Disambig bordered fade.svg Burhøns viderestiller hertil. For Gnags' album fra 1979, se Burhøns (album)
Høns i bur til produktion af buræg

Buræg er en fællesbetegnelse for æg, der er lagt af burhøns. Ca. 20 % af de æg, der produceres i Danmark kommer fra burhøns.[1]

Definitionen på en burhøne er ikke endelig fastsat[kilde mangler], udover at det er høns, der opdrættes tæt sammen med andre i bure.

Siden 2012 har det i EU været forbudt at holde burhøns i traditionelle bure. Burene har efter 1. januar 2012 skulle være såkaldte "berigede bure". Kravene til berigede bure er følgende:[2][3]

 • æglæggende høner skal have:
  • mindst 750 cm² burareal pr. høne, hvoraf 600 cm² er nytteareal, idet burets højde, bortset fra højden over nyttearealet, overalt bør være mindst 20 cm, og det samlede areal under ingen omstændigheder må være mindre end 2.000 cm²
  • en rede
  • strøelse, der gør det muligt at hakke og skrabe
  • passende siddepinde, hvor der er beregnet mindst 15 cm til hver høne
 • et fodertrug, som kan benyttes uden forhindringer. Dets længde skal være mindst 12 cm multipliceret med antallet af høner i buret
 • hvert bur skal have et passende drikkesystem svarende til gruppens størrelse; hvis der anvendes nipler eller drikkekopper, skal hver høne have adgang til mindst to vandnipler eller drikkekopper
 • for at lette inspektion, indsætning og udtagning af dyr skal der være en gang på mindst 90 cm mellem burene, og der skal være mindst 35 cm mellem bygningens gulv og burene i de nederste etager
 • burene skal være forsynet med passende kloslidningsanordninger.

Burhøns skal ikke opfylde kravene til økologisk landbrugsdrift, hvorfor foderet kan være gensplejsede afgrøder, ligesom der må tilsættes kunstig farve (fx paprika eller pulver fra den gule haveblomst tagetes)[4] til at give gule æggeblommer. Der er ingen krav om vinduer eller frisk luft i staldene.

ReferencerRediger

  Se Wiktionarys definition på ordet: