Vandring og cykling på nedlagte jernbaner i Danmark

Det danske jernbanenet nåede sin største udstrækning i slutningen af 1929. Vandring og cykling på nedlagte jernbaner i Danmark blev muligt efter at cirka halvdelen er nedlagt. Arealerne fra de nedlagte strækninger blev typisk solgt til landmænd og husejere langs banen og er blevet til marker og haver. Eller der er bygget veje på dem.

Cykelbarometer i Frederikshavn ved starten af Sæbybanestien

Men der findes over 1000 km, hvor tracéet er bevaret og let kan kendes i landskabet på linjeføringen, som var snorlige eller havde en svag, regelmæssig krumning og ofte gik over banedæmninger eller gennem banegrave, så stigningen ikke blev for stor. Nogle af disse strækninger er helt tilgroede. Eller de er indhegnede, så man skal spørge om lov til at færdes på dem. Men langt de fleste er tilgængelige, og de nedlagte baner har fået voksende rekreativ og sportslig betydning efterhånden som myndighederne har anlagt regulære stier på dem.

Listernes indhold redigér

 
Det ligner en regulær sti nu, men her var engang Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro Jernbane
 
Det røde skilt viser, at banen er lukket for togtrafik
 
En del af Frihavnsjernbanen. Den er ikke med i listen, da tung trafik gør området uegnet til vandring og cykling

Nedenstående lister – opdelt på landsdele – viser de nedlagte jernbaner. En bane betragtes som "nedlagt", når erhvervsmæssig trafik er ophørt, også selv om skinnerne ligger der endnu og der måske køres med veterantog eller skinnecykler. Der er ikke i Danmark en fast praksis for at nedlægge baner officielt, fx er Sallingbanen aldrig blevet nedlagt, selvom skinnerne blev taget op i 1985-87 og der har været cykelsti på den i mange år. Listerne omfatter derfor også strækninger, der er lukket, men ikke officielt nedlagt. En sådan strækning skal naturligvis fjernes fra listen, hvis erhvervsmæssig trafik genoptages.

Listerne viser også nedlagte tracéer på eksisterende strækninger som fx Aarhus-Randers, hvor tracéet mellem Laurbjerg og Langå to gange er omlagt i forbindelse med opførelse af nye broer over Gudenåen.

Listerne viser de strækninger på den enkelte bane, hvor tracéet er bevaret. Hvis der er et internt link til banens egen side, indeholder den billeder med koordinater fra de bevarede strækninger, normalt med udvalgte billeder i selve artiklen og henvisning til en mere omfattende billedserie på Wikimedia Commons. Billederne er så vidt muligt taget i banens retning, som den er defineret i artiklens overskrift. Dette er fraveget, hvis en strækning kun er tilgængelig fra den modsatte retning eller hvis modlys fra lavthængende sol har gjort det nødvendigt at fotografere "bagud".

Klassifikation redigér

Endelig giver listerne følgende klassifikation af de bevarede strækningers belægning og farbarhed på cykel eller til fods:

Kode Beskrivelse Cykelsti Gangsti
Uden skinner:
A Asfalt, beton eller anden fast belægning God God
G Fast grus eller stenmel Middelgod God
J Jord (måske pløret), sand eller løse sten – og græsset kan være højt Dårlig Middelgod
V Vanskeligt farbar pga. tilgroning Nej Dårlig
Med skinner:
S Ballast og sveller Nej Middelgod
SV Ballast og sveller, vanskeligt farbar pga. tilgroning Nej Dårlig
SG Skinner i gadebelægning (oftest brosten) Dårlig Middelgod

Helt tilgroede eller afspærrede strækninger er ikke med på listen, men kan være fotograferet på afstand. Strækninger der lå i gader, f.eks. havnebaner, er kun medtaget, hvis der er ringe biltrafik på stedet nu. Steder med meget eller tung trafik er ikke med, da de kun i begrænset omfang egner sig til færdsel til fods og ikke til decideret vandring eller cykling. De kan dog til gengæld være fotograferet.

Planlagte baner, både kommende og opgivne, er ikke medtaget, da de falder udenfor listens definition. Visse steder hvor der er foretaget anlægsarbejder, kan det dog være muligt at færdes på eller langs strækningen ligesom ved nedlagte baner.

En anden kode efter en skråstreg (/) betyder, at der ved siden af tracéet går en mere farbar sti eller vej, hvorfra tracéet kan overskues.

Løb er ikke nævnt særskilt, men normalt vil kun strækninger, der er karakteriseret som cykelsti, være egnet til løb.

Samletabel redigér

Km bevaret og tilgængeligt banetracé pr. landsdel/kode:

Landsdel A G J V S SV SG Total
Nordjylland 95 145½ 15 0 1 263½
Vestjylland 78 115 2 24 0 0 222½
Østjylland 138 76½ 19 6 49 ½ 0 289
Sydjylland 24½ 33 10½ 0 40½ 0 110
Sønderjylland 27 1 36 0 79½
Fyn og Langeland 40½ 34 44 ½ 0 129
Sjælland 67 42½ 5 9 0 2 128
Lolland-Falster 22 ½ 1 30 0 0 57
Bornholm 18 14 0 0 0 0 33½
Hele Danmark 473 509½ 66½ 20½ 195½ 44 3 1312

Nordjylland redigér

Aalborg-Frederikshavn redigér

Strækning Km Kode
Frederikshavn: Markedsvej-Asylgade ½ A

Frederikshavn-Skagen redigér

Strækning Km Kode
Lerbæk Markvej ½ G
Elling: Elling Å-Elling Tømmerhandel 0 V
Skagen: Hedevej-Buttervej 0 A
Skagen: Olaviusvej-SkagenHallen ½ A

Skagen Havnebane[1] redigér

Strækning Km Kode
Skagen: Chr. X's Vej-Auktionsvej ½ S

Hjørring-Løkken-Aabybro redigér

Strækning Km Kode
Sønderlev/Villerupvej V 0 G
Lønstrup/Nejstvej fra Østersøvej til Lophavevej 1 G
Lønstrup/Lophavevej S 0 V
Alstrupvej N 0 J
Jelstrupvej 107-9 0 G
Jelstrupvej 107-9 S 0 J
Jelstrupvej 62 S 0 V
Gølstrup/Løkkensvej S 0 V
Sønder Rubjerg/SØ for Smedevej 0 J
Åsendrup Banesti forbi Løkken Golfklub 2 G
Vrensted/Ingstrupvej N ½ J
Ingstrup Station N 1 V
Mod NØ fra Lerbækvej 0 J
NØ for Løkkenvej ved Pandrup 0 V
Pandrup: Purkærvej-Torvegade ½ G
Pandrup/Rugmarken-Jetsmarkhallen N 1 A
Kås: Jetsmarkhallen S-skoleafdelingen ½ A
Røde Hedevej-Tranekærvej 1 G
Ryå: Gl. Vedstedvej-Ryå Station ½ G

Hjørring-Hørby redigér

Strækning Km Kode
Hjørring/Skyttegården N 0 G
Hjørring: Agerhønevej-Sanglærkevej ½ G
Hjørring: Bagterp Plantage ½ J
Spangerhedevej V-Ø ½ G
Lørslev: Troldnæsvej og indkørsel til Troldnæs ½ G
Dæmning V for Højmarksvej i Tårs 0 V
Tårs: Søparken-Lindely ½ G
Tårs/Risdalvej Rønly-Bjørnstrupvej ½ G
Sønder Graumvej-Sørupvej 0 V
Sørupvej NØ-Askebjergvej V 1 J
Dæmning S for Askebjergvej 0 V
Sæsing/Stenskrogvej SØ 0 V

Vodskov-Østervrå redigér

Strækning Km Kode
Vodskov/Attrupvej 15-Uggerhalne/Ledvej SV 2 G
Frederikshvile-Hjallerup 1 G
SØ for Bjørnholm Station ½ G
Kirkholt NV ½ G
Mylund: Tårsvej-Koldbrovej 1 J

Thisted Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Thisted Station-Thisted Rådhus ½ G

Thisted-Fjerritslev redigér

Strækning Km Kode
Vandet/Klitmøllervej mod S ½ G
Østerild/Gl. Aalborgvej-Tovsig-Vesløs/Mommervej 7 G
Vesløs/Markedsvej-Tømmerby/Tømmerbyvej 3 G
Fjordvej V 0 G
Fjordvej/Lundfjordvej over Lund Fjord G
Vustholmevej-Vester Torup/Toftholmvej 3 G
Vester Torup/Stationsvej Ø ½ G
Vester Torup/længere Ø for Stationsvej 0 V
Klim/Terpvej S mod V 0 V
Klim/Terpvej S mod Ø 1 G
Thistedvej 205 Ø ½ V
Østerkær-Fjerritslev/Industrivej 2 G

