Danske dekorationer

Wikimedia liste

Dette er en liste over Danmarks ridderordener, hæderstegn og medaljer og er forsynet med de forkortelser, som er gængs på dansk, fx i Kongelig Dansk Hof- og Statskalender, Kraks Blå Bog og i Danmarks Adels Aarbog.

Den aktuelle liste er baseret på en opgørelse på kongehusets hjemmeside[1] samt Danmarks Adels Aarbog fra 1929. Derudover er en række private hæderstegn også nævnt.

AktuelleRediger

RidderordenerRediger

Rangering Forkortelse Orden Indstiftet
1 R.E. Ridder af Elefantordenen 1693
2 S.Kmd. Storkommandør af Dannebrogordenen 1808
3 SK.i diam. Storkors af Dannebrogordenen med bryststjerne i diamanter -
4 SK. (tidl. S.K.) Storkors af Dannebrogordenen 1671
5 K.1. (tidl. K.¹) Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen 1861
6 K. (tidl. K.²) Kommandør af Dannebrogordenen (tidl. Kommandør af 2. grad) 1808

DekorationerRediger

Rangering Forkortelse Medalje Indstiftet Status
7 Fsv. TK Tapperhedskorset 1. januar 2011 -
8 Fsv.M.F&S. Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i Tjeneste (hvis tildelt faldne) 30. oktober 1996 -
9 Fsv.M.F. Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste 7. december 2009 -
10 Jum.M.F. Justitsministeriets Medalje for Omkomne i Tjeneste 12. april 2019 -
11 D. Ht. (tidl. DM.) Dannebrogordenens Hæderstegn (tidl. Dannebrogsmændenes Hæderstegn) 1. december 1693 -
12 R.1. Ridder af 1.grad af Dannebrogordenen 1. december 1693 -
13 R. Ridder af Dannebrogordenen 1. december 1693 -
14 F.M.1. (tidl. F.M.G.) Fortjenstmedaillen i guld 16. maj 1792 -
15 M.i.&a Ingenio et Arti 31. august 1841 -
16 Em.16.apr.2020. Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag 16. april 2020 -
17 Pr.H.Mm. Prins Henriks Mindemedaille 11. juni 2018 -
18 G.Em. Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup 10. juni 2017 -
19 Em.16.apr.2015. Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag 16. april 2015 -
20 R.40.Em. Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regeringsjubilæum 14. januar 2012 -
21 Em.16.apr.2010 Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag 16. april 2010 -
22 Em.11.juni.2009 Erindringsmedaillen i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75 års fødselsdag 11. juni 2009 -
23 R.Em. Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 25 års regeringsjubilæum 7. januar 1997 -
24 S.Em. Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992 5. juni 1992 -
25 Mm.11.marts 1899-1999 Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik den IX.s fødsel 8. marts 1999 -
26 Fr.IX.Mm. Kong Frederik den IX’s mindemedaille 30. juni 1972 -
27 Mm.26.sept.1870-1970 Mindemedaille i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian den X’s fødsel 26. september 1970 -
28 Dr.I.Mm. (tidl.DR.I.M.M.) Dronning Ingrids Mindemedaille 28. marts 2001 -
29 Dr.I.Em. Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark 26. maj 1985 -
30 B.M.1.* m. inskrip. Den kongelige Belønningsmedaille af 1. grad med krone med inskription 4. december 1865 -
31 M.f.æ.D. Medaljen for ædel dåd 12. juni 1793 -
32 M.f.D.R. Medaljen for druknedes redning 19. august 1812 -
33 Fsv.M.T. Forsvarets Medalje for Tapperhed 30. oktober 1996 -
34 F.M.2 . (tidl. F.M.S.) Fortjenstmedaillen i sølv 16. maj 179 -
35 B.M.1*. Den Kongelige Belønningsmedalje 4. december 1865 -
36 B.M.1. Den Kongelige Belønningsmedalje 4. december 1865 -
37 B.M.2*. Den Kongelige Belønningsmedalje 4. december 1865 -
38 B.M.2. Den Kongelige Belønningsmedalje 4. december 1865 -
39 Chr.X.Krg.Em. (tidl. Chr.X.Kr.E.M.) Kong Christian X's Erindringsmedalje for Deltagelse i Krigen 1940-45 3. maj 1946 -
40 Chr.X.Frm. Kong Christian den X.s frihedsmedalje 5. maj 1946 -
41 M.f.u.Lt. (tidl. MfuL.) Medaljen for Udmærket Lufttjeneste 30. maj 1962 -
42 Fm.M. Forsvarsministerens Medalje 7. december 2009 -
43 Jm.M. Justitsministerens Medalje 12. april 2019 -
44 Fsv.M.F&S. Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i Tjeneste (Hvis tildelt sårede) 30. oktober 1996 -
