Danske dekorationer

Wikimedia liste

Dette er en liste over danmarks ridderordener, hæderstegn og medaljer og er forsynet med de forkortelser, som er gængs på dansk, fx i Kongelig Dansk Hof- og Statskalender, Kraks Blå Bog og i Danmarks Adels Aarbog.

Listen er baseret på en opgørelse i Danmarks Adels Aarbog fra 1929 og er under fortsat udbygning. For Danmarks vedkommende er også enkelte private hæderstegn nævnt.

AktuelleRediger

 1. R.E. Ridder af Elefantordenen (etabl. 1693)
 2. S.Kmd. Storkommandør af Dannebrogordenen (etabl. 1808)
 3. SK.i diam. Storkors af Dannebrogordenen med bryststjerne i diamanter
 4. SK. Storkors af Dannebrogordenen (tidl. S.K., etabl. 1671)
 5. K.1 Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen (tidl. K.¹, etabl. 1861)
 6. K. Kommandør af Dannebrogordenen (tidl. Kommandør af 2. grad, K.², etabl. 1808)
  Rækkefølge (indbyrdes i 2017):
 7. Fsv.TK Tapperhedskorset (etabl. 2009, tidl. Fsv.Tpk.).
 8. Fsv.M.F&S. Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i tjeneste (etabl. 1996, hvis tildelt faldne indtil 2009).
 9. Fsv.M.F. Forsvarets Medalje for Faldne i tjeneste (etabl. 2009)
 10. D.Ht. Dannebrogordenens Hæderstegn (etabl. 1808, tidl. Dannebrogsmændenes Hæderstegn, DM.)
 11. R.1 Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen (etabl. 1952)
 12. R. Ridder af Dannebrogordenen (etabl. 1671/1808)
 13. F.M.1 Fortjenstmedaljen i guld (etabl. 1792/1845, tidl. F.M.G.).
 14. M.i.&a. Medaljen Ingenio et arti (etabl. 1841, tidl. M.I.&A.).
 15. G.Em. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup
 16. Em.16.apr.2015. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag (2015)
 17. R.40.Em. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regeringsjubilæum (2012)
 18. Em.16.apr.2010 Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag (2010)
 19. Em.11.juni.2009 Erindringsmedaljen i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75 års fødselsdag (2009)
 20. R.Em. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 25 års regeringsjubilæum (1997)
 21. S.Em. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992 (1992)
 22. Mm.11.marts 1899-1999 Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik den IX.s fødsel (1999)
 23. Fr.IX.Mt. Kong Frederik den IX.s mindetegn (1972)
 24. Fr.IX.Mm. Kong Frederik den IX.s mindemedalje (1972)
 25. Mm.26.sept.1870-1970 Mindemedaille i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian den X’s fødsel (1970)
 26. Dr.I.Mm. Dronning Ingrids Mindemedaille (2001, tidl.DR.I.M.M.)
 27. Dr.I.Em. Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark (1985)
 28. B.M.1.* m. inskrip. Den Kongelige Belønningsmedalje m/ inskription (1865/1972)
 29. M.f.æ.D. Medaljen for ædel dåd (1793)
 30. M.f.D.R. Medaljen for druknedes redning (1812)
 31. Fsv.M.T. Forsvarets Medalje for Tapperhed (1996).
 32. F.M.2. Fortjenstmedaljen i sølv (tidl. F.M.S.).
 33. B.M.1*. Den Kongelige Belønningsmedalje sølvforgyldt med krone (1865/1972).
 34. B.M.1. Den Kongelige Belønningsmedalje sølvforgyldt uden krone (1865/1972).
 35. B.M.2*. Den Kongelige Belønningsmedalje med krone (1865/1972).
 36. B.M.2. Den Kongelige Belønningsmedalje uden krone (1865/1972).
 37. Chr.X.Krg.Em. Kong Christian X's Erindringsmedalje for Deltagelse i Krigen 1940-45 (1946, tidl. Chr.X.Kr.E.M.).
 38. Chr.X.Frm. Kong Christian den X.s frihedsmedalje (1946)
 39. M.f.u.Lt. Medaljen for udmærket lufttjeneste (etabl. 1962, tidl. MfuL.).