Nørresundby-Fjerritslev redigér

Strækning Km Kode
Voerbjerg/Søndergårdsvej 23 S ½ V
Voerbjerg/Søndergårdsvej 23 0 G
Vadum Banesti Aalborg Vandskistadion-Vadum/Millevej G
Vadum Banesti Vadum/Nervøsvej-Rullebanen ½ A
Rullebanen NV 0 J
Vadum Banesti Nørlang/Vævergårdsvej-Biersted/Svendbjerggårdsvej 2 G
Banestien Biersted/Stationsvej-Aabybro/Torvealle 5 A
Aabybro: Østergade-Postvænget 0 A
Aabybro/Postvænget V 0 G
Aabybro/Viaduktvej-Ryå/Gl.Landevej 1 A
Ryå/Gl.Landevej-Birkelse/Bindeleddet G
Birkelse/Vedsted Kærvej-Ulveskovvej J
Halvrimmen: Nørre Øksevej-Gl. Kongevej 0 G
Søgårdsvej-Vilsbæksminde Kanal G
Brovst: Industrivej/Faldborggade V 0 G
Brovst/Tranumvej-Skovsgård/Poststrædet A
Årup/Flegumvej-Årup Hede-Bonderup/Trekronervejen 6 G
Bonderup/Skræmvej-Myager-Skræm Station 2 G
Skræm Station-Husby-Ågård Skov-Fjerritslev/Lejrmarksvej G
Fjerritslev/Bygholmvejlevej Ø langs nordsiden af stikvej til Lejrmarksvej ½ J
Fjerritslev: Bygholmvejlevej V-Bakkevej 0 J

Nørresundby-Sæby-Frederikshavn redigér

Strækning Km Kode
Syrestien Nørresundby: Strandgade-Nordre Havnegade ½ A
Nørresundby: Nordre Havnegade NØ 0 SV
Nørresundby: Cementvej-Røgildsvej 0 J
Nørresundby/Lerbækvej 0 A
Nørresundby: Langs Nørre Uttrup Lystbådehavn 1 J
Nørresundby: Sydvestlige ende af Kystvejen ½ G
Vodskov: Peter Jensens Vej-Grønningen 0 J
N for Bragenholtvej 0 J
Langholt Banesti Langholt/Rønhøj-E45 J
Vester Hassing: Krusevej-Bakkedraget 0 A
Vester Hassing/Hovgårdsvej-Gandrup/Teglværksvej 2 G
Borgerstien Gandrup/Borgergade-rute 583 ½ A
Rute 583-Gåser Å ½ G
Gettrup Skov-Bolle Engvej 2 J
SØ for Karensborgvej 29 ½ J
Dronninglund: Rørholtvej-Slotsgade ½ A
Dronninglund: NØ for Østre Ringgade 3 ½ G
Milholt ½ G
Hønborgvej SV 0 G
Ørsø: Ledvogtervej Ø ½ J
SØ for Ørsøvej fra nr. 138 til Skelgårdsvej 0 J
Agersted/Banen 0 G
Meller Storevej S ½ G
Idskovhedevej 5-9 ½ G
Dybvad: Gl. Siversletvej N 0 J
Estrupvej S 0 J
Hørbybane Stien[2] Hørby: Hjørringvej-Nobisvej 0 A
S for Rønbrovej 1 V
Sæby:Tranåsvej-Nordensvej ½ G
Havnebane Stien Sæby: Rosenvej-Søndre Ringvej ½ A
Sæbybanestien Sæby/Boelsmindevej-Letholtvej A
Letholtvej-E45 0 J
Risbjergvej ½ G
Jegenvej 0 G
Sæbybanestien Frederikshavn: Skovalleen-Bangsbohallen ½ A
Sæbybanestien Frederikshavn: Møllehus Alle-Vinkelvej A

Frederikshavn Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Stationen-Havnepladsen ½ S
Kragholmen-Silderøn ½ S

Svenstrup-Aars-Hvalpsund redigér

Strækning Km Kode
Ved Svenstrup Station 0 A
Bjergbanestien Svenstrup/Lejrevej NV-Godthåb/Tostrupvej A
Hammerværkstien Tostrupvej-Hammerværket ½ G
Bjergbanestien Godthåb station V-Tostrup trinbræt 2 G
Bjergbanestien Tostrupbrovej-Store Restrup-Sønderholm Hedevej G
Bjergbanestien Vokslevvej-Nyrup Mark-Binderup-Skalhuse Ø G
Bjergbanestien Skalhuse V-Nibe/Nørregade ½ G
Nibe: Koldsmindevej-Sygehusvej 0 G
Naturstien Nibe-Hvalpsund Nibe/Aalborgvej-Lundbæk-Sebbersund/rute 567 3 A
Sebbersund/rute 567 SV 0 J
Naturstien Nibe-Hvalpsund Sebbersund-Halkær-Hedegårde-Vegger/Hedegårdvej 8 A
Naturstien Nibe-Hvalpsund Vegger: Skivumvej-Aagade 0 A
Naturstien Nibe-Hvalpsund Vegger/Fælledvej-Skivum-Langdal-Blære/Blærevej A
Naturstien Nibe-Hvalpsund Blære SV-Svenstrupgårde-Aars/Blærevej NV 5 A
Aars: Blærevej NV-Aggersundvej 0 J
Naturstien Nibe-Hvalpsund Aars: Aggersundvej-Tolstrup Byvej ½ A
Naturstien Nibe-Hvalpsund Aars: Tolstrup Byvej S-Lille Tingvej 1 A
Aars: Lille Tingvej-Himmerlandsgade 0 A
Aars/Nygårdsvej-Løgstørvej G
Naturstien Nibe-Hvalpsund Løgstørvej-Pisselhøj-Jelstrupgårde-Havbro/Løgstørvej A
Havbro/Gamborgvej S ½ G
Fandrup/Dammergårdsvej SV 0 G
Fandrup/Borgergade SV 0 G
Ullits/Banevolden NØ 0 G
Hestbækvej V-Hvalpsund Familie Camping A
Sundsøre 0 S

Aalborg Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Østre Alle-Sønderbro 1 S
Fyensgade-Karolinelundsvej 0 J
Karolinelundsvej-Østerbro 0 G
Gasværksvej-Olievej ½ S
Benzinvej-Rørdal ½ S
Aalborg Station/km 2,0-Østeraadalen-Gug-Lundergårde-Gistrup-Østhavnen 0[3] S

Aalborg-Hadsund redigér

Strækning Km Kode
Gammel Gistrupvej-Gistrup/Stammen ½ G
Gistrup: Stammen-Hadsundvej 1 A
Limfjordsruten Gistrup/Hadsundvej-Klarup-Stranderholm-Storvorde/Vandværksvej A
Storvorde: Vandværksvej-Doravej 0 A
Storvorde/Tofthøjvej-Sejlflod/Banevænget 1 A
Sejlflod/På østsiden af Banevænget 0 J
Sejlflod/Karen Palsgårds Vej-Gudumholm/Hotelsti A
Gudumholm Skole-Gudumholm Kirkegård S ½ G
Gudumholm Kirkegård S-Louisendal-Vaarst Skolevej 4 A
Hadsundruten Vaarst Banevej-Lindenborg Å-Komdrup/Østergårdsvej A
Komdrup: Østergårdsvej-Refsnæsvej ½ G
Kongerslev: Idrætscentret SØ 0 A
Kongerslev: Kongensgade SØ-Danmarksgade ½ A
Kongerslev: F. La Cours Vej 6-8-Seefeldtslundvej 0 J
Hadsundruten Seefeldtslundvej 10-Randrup-Svanfolk Bakker A
Hadsundruten Bjerregårdsvej 1-Bælum/Østergade 3 A
Østkystruten Bælum/Stationsvej SØ-Solbjerg By-Solbjerg Station N 4 A
Østkystruten Solbjerg Stationsby/Hurupvej-Veddum-Skelund Hovedgade 5 A
Skelund:Skelund Hovedgade-Hedegaard 0 J
Østkystruten Skelund/Idrætsvej S-Alsvej A
Østkystruten Høgholt SV-Visborg/Havnøvej A
Østkystruten Visborg Station SV ½ A

Hadsund Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Hadsund Nord Station-Hadsund Trafikhavn ½ SG

Hobro Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Hobro: Stationen-Skivevej ½ G
Hobro: Mejericentret-Ålykkevej N ½ J
Hobro: Ålykkevej N-Brogade 1 A
Hobro: Brogade-Skibsgade ½ SG

Hobro-Aalestrup redigér

Strækning Km Kode
Hobro/Nordre Ringvej-Tobberup N J
Døstrup/Finderupvej SØ ½ V
Finderupvej-Døstrup/Svinget 1 G
Døstrup: Døstrupvej-Døstrup Station 0 G
Rørbæk/Hovgårdsvej ½ G
Rørbæk/Hovgårdsvej-Simested Å ½ J
Bratbjergvej V ½ G
Nørager: Grynderupvejen N-Kathrinevej V 1 G
Nørager: Kathrinevej-Nøragervej 0 A
Torup/Torupvej NØ 0 V
Boldrupvej 148 Ø-V 1 G
Simested: Langs Mejerivej 0 V
Simested: Eveldrupvej Ø-V 0 G
Aalestrup: Nordre Ringvej SV-Borgergade ½ J