45 Fsv.M.S. Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste 7. december 2009 -
46 Jum.M.S. Justitsministeriets Medalje for Sårede i Tjeneste 12. april 2019 -
47 Fsv.M.F.T. Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste 7. december 2009 -
48 Ht.S. (tidl. H.H.T.) Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten (indtil 1843: Holmens Hæderstegn) 29. januar 1801 -
49 Ht.H. Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren 26. september 1945 -
50 Ht.F. Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet 11. marts 1953 -
51 F.Ht. Forsvarets hæderstegn for god tjeneste 11. marts 1953 -
52 Hjv.Ft. Hjemmeværnets Fortjensttegn 11. februar 1959 -
53 A.L.M.T. Major Anders Lassen-medaljen for Tapperhed 20. juli 2020 -
54 Fsv.M. Forsvarets Medalje 27. november 1991 -
55 Fsv.M.3 Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats 7. december 2009 -
56 Fsv.M.I.T Forsvarets Medalje for International Tjeneste 7. december 2009 -
57 Fsv.M.I.T. 48-09 Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009 1. september 2015 -
58 R.B. Redningsberedskabets medalje 20. april 1994 -
59 R.M.I.T. Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste 8. juli 2015 -
60 Jum. M.I.T. Justitsministeriets Medalje for International Indsats 12. april 2019 -
61 Fsv.M.I.T.br. Forsvarets Medalje for International Tjeneste i Bronze 2. september 2020 -
62 Ft.Fsv.R.40 Fortjensttegn for god tjeneste i forsvarets reserve i 40 år 1. maj 2012 -
63 Ft.Fsv.R.25 Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets Reserve 16. april 1978 -
64 Hjv.Jub. Hjemmeværnets Jubilæumsmedalje 5. oktober 1998 -
65 Hjv.70. Hjemmeværnets 70-årstegn 25. september 2008 -
66 Hjv.60. Hjemmeværnets 60-årstegn 25. september 2008 -
67 Hjv.50. Hjemmeværnets 50-årstegn 12. april 2000 -
68 Hjv.40. Hjemmeværnets 40-årstegn 6. september 1988 -
69 Hjv.25. Hjemmeværnets 25-årstegn 26. november 1973 -
70 Ht.RB.50. Hæderstegnet for god tjeneste i redningsberedskabet 26. april 2012 -
71 Ht.RB.40. Hæderstegnet for god tjeneste i redningsberedskabet 26. april 2012 -
72 Ht.RB.25. Hæderstegnet for god tjeneste i redningsberedskabet 26. april 2012 -
73 Ht.P.40. Hæderstegnet for 40 års god tjeneste i politiet 1. november 2017 -
74 Ht.P. (tidl. HTP) Hæderstegn for 25 års god tjeneste i politiet 18. juni 1959 -
75 R.Jubm. Redningsvæsenets 100-års jubilæumsmedalje 26. marts 1952 -
76 Ht.O.BM.K.B. Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Københavns brandvæsen 29. juli 1903 -
77 Ht.O.B.M.F.B. Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Frederiksberg brandvæsen 25. marts 1926 -
78 Ht.g.T.B. Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet 5. december 1973 -
79 G.M. (tidl. Gat.Sm.) Galathea Medaillen 17. august 1955 Tildeles ikke længere.
80 K.M. Koreamedaillen 17. januar 1956 Tildeles ikke længere.
81 D.r.K.Ht. Dansk Røde Kors’ hæderstegn 19. februar 1916 -
82 D.r.K.Ft.1. Dansk Røde Kors’ fortjensttegn af 1. grad 28. marts 1963 -
83 D.r.K.Ft. Dansk Røde Kors' fortjensttegn 28. marts 1963 -
84 D.r.K.M. Dansk Røde Kors’ medalje 6. oktober 1927 Tildeles ikke længere.
85 Mt.Fi. (tidl. M.T.Fi.) Dansk Røde Kors’ mindetegn for hjælp til syge og sårede i krigen i Finland 1939-40 7. september 1940 Tildeles ikke længere.
86 Mt.Kha. (tidl. M.T.Kha.) Dansk Røde Kors’ mindetegn for krigshjælpearbejde 1939-45 1946 Tildeles ikke længere.
87 Mt.Kfu.K. (tidl. M.T.Kfu.K.) Dansk Røde Kors’ mindetegn for deltagelse i krigsfangeudvekslingen i Korea 3. oktober 1956 Tildeles ikke længere.
88 B.F.Ht. Beredskabsforbundets Hæderstegn 9. november 1956 -
89 R.O.Ht. Reserveofficersforeningen i Danmarks hæderstegn 27. april 1950 -
90 F.P.M. Fredsprismedaljen 24. oktober 1994 -
91 N.B.B.M.1.-3. The Nordic Blue Berets Medal of Honour 7. juli 2008 -
92 D.S.G.I.Ht. De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers Hæderstegn 7. juni 1941 -
93 D.M.If.Ht. Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn 23. november 1968 -
94 D.T.Ht. Danmarks Turistråds Hæderstegn 25. marts 1968 -
95 H.Ht. Håndværksrådets Hæderstegn 6. marts 1965 -

