Bruger:Ks/udvikling

Lady justice standing.png


Jura (Retsvidenskab) er videnskaben om lov og ret i bred forstand. Retsvidenskaben kan deles op i de dogmatiske discipliner og de almene discipliner.

Dogmatiske disciplinerRediger

De dogmatiske discipliner beskæftiger sig med gældende ret på deres specifikke områder og udgør langt hovedparten af det juridiske studium. De dogmatiske discipliner kan groft deles op i to hovedkategorier:

  • Privatretten beskæftiger sig med retten mellem private personer (også juridiske personer, som f.eks. selskaber) og har en lang række specialområder, f.eks. familieret, arveret, formueret og selskabsret.
  • Offentlig ret beskæftiger sig med de offentlige myndigheder og disses forhold til borgerne. Specialområder tæller f.eks. forvaltningsret, strafferet og skatteret.

Almene disciplinerRediger

  • De almene retsvidenskabelige discipliner beskæftiger sig primært med tre områder:

Fælles for de almene discipliner er, at de behandler stoffet fra de dogmatiske discipliner bredt og analytisk.

RetsdogmatikRediger


Privatret
øverst til venstre


Offentlig ret


TemaerRedigerFlere vidensfelter

Forfatningshistorie | Koloniernes historie | Krigshistorie | Opdagelsesrejsernes historie | Socialhistorie | Økonomisk historie

Se også: Andre indgange til historien


Generelle betragtninger

Historiefilosofi | Historiebillede | Kildekritik

Se også: Andre indgange til historien

Se ogsåRediger

Eksterne henvisningerRediger