Viborg-Aalestrup redigér

Strækning Km Kode
Himmerlandsstien Viborg: Stationen-Vestermarksvej S 3 A
Viborg: Vestermarksvej S-Petersmindevej ½ J
Viborg/Vestermarksvej-Himmerlandsstien 0 J
Himmerlandsstien Viborg/Vestermarksvej NV-Jegstrupvej Vest (Margrethelund trinbræt) ½ A
Himmerlandsstien Margrethelund-Løgstrup-Hjarbæk-Kølsen-Nederhede-Skals-Skringstrup-Nørdam-Møldrup-Hvam Stationsby-Aalestrup/Busgade 33½ G

Aalestrup-Løgstør redigér

Strækning Km Kode
Himmerlandsstien Aalestrup/Testrupvej-Østerbølle-Østrup-Aars/Stenildhøjvej 14 G
Himmerlandsstien Aars: Stenildhøjvej-Banegårdsvej 1 A
Himmerlandsstien Aars: Himmerlandsgade-Golfklubben A
Himmerlandsstien Aars Golfklub-Hornum/Torvet G
Himmerlandsstien Hornum: Torvet-Kirkevej ½ A
Himmerlandsstien Hornum/Kirkevej-Øjesø-Gatten-Vindblæs-Løgstør/Danmarksvej 19 G
Løgstør: Danmarksvej-Bredgade 0 A
Løgstør: Bredgade-stationen ½ G

Vestjylland redigér

Lemvigbanen: Lemvig Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Lemvig: Stationen-Havnen 2 S

Lemvigbanen: Harboøre-Knopper-Thyborøn redigér

Strækning Km Kode
Harboøre/Vandværksvej-Havdiget 1 G
Havdiget-Thyborøn/Vesterhavsgade A

Skive Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Skive: Langå-Struer-banen-Skive Havn S

Skive-Glyngøre redigér

Strækning Km Kode
Skive: Øst for Nørre Boulevard Havnevej-sti til Højlundsvej 1 A
Salling Natursti Skive Station-Dølbyvej NØ 3 A
Skive/rundkørslen rute 26/rute 551-Resen/Frugtparken ½ J
Salling Natursti Resen-Dølbyvad-Lyby-Jebjerg-Roslev-Tinghøj-Durup-Bysted-Glyngøre 25 G

Nykøbing Mors-Vodstrup redigér

Strækning Km Kode
Nykøbing Mors: Gasværksvej-Eghøj ½ G
Nykøbing Mors/Eghøj 0 J
Vodstrup/Bjørndrupvej V 0 V

Skive-Spøttrup redigér

Strækning Km Kode
Vestsallingstien Skive Golfklub-Hem V 4 A
Vestsallingstien Ballingvej SV-Brøndum A
Vestsallingstien Brøndum NV-Volling SØ ½ A
Vestsallingstien Vollingvej-Balling/Posthusvej 1 A
Vestsallingstien Ø og V for Ågade 31 Ø for Ramsing ½ A
Ramsing: Ågade 25 0 G
Vestsallingstien Ramsing/Rønne Alle-Vejby Station-Vejby/Gadekæret V (Højgård S) 2 A
Vejby SV 0 J
Vestsallingstien Lem/Ringvej-Brodal Station ½ A
Vestsallingstien Betryk-Rødding/Fasanvej A

Langå-Struer: Gennem Ravnstrup redigér

Strækning Km Kode
Liseborgvej 47 Ø ½ G
Liseborgvej 47-Brodersensminde ½ V/J
Viborg/Jegindøvej NV ½ V
N og S for Møgelkjærvej ½ V/G
Ravnstrup/Kirkevej mod SØ fra Damvej til svinget ½ G

Langå-Struer: Syd om Skive redigér

Strækning Km Kode
Brårupgade-Søndre Boulevard ½ G
Søndre Boulevard V-Herningvej G

Ringkøbing Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Kastengevej V 0 G

Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro redigér

Strækning Km Kode
No/Gl.Stationsvej-Stampevej ½ G
Hjortmosevej Ø ½ G
Flytkær V G
Natursti via den gamle bane ved Spjald Bilringvej V-Ø ½ G
Natursti via den gamle bane ved Spjald Bilringvej Ø 0 G
Natursti via den gamle bane ved Spjald Kærhusvej V-Spjald/Blomstermarken 1 G
Natursti via den gamle bane ved Spjald Spjald: Blomstermarken-Muldbjergvej 0 A
Spjald/Ådraget-Muldbjerg G
Muldbjerg Byvej 24 0 J
Muldbjerg/Nørregårdvej-Sønderkær SV 3 G
Sønderkær NØ-Grønbjerg/Algade G
Grønbjerg: Nylandsvej N 1 G
Spåbæk SV ½ G
Ørnhøj N ½ J
V for Halkjærvej 1 G
Voldsted Bjerg-Vind 1 G
Vindby/Vingtoft 0 J
Vindby/Østergård ½ G
Vind Plantage ½ J
Rute 11-Sørvad/Bavneparken G

Herning-Viborg redigér

Strækning Km Kode
Alhedestien Herning/Knudsvej-Nybo-Sunds/Sundsvej A
Alhedestien Sunds/Sundsvej-Nørremark-Ilskov-Gedhus-Kølvrå-Karup Å 15 A
Alhedestien Karup/Genvej-Frederiks/Rønne Alle SV 6 A
Alhedestien Frederiks/Rønne Alle NØ-Skelhøje/Volden 4 A
Alhedestien Skelhøje/Ravnsbjergvej-Bækkelund-Hald Ege-Viborg/Marsk Stigs Vej 12½ A

Skjern-Videbæk redigér

Strækning Km Kode
Skjern: Stationsterrænet ½ S
Skjern: Bredgade (Aldis P-plads)-Ringvejen ½ G
Skjern: S for Ferrodanvej 0 J
Skjern: N for søen V for Støberivej-Kongsholm-Sædding-Herborg Station 12½ S
Herborg/Skolevej-Videbæk/Søndergade G
Videbæk: Mejeriet-Gammel Kongevej ½ G
Videbæk: Gammel Kongevej-Rutebilstationen 0 A

Troldhede-Grindsted redigér

Strækning Km Kode
Troldhede: Stationen-Buen 0 V
Troldhede/Buen SV-Borrisvej V 1 G
Hedebyvej 0 G
Sønder Felding/Gl. Skolevej N for Skjernvej ½ G
Sønder Felding: Skjernvej-Præstevænget 0 G
Sønder Felding/Vardevej-Åskov Golfklub G
Sandetvej N-bro over Østerbjerge Bæk 0 J
Sandetvej S ½ J
Sandetvej N 0 G
Stakroge: Borgergade-Stationsvej 0 G
Sønder Omme/Rahbeksvej-Birkebæk-Hjortlund-Simmelbæk-Grindsted/Kolstrupvej 8 A

Funder-Grindsted redigér

Strækning Km Kode
Funder-Ejstrup Natursti Funder Station-Christianshede-Hjøllund N 10 G
N for Hjøllund Station 0 J
Funder-Ejstrup Natursti Hjøllund Station-Hampen-Ejstrupholm/Vestbanen 12 G
Den skæve bane Ejstrupholm/Vestbanen-Lundfod-Usseltoftvej G
Usseltoftvej V 0 J
Fløvej NØ ½ G
Fløvej SV ½ V
Brande: Blichersvej-Brande Station ½ V
Den skæve bane Brande/Blichersvej-Drantum-Blåhøj/Buelundvej 11 G
Den skæve bane Blåhøj S-Filskov-Grindsted/Kolstrupvej 15 G

Nørre Nebel-Tarm redigér

Strækning Km Kode
Langs Fiskesøen N for Nørre Nebel ½ G
Fiskesøen-Skrumsager Mark 1 V
Skrumsager Mark-Sønder Bork/Anerbjergevej 1 G
Vejrupsøvej N ½ G
Nørre Bork Plantage 1 G

Nørre Nebel-Nymindegab redigér

Strækning Km Kode
Nørre Nebel: Klintingvej-Blåbjergvej ½ G
Nørre Nebel/Blåbjergvej-Nymindegab/Vesterhavsvej S
Nymindegab: Egetoften SØ-Lyngtoften 0 A
Nymindegab: Lyngtoften-forgrening i klitterne 2 G
Klitterne ved Nymindegab: Vestsporet 0 J
Klitterne ved Nymindegab: Østsporet 0 J

Østjylland redigér

Mariager-Fårup-Viborg redigér

Strækning Km Kode
Mariager-True-Vester Tørslev-Handest-Fårup 19½ S
Fårup S over Skalsådalen 1 J
Hammershøj: Nørbækvej-Jernbanegade ½ G
Hammershøj/Hyldemosevej-Kvorning-Mollerup-Ørum/Vingevej A
Ørum/Vestergade SV 0 A
Nørreåstien Velds Huse-Viskum-Vejrumbro-Tapdrup-Bruunshåb-Viborg/Gl.Aarhusvej 16 A
Viborg: Teglmarken-Lyngvej ½ A

Randers-Hadsund redigér

Strækning Km Kode
Randers: Benzonvej-Tjærbyvej ½ S
Randers: Tjærbyvej-Udbyhøjvej 0 J
Randers: Udbyhøjvej mod NØ ½ S
Dronningborg Idrætscenter-Gimming-Lem/Hadsundvej G
Lem/Hadsundvej-Vejlagervejen-Spentrup/Jennumvej 4 A
Fra Spentrup/Birke Alle mod NØ G
Gjerlev/Blenstrupvej mod NØ 0 J
Gjerlev/Vestergade 29 SØ ½ J
Fra Østermarksvej mod V 0 V
Øster Tørslev Station-Stangerumvej N ½ V
Vinstrup/Markleddet NØ 0 V
Dalbyover/Elmelundsvej-Møgelvangsvej-Bavnehøjvej 1 J
Vindmølleparken, Dalbynedervej ½ G
Havndal: Vellinggårdsvej-Jydestien V 0 G
Havndal/Søndervej-Trudsholm-Nebstrup-Norup-Å Mølle 7 G
Å Mølle-Hadsund Syd A
Hadsund Syd: Mariagervej-Banevej ½ G

Randers Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Energikajen 0 SG
Kulholmsvej 0 SG
Kulkajen 0 SG
Kornkajen 0 SG
Øst for Strømmen Station-Grenåvej ½ SV
Grenåvej-Tronholmen ½ S

Randers-Ryomgård redigér

Strækning Km Kode
Strømmensbro S ½ A
Randers S-Strømmen-Romalt-Volkmølle-Uggelhuse-Floes-Allingåbro 19 S
Allingåbro: Stationen-emballagefabrikken 0 J/A
Allingåbro: Emballagefabrikken-Broagervej 0 J/A
Banestien Allingåbro-Ryomgård Allingåbro/Broagervej-Auning/Vestergade A
Auning Station 0 G
Banestien Allingåbro-Ryomgård Auning Station S-Energivej ½ A
Banestien Allingåbro-Ryomgård Auning/Energivej-Pindstrup/StoregadeHolen G
Banestien Allingåbro-Ryomgård Pindstrup/Storegade/Holen-Marie Magdalene A
Marie Magdalene: Fra banestien til en have 0 G
Ryomgård: SuperBrugsen-stationsarealet 0 SV

Ryomgård-Gjerrild-Grenaa redigér

Strækning Km Kode
Gjerrildbanestien Ryomgård-Kærende G
Frederikslundvej N ½ V
Gjerrildbanestien Nimtofte Camping-Ramten 4 G
Gjerrildbanestien Stenvad-Hytten G
Gjerrildbanestien Hytten-Tranehuse Station G
Gjerrildbanestien Tranehuse-Glesborg Kær V 3 G
Gjerrildbanestien Glesborg Kær Ø-Hemmed Møllevej G
Gjerrildbanestien Hemmed Kirkevej-Stokkebro 5 G
Gjerrild Vandrerhjem-Rødeled Vej 1 G
Sandsporet-Tornled Station 1 G
Tornled-Veggerslev ½ G
"Tyskerbanen": Stokkebro NV-Gjerrild Nordstrand S G
Det krumme spor Korsgade-Djursgade 0 G
Forbindelsessporet: Tulipanvej-Åstrupvej 0 G
Forbindelsessporet: Korsgade-Djursgade 0 G
Forbindelsessporet: Øster Alle-Kølvej 0 G

Grenaa Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Grenaa: N.P. Josiassens Vej-Bredstrupvej 4 S
Grenaa: Grønnegade-Kattegatvej ½ S

Ebeltoft-Trustrup redigér

Strækning Km Kode
Gravlevstien Ebeltoft/Vibæk Skovvej-Dråby-Skærsø-Gravlev 8 G
Hyllested: Dæmningen ½ G
Hyllested: Stokbækvej-Stormosevej 0 J
Balle: Ø for Søndervang 0 V/A
Balle: Søndervang/Mejerivej-Vestergade ½ G
Lykkesholm S-Abildgårdsvej 35 G
Abildgårdsvej: 26-28 NV ½ J
Århusvej 215 S ½ J
Trustrup: Århusvej-Lyngbyvej ½ G

Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro redigér

Strækning Km Kode
Kjellerupstien Lysbro/Herningvej-Hvinningdal-Øster Bording/Øster Bordingvej A
Kjellerupstien Sinding Hovvej-Skægkær/Skægkær Banevej A
Kjellerupstien Skægkær/Sindingvej-Lemming/Lemming Brovej A
Lemming Station-Hinge Station 3 J
NØ for Lundmosevej og parallelt med den 0 J
Kjellerup/Skovbrynet Ø ½ V
Kjellerup: Skovbrynet-Træengen ½ G
Kjellerup: Træengen-Jernbanegade ½ A
Sjørslevvej S (Bakkeskov) ½ J
Østervandetvej V 0 G

Aarhus-Hammel-Thorsø redigér

Strækning Km Kode
Dæmning med udsigt over banegraven i Aarhus 0 J
Viby: Rosenholms Alle-Åhave Parkvej ½ J
Viby: Fra Damager Kollegiet til Damtoften ½ J
Viby: Damtoften-Aarhus Syd motorvejen 0 G
Viby: Norringholmsvej-stikrydset Ø for Døde Å 0 J
Brabrandstien fra stikrydset Ø for Døde Å til skoven ½ A
Stautrup: Fra den østlige ende af skoven til Bispevej 1 J/A
Stautrup/Bispevej-Constantinsborg trinbræt 3 G
Fra Constantinsborg trinbræt til en mark 0 J
Ø for Ormslev stationsby 0 J
Fra E45 til Edelhofvej trinbræt 1 V
Harlev/Rødlundvænget-Lillering Skov ½ J
S for Hørslevvej langs Mjøn ½ V/G
Skovby: Schødtsmindevej-Wedelslundvej 1 G
Galten/Smedeskovvej NØ 0 J
Låsby Stationsby: Langs Kjærlingsvej 0 J
Indkørsel SV for Røgenvejen 0 G
Farre Mark/Lyngholmvej 20-Viborgvej 1 G
Hammel: Under Fuglebakkevej og gennem Hammel Skov 1 G
Fra Hammel Skov til Guldsmedevej ½ J

Aarhus-Randers: Laurbjerg-Langå redigér

Strækning Km Kode
Laurbjerg/Brogesvej-Langå/Den gamle Gudenåbro A
Langå: Den gamle Gudenåbro-Skovkrogen 0 G

Aarhus-Randers: Stevnstrup-Neder Hornbæk redigér

Strækning Km Kode
Stevnstrup/Skovbrynet-Nørreå ½ V/G
Fladbrovej 85 SV 0 V/G
Fladbrovej 85 NØ 0 V/G

Laurbjerg-Silkeborg redigér

Strækning Km Kode
Laurbjerg/Ådalsvej-Lilleå 0 G
Natursti "Gjernbanen" Lilleå-Bøstrup-Thorsø/Sallvej 11 A
Natursti "Gjernbanen" Thorsø/Torvet-Grølsted-Fårvang-Horn-Gjern-Sminge-Resenbro/Smingevej 18½ A
Resenbro:Dybdalen-Dybdalsvej 31-33 0 J
Gjernstien Resenbro/Dybdalsvej 31-33-Silkeborg/Christian 8's Vej 6 A

Silkeborg Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Drewsensvej-Christian 8's Vej 0 S
Christian 8's Vej-Åhavevej ½ G

Horsens-Bryrup-Silkeborg redigér

Strækning Km Kode
Horsens/Hjortevej ½ G
Bryrupbanestien Horsens/Skanderborgvej-Kærgårdsvej 2 A
Lund: Silkeborgvej-Toftevej 1 G
Lund: Toftevej V 0 G
Lund: DagliBrugsen-Enghavegårdvej 0 G
Lund: Silkeborgvej-Vintenvej ½ A
Bryrupbanestien Lund/Vintenvej-Lundum/Torpvej 3 A
Bryrupbanestien Lundum Station-Stenbjerg-Østbirk/Sattrupvej S A
Bryrupbanestien Østbirk: Skolegade-Ydingvej ½ A
Bryrupbanestien Østbirk/Rydalvej-Vestbirk Station 1 A
Bryrupbanestien Vestbirk/Birknæsvej-Gammelstrup-Tønning/Skolebakken 5 A
Bryrupbanestien Tønning Station-Brædstrup A
Brædstrup: Søndergade Ø 0 G
Bryrupbanestien Brædstrup/Grædstrupvej-Rodvigsballe-Slagballe-Vinding Station 6 A
Bryrupbanestien Vinding/Burgårdevej-Bryrup/Rolighedsvej 3 A
Bryrup/Hovedgaden-Vrads/Lystrupmindevej 4 S
Bryrupbanestien Vrads/Lystrupmindevej-Fogstrup-Them-Virklund/Horsensvej 12½ A
Bryrupbanestien Virklund Station-Ørnsø-Silkeborg/Søndre Ringvej 4 A

Lund-Thyregod redigér

Strækning Km Kode
Lund: Stationsområdet-Amelies Vej 0 G
Rask Mølle: Fra Peter Hansens Vej mod Ø ½ J
Uldum: Lilleå NØ 0 A
Uldum: Fasanvej-Solsortevej 0 G
Springbankevej SØ ½ V
Hårsbjerg Plantage overskæring Ø 1 V
Hårsbjerg Plantage overskæring V 1 J
Vesterlundvej 74 Ø 0 J
Vesterlundvej 74-Odderbæk 0 V
Odderbæk-Odderbækvej 0 J

Rask Mølle-Ejstrupholm redigér

Strækning Km Kode
Stikvej fra Boringvej mod Raskvej 0 G
Gammel Ålevej-Åle rensningsanlæg 2 G
Klovborg: Sandvadvej-Nygårdsvej 0 G
Klovborg: Stationen-Malundvej 1 G
Ø for stikvejen til Horsensvej 73-75 0 J
Nørre Snede: Genbrugsstationen-rute 13 0 G
Nørre Snede: Rute 13-Falkevej ½ G
Nørre Snede: Grønnegade-Kløvervej ½ G
Omfartsvejen-stikvejen til Brandevej 18 G
V for stikvejen til Brandevej 18 ½ V

Horsens Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Grønlandsvej-Sønderbrogade ½ S
Sønderbrogade-Claus Cortsens Gade ½ G
Claus Cortsens Gade-Horsens Station 0 S

Horsens-Odder redigér

Strækning Km Kode
Horsens/Næsset-Husodde-Strandskoven 3 G
Strandskoven-Stensballegård Golfbane 0 J
Brakør N-Haldrup/Oddervej G
Haldrup:Troldumhøjvej-Møllebæk 0 J
Søvind: Toftumvej-Humleballesti S 0 G
Søvind: Humleballesti N-Humleballe ½ A
Langs Søvind Bæk ½ V
Tendrup Vestermark-Hundslund/Langgade 1 J
Hundslund-Åkjær natursti Hundslund/Guldagervej-Oldrup-Bilsbæk-Åkær/Horsensvej J
Ørting: Alrøvej-Gyllingvej 1 A
Rodsteensejevej SØ-Odder/Kløvermarksvej G

Odder-Hov redigér

Strækning Km Kode
Odder: Lundevej-Randlevvej 1 A
Ø for Randlevvej 0 V
Neder Randlev V ½ G
Neder Randlev Ø 0 J
Bovlstrup: Eriksmindevej-Stationsvej 1 A

Horsens-Juelsminde redigér

Strækning Km Kode
Dallerup Skov Ø for Ørnstrupvej 1 J
Indkørsel Brå Møllevej 12 0 G
Over Bråskov Bæk ½ G
Over Urlev Å NV for Bråskov 0 G
Juelsminde/Lupinvej NØ 0 A

Sydjylland redigér

Varde-Grindsted redigér

Strækning Km Kode
Varde Station-stikvej til Gellerupvej ½ A
Varde: Stikvej til Gellerupvej-indkørsel til Gellerupvej 104 1 G
Varde: Indkørsel til Gellerupvej 104-Østre Omfartsvej V ½ SV/J
Næsbjerg: S for Krovej 4 0 G
Næsbjerg: Knoldeflodvej-Møgelbjergvej ½ J
Nordenskov/Heagervej SV ½ A
Nordenskov/Heagervej SV 0 J
Nord for Abildhede ved teltplads ½ G
Ansager: Sønderbro-Grødevej 0 G
Ansager: Grødevej-Lindegade ½ A
Ansager: Åvænget-Vibevej 0 A
Mølby Plantage 0 G
Bro og dæmning over Grindsted Ådal 0 V
V for Eg Mosevej 0 G
Ø for Urup Kirkevej ved Eg Station 0 J
Grindsted: Grønningen-Tårnvej 1 A

Vejle-Vandel-Grindsted redigér

Strækning Km Kode
Bindeballestien Vejle: Aagade-Vejledalen A
Bindeballestien Vejle: Vejledalen-Buldalen A
Bindeballestien Vejle: Buldalen-Vandrehjemmet A
Bindeballestien Bredstenvej-Haraldskær Fabrik Ø 3 A
Bindeballestien Haraldskær Fabrik V-Vingsted/Vingstedvej A
Bindeballestien Vingsted/Kjeldkærvej-Ravning 2 A
Bindeballestien Ravning-Lihmskov-SlotsbjergvejV G
N for Slotsbjergvej 0 V/G
Bindeballe Station 0 S
På østsiden af Springbjergvej SØ for Springbjerglund 1 V
Hærvejen S-Hærvejen NØ 1 J
Randbøl Kirke SV-Vandel/Gyvelvej 2 J
Nordre Kirkevej Ø-V 1 J

Grindsted-Bramming redigér

Strækning Km Kode
Grindsted/DuPont-Krogager-Tofterup-Agerbæk-Glejbjerg-Vejrup-Vester Bjerndrup-Bramming Station Ø 40 SV

Grindsted-Kolding redigér

Strækning Km Kode
Grindsted Å-Plagborgvej 0 V
Grindsted/Plagborgvej-Fugdal-Boldingvej 4 A
Hejnsvig: Stationen-Billundvej 0 J
Hejnsvig: Østerbo-Rogusavej ½ G
Hejnsvig: Klodhøjvej-Østermarksvej 0 J
Hejnsvig/Østermarksvej SØ ½ J
Ørnsbjergvej SØ 0 G
Kolding Landevej P-plads-Fromssejr Plantage-Vorbasse/Nørrebyvej 4 G
Vorbasse/Østergade 45 NV 0 J
Fittingvej SV ½ J
Fitting Stationsvej SØ 0 J
Tværvej S ½ J
Hamborggårdvej Ø 0 V
Tranestien Gesten: Gesten Kærvej-stationen-Stilundvej G
Gesten Mose-Lunderskovvej 0 V
Lunderskovvej-Veerst/Kronborgvej 1 G
Veerst-Hundsholt Natursti Veerst Station Ø-Hundsholtvej J[4]
Ferup Station Ø 0 J
Ferup/Harager V 0 J
Troldhedestien Ferup/Harager Ø-Dybvadbro-Bramdrupdam-Bramdrupskov-Kolding/Parkskolen 10 G

Gesten-Vejen redigér

Strækning Km Kode
Gesten/Hovedgaden 29A indkørsel 0 G
Vejen/Park Alle NØ ½ J
Vejen: Park Alle SV-stationen 1 G

Kolding-Egtved redigér

Strækning Km Kode
Kolding: Parkskolen N-Troldhedevej 0 G
Kolding: Troldhedevej-Nordre Ringvej 0 A
Kolding: Ternevej-Falkevej 0 G
Kolding/Skovvangen NØ 0 G
Banestien Kolding: Kolding Sygehus-Kolding Gymnasium ½ G
Banestien Kolding: Kolding Gymnasium-Kolding Golfklub ½ G
Bramdrupdam/Sønderlunden NV 0 J
Bramdrupdam: Sønderholmsvej-N for Troldhedestien ½ V
Almind: Almind Frø-Kongsholm ½ G
Hovedvejen V-Hauerballe SØ J
Viuf: Nørregade-Viuf Stationsvej 49 ½ G
Viuf Stationsvej 49 mod V ½ J
Varmkær-Egelandsvej ½ G
Gravens/Bramdrupvej-Brakkervej 1 A
Brakkervej-Brakker Station J
Brakker Station-Venborgvej 1 G
Egtved/Smalfort Ø ½ G

Kolding-Hejlsminde redigér

Strækning Km Kode
Stenderupvej (stendyssen) SØ ½ J
Skamlingvejen (autolager) 0 A
Bjert: Binderup Mølleå-Bjert Station 0 G
Grønninghoved: Nederbygade NØ 0 J
Sjølund: Sydbanen 0 J
Hejls: Børnehuset-Ved Præstegården 0 G
Hejls: Ved Præstegården-Muldtofte 0 A
Natursti Hejlsminde: Hejls Stationsvej-Hejlsminde/Banedæmningen 2 G