Uofficielle dekorationerRediger

Forkortelse Medalje Indstiftet
Grøn.Kgn.2. Kungnait i Sølv (Kungnait-Plakette) 1999
- Livgarden 350 års jubilæums medalje 2008
- Politikompagniernes Fortjenstmedalje i guld/sølv -
- Fugleskydningsmedalje (Danske Forsvarsbrødres) -
- Danske Forsvarsbrødres Æreskors -
- Danske Forsvarsbrødres Æresmedalje -
- Danske Forsvarsbrødres Fortjenstmedalje -
- Danske Forsvarsbrødres 10 (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) Års Hæderstegn -
- Kongelig Dansk Yachtklubs fortjenstmedalje i guld (etabl. 1930) 1930
- Kongelig Dansk Yachtklubs ærestegn Honoris Causa 1933

Historiske dekorationerRediger

Forkortelse Dekoration Indstiftet
Em.16.apr.1990 Erindringsmedalje i Anledningen af Hendes Majestæt Dronningens 50-års Fødselsdag 1990
Grøn.Hjst.M. Nersornaat, Grønlands Selvstyres medalje 1989
HT.C.F. Hæderstegn for 25 års god tjeneste i Civilforsvaret 1963
CFFH. Civilforsvars-Forbundets Hæderstegn 1956
Chr.X.Mm. Kong Christian den X’s Mindemedalje 1947
Chr.X.Mt Kong Christian den X’s Mindetegn 1947
M.M.3.Juni Kong Frederik den VIII’s 100 Års Mindemedalje 1943
Chr.X.Off.E.M. Kong Christian den X’s Erindringsmedaille til Minde om 50-års dagen for Hans Majestæts Afgang fra Officersskolen 1941
- Mindemedaljen af 9. april 1940 1940
- Erindringsmedaljen af 9. april 1940 1940
H.8 Hæderstegn for 8 Års Tjeneste til Befalingsmænd af Kvartermestergruppen (Søværnet) 1933
H.16 Hæderstegn for 16 Års Tjeneste til Befalingsmænd af Kvartermestergruppen (Søværnet) 1935
- Jubilæumstegn for Brandkorps på Landet 1928
- Jubilæumstegn for Frederiksberg Brandkorps 1926
H.8 Hæderstegn for 8 Års Tjeneste til midlertidige Befalingsmænd og ligestillede (Søværnet) 1924
H.16 Hæderstegn for 16 Års Tjeneste til midlertidige Befalingsmænd og ligestillede (Søværnet) 1924
- Den slesvigske Erindringsmedalje af 1920 1920
Mt.Kfh. (tidl. M.T.Kfh.) Dansk Røde Kors’ mindetegn for Dansk Krigsfangehjaelp 1914-1919 1919
M.M.8.April1818/1918 Kong Christian den IX’s 100 Års Mindemedalje 1918
- Kong Christian den X’s Erindringsmedalje fra Rytteriet 1916
- Hestgardens Erindringsmedalje 1916
Chr.X.Off.E.T. Kong Christian den X’s Erindringstegn fra Officersskolen 1916
Chr.X.E.M. Kong Christian den X’s Militære Erindringsmedalje 1914/1939
Fr.VIII.M.M. Kong Frederik den VIII’s Mindemedalje 1912
Fr.VIII.M.T. Kong Frederik den VIII’s Mindetegn 1912
M.T.Kfh. Dansk Røde Kors' Mindetegn for Krigsfangehjælp 1914-19 1919
H.8 Hæderstegn for 8 Års Tjeneste til Underofficerer m.fl. (Søværnet) 1909
H.16 Hæderstegn for 16 Års Tjeneste til Underofficerer m.fl. (Søværnet) 1909
Chr.IX.M.T. Kong Christian den IX’s Mindetegn 1907
- Jubilæumstegn for Brandkorps i Købstæder 1906
Chr.IX.M.M. Kong Christian den IX’s Mindemedalje 1906
H.8 Hæderstegn for Underofficerer i Søværnet 1902
H.16 Hæderstegn for Underofficerer i Søværnet 1902
- Redningsvæsenets 50 års Jubilæumsmedalje 1902
- Hæderstegn for Landpostbude 1900
Gb.E.T.' Erindringstegnet om Kong Christian den IX’s og Dronning Louises Guldbryllup 1892
- Kong Christian den IX’s Medalje for Tapperhed 1879
E.M.1.2 Erindringsmedaljen for Krigen 1848-50 og 1864 1875
E.M.2 Erindringsmedaljen for Krigen 1864 1875
E.M. Erindringsmedaljen for Krigen 1848-50 1875
- Kong Christian den IX’s Æresgave 1865
- Medaljen for Tapper Daad 1864
- Hæderstegn for Underofficerer 1854
- Kong Frederik den VII’s Æresgave 1851
- Medaljen for Fædrelandskjærlighed 1848
- Medaljen for Tapperhed 1848
- Kong Christian den VIII’s Kronings- og Salvingsmedalje 1840
- Medaljen for Opdagelse af Kometer 1831
- Medaljen for Driftige Islændinge 1829
- Hæderstegn for Underofficerer i Landetaten 1817/1842
- Medaljen Merito 1414
- Medaljen for Flid 1811
- Hæderstegn for Forligskommissærer 1804
- Hæderstegn for Slaget på Reden 1801
- Christian 7.s Orden (Ordenen Tessera Concordiæ 1774-1796
- Mathildeordenen 1771-1772
- Medaljen Pro Meritis 1771
- Medaljen præmius virtutis 1742
- Ordenen de l'Union Parfaite (Troskabsordenen) 1732-1770
- Medaljen i Anledning af Marstands Erobing 1719
- Belønningsmedaljen Virtuti et Fideli 1709
- Belønningsmedalje for Landetaten 1673
- Belønningsmedalje for Søetaten 1673
- Væbnede Arms Orden 1616
- Kontrafejrmedalje 1567
- Guds Moders Selskab (geninstifet i 1580 som Elefantordenen) 1457

Se ogsåRediger

KilderRediger

ReferencerRediger

  1. ^ "kongehuset.dk: Danske dekorationers indbyrdes rækkefølge". Arkiveret fra originalen 6. oktober 2021. Hentet 16. juli 2021.