 40. Fm.M. Forsvarsministerens Medalje (2009)
 41. Fsv.M.F&S. Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i tjeneste (etabl. 1996, hvis tildelt sårede).
 42. Fsv.M.S. Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste (2009/2011)
 43. Fsv.M.F.T. Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste (2009)
 44. Ht.S. Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten (etabl. 1801, indtil 1843: Holmens Hæderstegn, tidl. H.H.T., 1886/1925/2005).
 45. Ht.H. Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren (etabl. 1945/2005).
 46. Ht.F. Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet (etabl. 1953/2005).
 47. F.Ht Forsvarets Hæderstegn for god tjeneste (etabl. 1953/2005).
 48. Hjv.Ft. Hjemmeværnets fortjensttegn (etabl. 1959).
 49. Fsv.M. Forsvarets Medalje (etabl. 1991).
 50. Fsv.M.3. Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats (etabl. 2009).
 51. Fsv.M.I.T. Forsvarets Medalje for International Tjeneste (2009/2010).
 52. Fsv.M.I.T. 48-09. Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009 (2015).
 53. R.B. Redningsberedskabets medalje (1994)
 54. R.M.I.T. Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste (2015)
 55. Ft.Fsv.R. Fortjensttegn for 40 års tjeneste i forsvarets reserve/Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve (1978/2012).
 56. Hjv.Jub. Hjemmeværnets Jubilæumsmedalje (1998).
 57. Hjv.60. Hjemmeværnets 60-årstegn (2008).
 58. Hjv.50. Hjemmeværnets 50-årstegn (2000).
 59. Hjv.40. Hjemmeværnets 40-årstegn (1988).
 60. Hjv.25. Hjemmeværnets 25-årstegn (1973).
 61. Ht.RB.50. Hæderstegnet for god tjeneste i Redningsberedskabet (2012)
 62. Ht.RB.40. Hæderstegnet for god tjeneste i Redningsberedskabet (2012)
 63. Ht.RB.25. Hæderstegnet for god tjeneste i Redningsberedskabet (2012)
 64. Ht.P. Hæderstegnet for 25 års god tjeneste i politiet (1959, tidl. HTP)
 65. R.Jubm. Redningsvæsenets 100-års jubilæumsmedalje (1952)
 66. Ht.O.BM.K.B. Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Københavns Brandvæsen (1903)
 67. Ht.O.B.M.F.B. Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Frederiksberg Brandvæsen (1926)
 68. Ht.g.T.B. Hæderstegn for god tjeneste i brandvæsenet (1973)
 69. G.M. Galathea Medaillen (1954, tidl. Gat.Sm.)
 70. K.M. Koreamedaillen (1956, også Jutlandiamedaillen)
 71. D.r.K.Ht. Dansk Røde Kors’ hæderstegn (1916)
 72. D.r.K.Ft.1. Dansk Røde Kors’ fortjensttegn af 1. grad (1963)
 73. D.r.K.Ft. Dansk Røde Kors’ fortjensttegn (1963)
 74. D.r.K.M. Dansk Røde Kors’ medalje (1927)
 75. Mt.Fi. Dansk Røde Kors’ mindetegn for hjælp til syge og sårede i krigen i Finland 1939-40 (1940, tidl. M.T.Fi.)
 76. Mt.Kha. Dansk Røde Kors’ mindetegn for krigshjælpearbejde 1939-45 (1946, tidl. M.T.Kha.)
 77. Mt.Kfu.K. Dansk Røde Kors’ mindetegn for deltagelse i krigsfangeudvekslingen i Korea (1956, tidl. M.T.Kfu.K.)
 78. B.F.Ht. Beredskabs-Forbundets hæderstegn (1956)
 79. R.O.Ht. Reserveofficersforeningen i Danmark hæderstegn (1950)
 80. F.P.M. Fredsprismedaljen (1994)
 81. N.B.B.M.1.-3. The Nordic Blue Berets Medal of Honour (2008)
 82. D.S.G.I.Ht. De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers Hæderstegn (1941)
 83. D.M.If.Ht. Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn (1968)
 84. D.T.Ht. Danmarks Turistråds Hæderstegn (1963, 1968)
 85. H.Ht. Håndværksrådets Hæderstegn (1965)
  Ikke i rækkefølge endnu:
 1. Pr.H.Mm. Prins Henriks Mindemedaille (2018)[1]

