Bydel

distrikt i by med egne administrative opgaver
Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.

En bydel er en del af en by. Begrebet har ingen entydig fastlæggelse. Bydeles størrelse, afgrænsning, form og fremtræden beror på de stedlige forhold. Bydele er som hovedregel større end områder, der betegnes ved andre benævnelser så som kvarter, rode eller karré.

I ældre litteratur støder man ofte på udtrykket "dele af by" i stedet for "bydele"[1]. Udtrykket har ikke sjældent været brugt om nye større bebyggelsesområder: "en ny bydel".

Der kan skelnes mellem administrative bydele og funktionelle bydele. De fleste større byer har flere funktionelle bydele og en grad af lokal administration for nogle af bydelene. Bydele kan have officiel status og en lokal forvaltning, måske endda en valgt forsamling – et byråd eller bydelsråd. Enkelte bydele (hvor Vanløse nok er mest kendt) har desuden bydelsvåben.

Københavns underinddelinger

redigér

I Danmark er København fx administrativt delt mellem 18 kommuner, og Københavns Kommune, som befolkningsmæssigt er den største af disse. Københavns Kommune er desuden inddelt i 10 administrative bydele, som har lokaludvalg. De administrative bydele i Københavns Kommune er de eneste i Danmark, der har lokaludvalg. Ligeledes har inddeling i bydele været anvendt i Københavns Kommunes kommuneplanlægning, hvor der fx i kommuneplanen fra 1985 blev skelnet mellem:

 
Administrative bydele i Københavns Kommune 2007-
 1. Indre By
 2. Christianshavn
 3. Indre Østerbro
 4. Ydre Østerbro
 5. Indre Nørrebro
 6. Ydre Nørrebro
 7. Vesterbro
 8. Kongens Enghave
 9. Valby
 10. Vanløse
 11. Brønshøj-Husum
 12. Bispebjerg
 13. Sundby Nord
 14. Sundby Syd

Andre underinddelinger af byer

redigér

Foruden udtrykket bydel anvendes andre begreber: kvarter, distrikt og rode som regel for at angive administrative eller funktionelle undderinddelinger.

Kvarter

redigér

Den hyppigst anvendte betegnelse er "kvarter". Ordet betød oprindeligt "fjerdedel" af byen, men gik senere over til at betegne en større eller mindre bydel med ensartet præg, således "havnekvarter", "industrikvarter" eller "villakvarter".

Det fleste byer – store og små – er inddelt i områder, der alene eller altovervejende tjener et bestemt funktionelt formål. Dette afspejles blandt andet i byplanlægningen, der som et af sine formål har at styre denne opdeling og indbyrdes tilpasse de ulige bydele med deres ulige formål. I funktionel henseende kan skelnes mellem:

Distrikt

redigér

Distriktsinddelinger er ad hoc anvendt af Stadsingeniørens Direktorat, Byplanafdelingen i Københavns Kommune fx i forbindelse med arealundersøgelser.

Rode er en særskilt københavnsk statistisk-administrativ inddelingsenhed, der betegner et område omfattende som regel flere karréer, og som er mindre end et kvarter. Ved århundredeskiftet (1900) var København således inddelt i følgende kvarterer og roder:

1. Øster Kvarter

Nicolai Rode
Gammelholm Rode

2. Vester Kvarter

Rådhusets Rode
Kalvebodernes Rode

3. Nørre Kvarte

Skt. Peders Rode
Bispegårdens Rode

4. Strand Kvarter

ikke underinddelt

5. Snarens Kvarter

ikke underinddelt

6. Klædebo Kvarter

Universitetets Rode
Synagogens Rode

7. Frimands Kvarter

ikke underinddelt

8. Kjøbmager Kvarter

Pilestrædes Rode
Hovedvagtens Rode

9. Rosenborg Kvarter

Trinitatis Kirkes Rode
Reformert Kirkes Rode

10. Sankt Annæ Øster Kvarter

Nyhavns Rode
Marmorkirkens Rode
Amalienborgs Rode
Frederiks Hospitals Rode

11. Skt. Annæ Vester Kvarter

Gotersgades Rode
Frimurerlogens Rode
Kongens Haves Rode
Garnisons Hospitals Rode
Nyboders Rode

12. Christianshavns Kvarter

Frederiks Kirkes Rode
Frelsers Kirkes Rode
Amagerbros Rode
Nyholms Rode

13. Vestervold Kvarter

Vandværkets Rode
Tivolis Rode
Reventlowsgades Rode

14. Nørrevold Kvarter

Peblingesøens Rode
Ørstedsparkens Rode
Frederiksborggades Rode
Kommunehospitalets Rode

15. Østervold Kvarter

Sølvgades Rode
Børnehospitalets Rode
Classens Rode
Citadellets Rode

16. Udenbys Vester Kvarter

Gl. Kongevejs Rode
Sorte Hests Rode
Gasværkets Rode
Skydebanens Rode
Istedgades Rode
Kaalundsgades Rode
Skt. Matthæus Kirkes Rode
Enghavevejs Rode
Kvægtorvets Rode
Vester Fælled Rode

17. Udenbys Klædebo Kvarter

Blaagaards Rode
Kirkegaards Rode
Havremarkens Rode
Ravnsborg Rode
Blegdams Rode
Skt. Hans Rode
Fælled Rode
Østerbros Rode
Kalkbrænderiets Rode
Øresunds Rode
Skt. Jacobs Kirkes Rode
Strandvejens Rode
Lersøens Rode

18. Frihavnskvarteret

ikke underinddelt

Se også

redigér
  Se Wiktionarys definition på ordet:

Referencer

redigér
 1. ^ fx J.P.Trap: Danmark, 3-1, s. 2 om København
redigér