Kolding-Vamdrup redigér

Strækning Km Kode
Kolding: Tvedvej-Kaprifolievænget 1 G
Kolding: Agtrupvej-Brændkjærgade ½ G
Vadsbrovej Ø 0 V/J
Vadsbrovej V ½ G
Ødis Kroge/Mosbjergvej NV ½ J
Ødis Krogevej 2 SØ 0 G
N for Ødis Sø mod Ø ½ G
Gåskær Tværvej NV 0 V/G
Kongeåen-Gåskærvej 0 J

Sønderjylland redigér

Vojens-Flyvestation Skrydstrup redigér

Strækning Km Kode
Vojens Station-Lilholtvej 3 S

Vojens-Haderslev redigér

Strækning Km Kode
Vojens Station-Styding-Hammelev-Strengløkke-Haderslev Vest-Haderslev By 13 S
Haderslev Havnebane: Nørregade-Gasværksvej 1 J

Haderslev-Christiansfeld redigér

Strækning Km Kode
Haderslev: Fjelstrupvej-Vesterrisvej ½ G
Haderslev/Vesterrisvej V for nr. 40 ½ A
Vesterris-Neder Åstrup ½ G
Over Åstrup: Juhlsmindevej-Nygårdvej 1 J
Langs sydsiden af Vonsbækvej Nygårdvej-Gymosevej ½ G
Gymosevej ½ A
Gymose-Fjelstrupvej ½ G

Haderslev-Vojens-Gram-Arnum redigér

Strækning Km Kode
Pamhule Skov ½ J
Jernhytvej-Vojens/Søndre Ringvej 1 G
Fra Øster Lindet/Lindevej til enden af skoven NV for Tøndervej 1 G
Gennem Kofenne SØ for Vester Lindetvej til Billeslundvej 1 G
Skovbrynet-Gram Å ½ J
Gram: Åvej-Torvegade ½ A

Gram-Rødding redigér

Strækning Km Kode
Fra Gram Lergrav til den nordlige ende af Storskov 1 G
Hindballevej S 0 V
Dæmning over Brændstrup Bæk ½ G
Brændstrup/Timekær-Hundebølvej 1 G
Vest for Gram Landevej NV for Gustenborg ½ A
Fra Gram Landevej N for Kimeled til Rødding/Søndergyden G

Haderslev-Årøsund redigér

Strækning Km Kode
Haderslev/Rugager-Eskær 1 G

Haderslev-Skodborg redigér

Strækning Km Kode
Ejsbølvej Ø-Moltrup Landevej 1 G
Moltrup Landevej N 0 J
Kastvrå/Kastvråvej-Gammel Kastvråvej ½ J
Jels: Jarlsvej-Overbygade ½ G

Ustrup-Skærbæk redigér

Strækning Km Kode
Over Jerstal: Skaus Vej-jernbanen ½ G
Dæmning gennem Mandbjerg Skov 1 G
Kærlighedsstien Toftlund Søndergade-Svinget ½ G
Toftlund Skov-Toftlund Å ½ G
Ullemølle-Brøns Å ½ J

Rødekro-Aabenraa redigér

Strækning Km Kode
Rødekro Station-Rise/Ringvej 1 SV
Rise/Ringvej-Aabenraa/Jernbanegade S
Aabenraa Havnebane: Jernbanegade-Reberbanen 0 S

Rødekro-Løgumkloster-Bredebro redigér

Strækning Km Kode
Hellevad: SV for Langagergård ½ G
Bredebro: Aaspe-Langagervej ½ G

Aabenraa-Løgumkloster redigér

Strækning Km Kode
Knapstien: Aabenraa/Jørgensgård-Knappen-Stollig/Kongensgade G
Genner/Gl. Bane 1 G
Øster Løgum/Fabriksvej 2 Ø 0 G
Hovslund Stationsby SØ: Ø for Oksevejen 0 G

Aabenraa-Gråsten redigér

Strækning Km Kode
Aabenraa: Fjordvej-Posekærvej ½ A
Styrtom Bygade/Styrtom Skovvej SØ 0 G
Styrtom/Flensborgvej V 0 V
Sønder Hostrup Østergade NØ for nr. 48 ½ G
Gråsten: Sønderborg Landevej-Kongevej 1 G

Tønder-Højer Sluse redigér

Strækning Km Kode
Tønder/Nordre Landevej NV 0 G
Møgeltønder/Midtfeldtvej Ø 0 G
Højer Sluse/Slusevej-Havnevej 0 G

Tønder-Tinglev redigér

Strækning Km Kode
Tønder/Carstensgade-Rørkær-Jejsing-Bylderup/Surreroj 14½ S
V for Hedsvej-V for Duborgvej SV

Tørsbøl-Padborg redigér

Strækning Km Kode
Holbøl/Kongenshøj V 0 G
Tøndervej N 0 V
Tøndervej-Smedeby/Granvænget ½ G
Smedeby/Padborgvej-Padborg/Padborgvej G

Vester Sottrup-Skelde redigér

Strækning Km Kode
Broager: C.H. Clausens Vej-Banestien 0 J
Banestien Broager/Banestien-Dynt/Krammarksvej G
Dynt/Krammarksvej SØ 1 V

Sønderborg Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Sønderborg:Ulvedalen-Sønderbro ½ A

Sønderborg-Skovby redigér

Strækning Km Kode
Sønderborg:Kongevej-Sundsmarkvej ½ G
Over Tandslet: Idrætspladsen-Tandsryd SØ ½ A
Lysabild: Nørregade-Lysabildgade ½ A

Lille Mommark-Mommark Færge redigér

Vollerup-Nordborg redigér

Strækning Km Kode
Augustenborg: Inderhavstien Banegårdsgade til Ø for Krum-Om 1 A
Asserballe Station 21-Hundslev/Skovvej 1 G
Havnbjerg: Skolevej-Piledamsvej 0 G
Havnbjerg: Piledamsvej-Bøgevej ½ J
Nordborg: Ringvej-Stationsvej 0 A

Sønderborg-Mommark Færge redigér

Strækning Km Kode
Sønderborg: Hilmar Finsens Gade-Goethesgade 0 J
Sønderborg: Goethesgade-Ringgade ½ A
Sønderborg: Grundtvigs Alle-Sundsmark-Augustenborg Landevej A
Spang-Vollerup/Egelykke A
Vollerup: Egelykke-Klinting ½ G
Vollerup: Klinting Ø 0 V
Tandslet/Tandsgårdvej V 0 G
Sarup/Sarupvej NØ ½ G

Fyn og Langeland redigér

Nyborg-Knudshoved-Slipshavn redigér

Strækning Km Kode
Knudshoved Station-Molehovedet ½ G
Knudshoved Station-Slipshavn ½ G

Middelfart-Strib redigér

Strækning Km Kode
Fra Odensevej N forbi Middelfart gamle station ½ A
Langs Strandvejen 0 V
Rudbæksbanke 0 A

Middelfart Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Middelfart station-Odensevej ½ S
Odensevej-Gl. Banegårdsvej ½ A
Gl. Banegårdsvej-Tværgade 0 G
Tværgade-Havnegade ½ A

Odense-Bogense redigér

Strækning Km Kode
Søhusstien Odense/Rugårdsvej-Tarup Engvej 1 A
Søhusstien Tarup/Rugårdsvej-Næsby/Bogensevej A
Søhusstien Næsby/Banevænget-Søhus/Grolykkevænget 1 A
Søhusstien Søhus: Grolykkevænget-Søhusvænget ½ A
SØ for Allesøvej 119 1 J
N for Allesøvej over bæk 0 J
Beldringe-Lunde G
Lunde Station NØ 0 J
Otterup: Rødevej-Åkandevej ½ G
Otterup: Gartnervænget-Banepladsen 0 A
Otterup: fra Fabriksvej mod NV langs Skydebanevej 0 A
Otterup: NV for Havesvinget 0 V
Gyrupvej V 0 V
Uggerslev: Uggerslevvej-Svinget ½ J
Uggerslev/Rolighedsvej Midt 0 J
Uggerslev/Kræmmergyden V 0 G
Bare Brændstrup NV-Skamby/Stationsvej ½ J
Fjællebro Huse/Fjællebrovej 0 G
Slagstrup/Slagstrupvej V 0 G
Bogense: Langs Kristianslundvej 0 J
Bogense: NV fra Kristianslundvej ½ G
Kærlighedsstien Otterup Roebane Nistedvej-Damløkkevej ½ A

Odense-Brenderup-Middelfart redigér

Strækning Km Kode
Langesøstien Odense/Stadionvej-Snestrup-Villestofte/Tyrsbjergvej 4 A
Langesøstien Villestofte/Vesterløkken-Korup/Åbakkevej Ø A
Slukefter: Havtornvænget-Søbakkevej 0 A
Sølykkeholm/Pederstrupvej-Blæsbjergvej NV 2 G
Langesøvej-Morud/Idrætsvej G
Morud: Plantagevænget-Tokkerodvej 1 A
Viadukten under Bogensevej V for Gamby 0 J
Nymarksvej Ø ½ G
Kærsgårdsvej SØ-Brenderup/Stationsvej 2 G
N for Vejrupvej 0 V
Kustrup: Vandmøllevej-Bogensevej 0 J
Bogensevej: landevejen-lossepladsvejen 0 V
Lossepladsen-Røjle Bygade 1 G
Røjle/Fabrikvej-Fynske Motorvej 3 G