Uofficielle dekorationerRediger

 • Grøn.Kgn.2. Kungnait i Sølv (Kungnait-Plakette, 1999)
 • Livgarden 350 års jubilæums medalje (2008)
 • Politikompagniernes Fortjenstmedalje i guld/sølv
 • Fugleskydningsmedalje (Danske Forsvarsbrødres)
 • Danske Forsvarsbrødres Æreskors
 • Danske Forsvarsbrødres Æresmedalje
 • Danske Forsvarsbrødres Fortjenstmedalje
 • Danske Forsvarsbrødres 10 (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) Års Hæderstegn
 • Kongelig Dansk Yachtklubs fortjenstmedalje i guld (etabl. 1930)
 • Kongelig Dansk Yachtklubs ærestegn Honoris Causa (etabl. 1933)

HistoriskeRediger

 • Em.16.apr.1990 Erindringsmedalje i Anledningen af Hendes Majestæt Dronningens 50-års Fødselsdag (1990)
 • Grøn.Hjst.M. Nersornaat, Grønlands Selvstyres medalje (1989)
 • HT.C.F. Hæderstegn for 25 års god tjeneste i Civilforsvaret (1963)
 • CFFH. Civilforsvars-Forbundets Hæderstegn (1956)
 • Chr.X.Mm. Kong Christian den X’s Mindemedalje (1947)
 • Chr.X.Mt. Kong Christian den X’s Mindetegn (1947)
 • M.M.3.Juni1843/1943 Kong Frederik den VIII’s 100 Års Mindemedalje (1943)
 • Chr.X.Off.E.M. Kong Christian den X’s Erindringsmedaille til Minde om 50-års dagen for Hans Majestæts Afgang fra Officersskolen (1941)
 • Mindemedaljen af 9. april 1940 (1940)
 • Erindringsmedaljen af 9. april 1940 (1940)
 • H.8/H.16 Hæderstegn for 8 og 16 Års Tjeneste til Befalingsmænd af Kvartermestergruppen (ved Søværnet, 1933/1935)
 • Jubilæumstegn for Brandkorps på Landet (1928)
 • Jubilæumstegn for Frederiksberg Brandkorps (1926)
 • H.8/H.16 Hæderstegn for 8 og 16 Års Tjeneste til midlertidige Befalingsmænd og ligestillede (ved Søværnet, 1924)
 • Den slesvigske Erindringsmedalje af 1920 (1920)
 • Mt.Kfh. Dansk Røde Kors’ mindetegn for Dansk Krigsfangehjaelp 1914-1919 (1919, tidl. M.T.Kfh.)
 • M.M.8.April1818/1918 Kong Christian den IX’s 100 Års Mindemedalje (1918)
 • Kong Christian den X’s Erindringsmedalje fra Rytteriet (1916)
 • Hestgardens Erindringsmedalje (1916)
 • Chr.X.Off.E.T. Kong Christian den X’s Erindringstegn fra Officersskolen (1916)
 • Chr.X.E.M. Kong Christian den X’s Militære Erindringsmedalje (1914, 1939)
 • Fr.VIII.M.M. Kong Frederik den VIII’s Mindemedalje (1912)
 • Fr.VIII.M.T. Kong Frederik den VIII’s Mindetegn (1912)
 • M.T.Kfh. Dansk Røde Kors' Mindetegn for Krigsfangehjælp 1914-19 (1919)
 • H.8/H.16 Hæderstegn for 8 og 16 Års Tjeneste til Underofficerer m.fl. ved Søværnet (1909)
 • Chr.IX.M.T. Kong Christian den IX’s Mindetegn (1907)
 • Jubilæumstegn for Brandkorps i Købstæder (1906)
 • Chr.IX.M.M. Kong Christian den IX’s Mindemedalje (1906)
 • H.8/H.16 Hæderstegn for Underofficerer i Søværnet (1902/1909/1924/1933/1935 - ændret navne)
 • Redningsvæsenets 50 års Jubilæumsmedalje (1902)
 • Hæderstegn for Landpostbude (1900)
 • Gb.E.T. Erindringstegnet om Kong Christian den IX’s og Dronning Louises Guldbryllup (Guldbryllups Erindringstegnet, 1892)
 • Kong Christian den IX’s Medalje for Tapperhed (1879)
 • E.M.1.2 Erindringsmedaljen for Krigen 1848-50 og 1864 (1875)
 • E.M.2 Erindringsmedaljen for Krigen 1864 (1875)
 • E.M. Erindringsmedaljen for Krigen 1848-50 (1875)
 • Kong Christian den IX’s Æresgave (1865)
 • Medaljen for Tapper Daad (1864)
 • Hæderstegn for Underofficerer (1854)
 • Kong Frederik den VII’s Æresgave (1851)
 • Medaljen for Fædrelandskjærlighed (1848)
 • Medaljen for Tapperhed (1848)
 • Kong Christian den VIII’s Kronings- og Salvingsmedalje (1840)
 • Medaljen for Opdagelse af Kometer (1831)
 • Medaljen for Driftige Islændinge (1829)
 • Hæderstegn for Underofficerer i Landetaten (1817/1842)
 • Medaljen Merito (1814)
 • Medaljen for Flid (1811)
 • Medaljen i Anledning af Marstands Erobing (1719)
 • Belønningsmedaljen Virtuti et Fideli (1709)
 • Belønningsmedalje for Landetaten (1673)
 • Belønningsmedalje for Søetaten (1673)

Historiske graderRediger

 • D.M. Dannebrogsmændenes Hæderstegn (erst. i 1952 af Dannebrogordenens Hæderstegn)
 • F.M.1* Fortjenstmedaljen i guld med krone
 • F.M.2 m.spænde Fortjenstmedaljen i sølv med spænde (tidl. F.M.2*)
 • B.M.1.m.inskrip. Belønningsmedaille i guld med inskription
 • B.M.2*.m.inskrip. Belønningsmedaille i sølv med krone og inskription
 • B.M.2.m.inskrip. Belønningsmedaille i sølv med inskription

Se ogsåRediger

KilderRediger

NoterRediger