet ned i Vester Sottrup (1986) og Nybøl.

Strækninger hvor banetracéet er bevaretRediger

2½ km af banens tracé er bevaret og tilgængeligt. Dertil kommer at Nybølvej mellem Vester Sottrup og Nybøl og Nørregade nordøst for Skodsbøl tildels er anlagt på banetracéet.

NoterRediger

 1. ^ Jensen: Danske jernbaner s. 198

Eksterne kilder/henvisningerRediger

Se ogsåRediger