Brenderup-Bogense redigér

Strækning Km Kode
Brenderup/Fruerhøjvej-Holse Stationsby/Bogensevej 2 G
Holse Station NØ ½ G
Holse/Broskov-Slettemose Skovs østlige skovbryn J
Sandholtvej SV 0 J
Bogense/Odensevej S ½ V
Bogense: Ved Diget-Enggade V ½ A

Odense-Kerteminde-Martofte redigér

Strækning Km Kode
Odense: Grønlandsgade-Ejbygade 2 A
NV for Gillestedvej i Odense 0 A
NØ for Biskorupvej SV for Odense Å 0 J
Seden/Helsted-Bullerup/Lunden ½ A
Bullerup: Kærhaven-Ved Møllen ½ A
Bullerup/Ved Møllen-Agedrup/Agedrupvej ½ G
Stikvej til Munkebovej-Trællerup trinbræt-Ørnfeldtvej 3 G
Parallelt med Hindsholmvej SV for Salby ½ G
Fra Fynshovedvej S for Mesinge til DalbyMosegårdsvej A
Dalby//Hersnapvej-Hersnap trinbræt-Kirkebro trinbræt-Martofte/Enghavevej 3 A
Martofte: Enghavevej-Slippen ½ G

Tommerup-Assens redigér

Strækning Km Kode
Tommerup-Knarreborg-Kivsmose-Nårup-Holtegårde-Glamsbjerg-Koppenbjerg-Flemløse-Høed-Ebberup-Kærum-Assens 28½ S
Assensbanens km 27,3-Stejlebjerg (cellulosesporet) ½ SV

Fruens Bøge-Nørre Broby-Faaborg redigér

Strækning Km Kode
Fruens Bøge/Skovalléen-Dalum Papir 1 S
Sankt Klemens/Sankt Klemens Vej-Norddalen ½ G
Nørre Søby/skovvejen i Dyrehave mod NV ½ J
Nørre Søby/Radbyvej NV ½ V
Ståby/Kærhaven NØ ½ G
Ernebjerg holdeplads S 0 V
Håstrup: Skånemosegyden-Faldsledvej 0 G
Gennem Håstrup Skovhaver og Hanneslund 1 J
Svanninge/Kukkenbjerg SØ 0 J
Faaborg: Sygehusstien-Kildetoften ½ A

Ringe-Faaborg redigér

Strækning Km Kode
Ringe/Ørbækvej-Boltinggård-Espe-Højrup-Hågerup-N for Korinth Station 16½ A
N for Korinth Station-Grønderup-Pejrup-Katterød-Faaborg 12½ S

Ringe-Nyborg redigér

Strækning Km Kode
Ringe/Jernbanegade NØ ½ J
Blaakærvej SØ 1 J
Ørbæk: Banestien Odensevej-Stationsvej 0 A
Svalehøjvej SV ½ V
Nyborg: Lindenborgvej 5 SV-Odensevej G

Svendborg-Faaborg redigér

Strækning Km Kode
Svendborg/Poul Smeds Vej NØ 0 G
Svendborg/Wiggers Park-Povlinelund mark 2 G
Vester Skerninge/Industrivej-Ulbølle/Bystævnevej 1 A
Ulbølle/Nyvej V 0 G
Vester Åby: Fra Ideals P-plads til Bøgebjergvej 0 G

Svendborg-Nyborg redigér

Strækning Km Kode
Svendborg/Nyborgvej-Christiansminde-Egenappevej N 4 G
Nyborgvej N-Skårup/Vesterled ½ G
Skårup: Kærlighedsstien Traverskiftet N-Åbyvejen N ½ G
Hesselager/Fruens Alle V-Galdbjerg Kohavevej ½ G
Langå: Bro fra Gl. Landevej over Byvejen 0 G
Øksendrup/Anhof Alle N ½ J
Kogsbøllevej S og N 1 G
Kogsbølle V 0 G
Bynkel/Blankenborgvej S ½ J
Vindinge/Åvej SØ-Nyborg/Gammel Vindingevej G
Nyborg: Gammel Vindingevej-Kastanievej ½ A
Nyborg: Akacievej-Strandvejen 1 S
Sidespor fra Akacievej til Nyborg oliehavn ½ S

Svendborg Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Tidligere C.A. Jensens Vej 0 A
Nordre Havnevej-Ærøfærgen ½ A

Rudkøbing-Bagenkop redigér

Strækning Km Kode
Banestien Rudkøbing: Ringvejen-Viebæltet 0 A
Skrøbelev/Spodsbjergvej SØ 0 V
Lindelse/Vævergyden NØ 0 A
Fra Blandebjerg (rute 305) til en baghave på Bregnevej i Lindelse 1 J
N for Kædeby: Humblevej 31-33 0 V
Bagenkop: Fredsbjergvej-Stationsvej 0 G
Bagenkop havnespor: stationen-Skolegade 0 G
Bagenkop havnespor: fra Skolegade mod NV 0 J

Skrøbelev-Spodsbjerg redigér

Sjælland redigér

Korsør-Halsskov redigér

Strækning Km Kode
Korsør: Dyrehovedgårds Alle-Skovbrynet G

Hørve-Værslev redigér

Strækning Km Kode
Hovvejen Ø ½ V
Bjergesøstien Ø ½ J
Bjergesø V 0 V
Alleshavevej SØ 0 J
NØ for Kaldred Station 0 J
NØ for Eskebjergvej 0 V

Høng-Værslev redigér

Strækning Km Kode
Høng Station-Gørlev Station S
Værslevstien[5] Gørlev/Østerled-Store Fuglede Stationsby-Jerslev-Forsinge-Værslevvej 14 G
Værslevvej-Værslev Station J

Slagelse-Næstved redigér

Strækning Km Kode
Slagelse Station-Herluf Trollesvej NV ½ S
Fodsporet Slagelse/Herluf Trollesvej NV-Sludstrup-Flakkebjerg-Dalmose-Sandved-Hyllinge-Fodby-Rute 22 V 32½ A
Fodsporet Rute 22 Ø-Næstved/Herlufsholm Alle A
Næstved: Herlufsholm Alle S ½ A

Dalmose-Skælskør redigér

Strækning Km Kode
Dalmose: Dalmose Station-Østervej NØ ½ J
S for Dalmose: Østervej NØ-Fodsporet ½ G
Fodsporet Dalmose-Sønder Bjerge-Tjæreby-Skælskør stationsterræn 10½ A
Skælskør stationsterræn ½ G

Skælskør Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Skælskør stationsterræn-Spegerborgvej 0 J
Spegerborgvej V 0 V
Havnevej Ø-V 0 S

Militærsporet i Næstved redigér

Strækning Km Kode
Vest for Herlufsholm Svømmehal 0 J

Næstved Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Midt i Farimagsvej Ø for Ringstedgade 0 S
Svinget fra Havnegade til Fabriksvej 0 J
Langs Havnegade 0 J
Svinget fra Havnegade til Vestre Kaj 0 J

Sorø-Vedde redigér

Strækning Km Kode
Sorø: Stationspladsen-Holbergsvej 2 G
Sorø: Ringstedvej-Ottesvej 1 G
Sorø: Nordmarksvej-Søbredden 0 J

Køge-Ringsted redigér

Strækning Km Kode
Køge: Emilievej Ø-Pedersvej ½ G
Køgehallerne-Køge Å 2 G
Lellinge: Grønnevej-Baneledet ½ G
Ø-V i Græsmark Skov V for Lellinge 1 G
Vemmedrup/Vindegårdsvej V-Bjæverskov/Lidemarksvej A
Bjæverskov SV-Vollerslevvej 1 G
N-S parallelt med Hulegårdsvej 300 m V ½ G

Ringsted-Hvalsø-Frederikssund redigér

Strækning Km Kode
Under Rønnedevej-Dyssegårdsvej Ø S
Ringsted/Østre Ringvej V 0 J
Kærehave Ø 0 V
Jordemodervej S ½ G
Vigersdal N 0 V
Ortved/Roskildevej S 0 J
Nebsmøllevej V 0 V
Jystrup/Bakkehusene N 0 J
Jystrup: V for Skjoldenæsvej mellem tennisbanerne og Mortenstrupvej ½ G
Langs hul 2 på Skjoldenæsholm Golf Centers Old Course ½ V
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm-Højbjergvej S
I Højbjerg Skov N for Sporvejsmuseet ½ G
N for Nordvestbanen Ø for Hvalsø Station ½ J
Hvalsø: Gennem viadukten under Trebiens Alle 0 J
Kirke Hyllinge: Sæbyvej-Elverdamsvej ½ V
Skibby: Høj dæmning Hovedgaden-Hanghøjvej, tilgængelig fra Aldis P-plads ½ J
Skibby Genbrugsstation-Bonderupvej ½ G
Bonderupvej N ½ G
Baunehøjgårdsvej SØ-Roskilde Fjord 2 G

Roskilde-Kalundborg: Vest for Hvalsø redigér

Strækning Km Kode
Mod vest fra Åsvejen 28 ½ J

Hillerød-Harløse-Skævinge redigér

Strækning Km Kode
Banestien Hillerød: Stationen-Frederiksgade 1 A
Banestien Hillerød/Trollesminde Alle-primærrute 16 Ø 2 A
Banestien Primærrute 16 V-Ved Freerslev Hegn 0 A
Langs det nordlige skovbryn i Freerslev Hegn 1 J
Sidesporet Borup trinbræt-Borup ½ G

Farum-Slangerup redigér

Strækning Km Kode
Farum Lillevang/Gl.Jernbanevej G
Lynge/Langkæret Ø 0 G
Uggeløse Skov/Jernbanevej ½ G
Lindholmvej-Slangerup Overdrev ½ G

Nærumbanen redigér

Strækning Km Kode
Lyngby: Peter Rørdams Vej-Birkholmsvej N 0 A
Grisestien Nærum Hovedgade-Vedbæk/Trørødvej N A

Den Grønne Sti (Frederiksberg) redigér

Strækning Km Kode
Mod NØ fra Valby Langgade Ø for Carl Th. Dreyers Vej 0 A
Den Grønne Sti Roskildevej-Åbuen A

Nørrebroruten redigér

Strækning Km Kode
Nørrebroruten Åbuen-Tagensvej A

Frihavnsjernbanen redigér

Københavns Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Islands Brygge fra Langebro til Bryggebroen 1 SG/A[6]
Islands Brygge fra Bryggebroen til Vilhelm Buhls Gade 1 SG[7]
Mod SØ fra Klaksvigsgade til Ørestads Boulevard ½ A
Ø for Ørestads Boulevard til Amagerbrogade 1 G

Amagerbro-Dragør redigér

Strækning Km Kode
Amagerbrogade-Vermlandsgade ½ G
Vermlandsgade-Prags Boulevard 1 S
Prags Boulevard-Øresundsvej langs vejen Ved Amagerbanen 1 A[8]
Banestien vest for Dragør ½ G
Banestien inde i Dragør ½ A

Næstved-Præstø-Mern redigér

Strækning Km Kode
Laugstien Næstved/SØ for Østre Kirkegård-Rønnebæk/Præsteengen 1 A
Banestien Rønnebæk: Duesvej N-lerdueskydebanen 1 G
Brandelev Stationsvej V-Ø 1 G
Snesere Torpvej SØ ½ G
Tappernøje/Teglvej S-Smidstrupvej SØ ½ G
Broskovvej NV ½ G
Faksinge Skov 1 G
Præstø/Ny Esbjergvej-Tubæk Møllevej ½ A
Skibinge trinbræt 0 G
Lydehøjvej N-S ½ V

Vordingborg-Kalvehave redigér

Strækning Km Kode
Nordhavnsstien Vordingborg: Færgegårdsvej-Nordhavnsvej V ½ A
Bakkebøllestien Vordingborg/Nordhavnsvej Ø-Nyråd/Hjortevænget G
Bakkebøllestien Nyråd:Hjortevænget-Vintersbølle Skole 1 A
Bakkebøllestien Vintersbølle: Skolen-Lergravvej ½ G
Fra Viemose/Søndre Led mod SØ gennem Viemose Skov ½ G
Viemose Skov S ½ V

Lolland-Falster redigér

Nykøbing Falster Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Nykøbing F: Brovejen-Fejøgade ½ S

Nykøbing F-Gedser redigér

Strækning Km Kode
Nykøbing F-Væggerløse-Marrebæk-Fiskebæk-Gedesby-Gedser 22½ S

Lollandsbanen: Nykøbing F-Ø. Toreby redigér

Strækning Km Kode
Sundby/Dæmningen 0 A
Sundby/Eggertsvej Ø 0 G

Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted redigér

Strækning Km Kode
Stubbekøbing: Remiserne-Skytteforeningen ½ G
Rodemindesvej 2 ½ G
Horbelev/Stengårdsvej S ½ J
Sønder Vedby Skovhuse/Grønsundvej-Nykøbing F/Østre Alle 2 A
Nykøbing F/Ved Kohaven Ø 0 G
Øster Toreby Station-Raaco 0 S
Toreby/Gl.Landevej-Flintinge/Møllevej G
Flintinge/Møllevej S 0 V
Flintinge Station S 0 V

Sakskøbing Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Sakskøbing: Ellekildevej-Brogade ½ A

Maribo-Bandholm redigér

Strækning Km Kode
Maribo Station-Bandholm Havn 7 S

Maribo-Rødbyhavn redigér

Strækning Km Kode
Maribo/Brovejen N 0 V
Jernbanestien Lolland: Rødbyvej-Søholtvejen-Bursø-Holeby-Højbygård-Rødby-Vennersminde-Rødbyhavn 17½ G

Maribo-Torrig redigér

Strækning Km Kode
Skovhusevej SV gennem Nørre Fredskov 1 V

Nakskov Havnebane redigér

Strækning Km Kode
Løjtoftevej-Perlestikkergade 0 S
Rødbyvej-Nybrogade 0 G
Winchellsgade-Sydkajen 0 G
Stationen-Vejlegadebro 0 S

Nakskov-Kragenæs redigér

Strækning Km Kode
Nakskov: Engvej NØ-Tårsvej 1 A
Søgårdsvej SØ ½ G
Utterslev/Gallevej SØ 1 G

Nakskov-Rødby redigér

Strækning Km Kode
Nakskov: Stationen-Falckvænget 0 S
Nakskov: Rødbyvej-Tornskadevej ½ G

Bornholm redigér

Rønne-Nexø redigér

Strækning Km Kode
Østre Jernbanesti Rønne: Gartnervangen Ø-Brovangen SV A
Stavelund-Rønne Golfklub ½ A
Rønne Golfklub-Køllergårde-Nylars-Lobbæk/Jernbanevej 5 A
Lobbæk Hovedgade Ø 1 A
Aakirkeby: Brovangen-Rønnevej 24-28 ½ J
Aakirkeby: Viadukt under Almindingsvej 0 A
Aakirkeby Station 0 A
Aakirkeby: Nexøvej-Lykkesvej ½ G
Pedersker: Ny Østergade-Pedersker Ø ½ G
Mejerigaden-Stensebyvejen Ø ½ G
Gadegårdsvejen Ø 0 V
Balka Strand/Boulevarden-Nexø/Søbækken A

Aakirkeby-Almindingen-Gudhjem redigér

Strækning Km Kode
Rømersdal-Rømersminde SØ ½ G
Rømersminde NØ-Christianshøj trinbræt 1 G
Almindingen: Trehøjevej-Iglemose 1 J
Østerlars: Gamlevældevej-Stavehøl N 2 G

Rønne-Allinge-Sandvig redigér

Strækning Km Kode
Nordre Jernbanesti Rønne: Gartnervangen-Blykobbe-Nyker Hovedgade A
Klemensker Stationsvej-Splidsgård- Skolevej 6 G
Rø Skolevej-Røvej ½ G
Tværs over Døndalen 0 J
Risegaard SV 0 V/G
Bjerregård N ½ G
Tejn Rensningsanlæg-mark ved Solvej G
Allinge: Pilebroen-Stadionvej 1 A
Allinge/Stadionvej-Sandvig/nedkørsel til Strandvejen 1 A
Sandvig: Nedkørsel til Strandvejen-Markvejen 0 G
Allinge Havnebane: Molen-Sverigesvej 0 A
Allinge Havnebane: Sverigesvej-Havnegade 0 G
Allinge Havnebane: Nordlandshallen N-Strandvejen 23 0 A
Allinge Havnebane: Strandvejen 23-Korsbjerg ½ G

Noter redigér

  1. ^ Skagen Havnebane er ikke nedlagt officielt, men Banedanmark giver modstridende meldinger om, hvorvidt den er "driftsklar".
  2. ^ Navnet er misvisende, da stien går på Sæbybanens tracé
  3. ^ Stamsporet til Aalborg Østhavn har været lukket 2012-15, men er genåbnet
  4. ^ Egentlig G, men den bliver ødelagt som cykelsti af hestene
  5. ^ Værslevstien (Webside ikke længere tilgængelig)
  6. ^ Brostensbelægning, spor mellem Langebro og Halfdansgade.
  7. ^ Spor i brostensbelægning langs havnekant og rester langs gaden Islands Brygge.
  8. ^ Bevoksningen på sporet er fjernet, skinner og sveller tages op, så der kan anlægges supercykelsti.

Eksterne kilder/henvisninger redigér